Prohlubovaní znalostí je základem k úspěšnému zvládnutí projektování pomocí ARCHline.XP. 
 
 
ARCHline.XP Stavební projektování
 

 
ARCHline.XP základyDélka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo Osobní výuka
 
V tomto kurzu Vás naučíme základní ovládání programu.  
 • Základy práce v ARCHline.XP: rozhraní a kreslící nástroje.
 • Základy architektonického kreslení:
  nastavení a použití nástrojů zdi, dveře, okna, podlahy a strop.
 • Práce ve 2D i ve 3D:
  ovládání půdorysného výkresu a prostorového modelu.
 • Dokumentace:
  kótování, řezy.
Po zvládnutém kurzu budete umět:
vytvořit půdorysné výkresy a zobrazit 3D model, nastavit pohledy a vytvořit dokumentaci projektu.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...        

 
Architektonická studie
 
Délka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo
Osobní výuka
 

Tento kurz představuje systém návrhu architektonických studií, kde je kladen důraz na tvar, materiál, světlo a závěrečnou prezentaci:
 • Základní architektonický návrh:
  přesný architektonický výkres: podlaží, zdi, dveře, okna, podlahy/stropy, střechy různých tvarů.
 • Speciální nástroje: hmotový koncept, studie oslunění
 • Plochy volných tvarů: prosklené stěny, zavěšené stěny, stanové konstrukce, sluneční clony.
 • Vizualizace: stínování, fotorealistické obrázky.
 • Prezentace: prezentace modelu v Google Earth.
Po zvládnutém kurzu budete umět:
vytvořit a zobrazit 3D model atypického tvaru, nastavit materiály a osvětlení, vytvořit fotorealistické obrázky a prezentaci  3D modelu v Google Earth.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...        

 
Prováděcí projekt I. - situace, terén
Projekt si můžete stáhnout zde .

Délka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo Osobní výuka
 

Tento kurz představuje tvorbu projektové dokumentaci rodinného domu. Tento díl vám vysvětlí:
 • Základní stavební výkres:
  přesný stavební výkres vytvořený z vlastního zaměření nebo importem DWG souboru.
  Výkres obsahuje zdi, dveře, okna, podlahu a strop.
 • Situace: instalace a použití TZB čar, tvorba vlastních čar, práce s měřítky
 • Terén: vytvoření terénu, načtení výškopisu/polohopisu, výpočet odebrané/navezené zeminy.
 • Dokumentace: kótování, půdorysné výkresy, řezy.
 
Po zvládnutém kurzu budete umět:
nastavit prostředí, zadat situaci, vytvořit terén a výkopové práce.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...        

 
Prováděcí projekt II. - základy, podlaží
Projekt si můžete stáhnout zde .

Délka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo
Osobní výuka
 

Tento kurz představuje tvorbu projektové dokumentaci rodinného domu. Tento díl vám vysvětlí:
 • Základní stavební výkres:
  přesný stavební výkres vytvořený z vlastního zaměření nebo importem DWG souboru.
  Výkres obsahuje zdi, dveře, okna, podlahu a strop.
 • Terén: tvorba základů
 • Podlaží: rozdělení stavby na podlaží, práce v jednotlivých podlažích (zdi, otvorové prvky, desky ...).
 • Dokumentace: kótování, půdorysné výkresy, řezy.
 
Po zvládnutém kurzu budete umět:
nastavit prostředí, rozdělit stavbu do podlaží, nakreslit půdorysy podlaží.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...        

 
Prováděcí projekt III. - stropy
Projekt si můžete stáhnout zde .

Délka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo Osobní výuka
 

Tento kurz navazuje na kurz Prováděcí projekt I. a představuje projektování stropů a střech. Tento díl vám vysvětlí:
 • Stropy: práci s knihovnami stropů, systém pokládky, výkazy ..
 • Dokumentace: kótování, půdorysný výkres, řezy a výkazy.
 
Po zvládnutém kurzu budete umět:
nastavit a vytvořit projektovou dokumentaci skladby stropů.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...        

 
Prováděcí projekt IV. - střechy, krovy
Projekt si můžete stáhnout zde .

Délka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo
Osobní výuka
 

Tento kurz navazuje na kurz Prováděcí projekt I. a představuje projektování stropů a střech. Tento díl vám vysvětlí:
 • Střechy: zadávání střech, jejich skladeb, jednoplášťové a víceplášťové, příslušenství.
 • Krovy: tvorbu a modifikaci krovů.
 • Dokumentace: kótování, půdorysný výkres, řezy a výkazy.
 
Po zvládnutém kurzu budete umět:
nastavit a vytvořit projektovou dokumentaci střech a krovů.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...        

 
Prováděcí projekt V. - řezy, dokumentace, dokončovací práce, tabulky, výkazy, tiskové sestavy
Projekt si můžete stáhnout zde .

Délka trvání: 2 hodiny
(podle potřeby možno navýšit)

Typ: On-line výuka nebo
Osobní výuka
 
 
Tento kurz navazuje na kurz Prováděcí projekt I./II. a představuje tvorbu projektové dokumentace a dokončovacích prací. Tento díl vám vysvětlí:
 • Řezy: tvorba řezů s důrazem na automatické vykreslení detailů, bez nutnosti dodatečného dokreslování
 • Legendy místností: skladby podlah, dokončovací práce, tabulky.
 • Skladby konstrukcí: výkresy skladeb reagují automaticky na změny projektu.
 • Výkazy a tvorba tiskových sestav, jejich nastavení.
 
Po zvládnutém kurzu budete umět:
vytvořit řezy tak, aby reagovali automaticky na změnu projektu, nastavit skladby konstrukcí, vytvářet výkazy a tiskové sestavy.
 
Zaměření: Začátečníci.
 

Přihlásit se ...