Poslední zprávy
Objednejte si zdarma online prezentaci ARCHline.XP Interior.

Nezávislý posudek software ARCHline.XP

Adam Fiegl, CAD odborný expert z Redwood (Austrálie) posuzoval možnosti software ARCHLine.XP. Dokument byl vytvořen na základě webinářové série "ARCHline.XP Brána do BIM".

SOUHRN
Před použitím programu ARCHline XP jsem si prohlédl dvě videa, "ARCHLine.XP 2018 Features" a "ARCHLine.XP Gateway to BIM #1 ". Jedná se o dobrý kurz základů, který mi pomohl při používání tohoto nového programu. Abych se seznámil s rozhraním, otevřel jsem si existující soubor s projektem a byl jsem překvapen rychlostí programu při navigaci ve 3D, což je podle mé zkušenosti ta nejvyšší třída.

V této zprávě jsem shrnul svá zjištění do následujících kategorií:
 • Uživatelské rozhraní
 • Všeobecné použití
 • Stavební nástroje (3D)
 • Anotační nástroje (2D)
 • Knihovny a objekty

Co je mimořádné
 • Nástroje pro umístění stavby (terén, nastavení lokace, nastavení severu, studie oslunění)
 • Tradiční stavební nástroje (nosníky, sloupy, rampy)
 • Obsáhlé 2D nástroje včetně ovládání tloušťky čáry.
 • Obsáhlé knihovny s objekty
 • Nastavení tiskových sestav
 • Řezy
 • Konstrukční detaily
 • 3D zobrazení. 3D pohledy jsem zkoušel, ale zatím jsem žádné nevytvářel.
 

Celkově se provoz ARCHLine.XP blíží k aplikaci Revit, s použitím automatických kót pro snadné kótování rozmístěných objektů, přepínání polohy zdí/dveří (F5 v ARCHline.XP vs Mezerník v aplikaci Revit), filtrování/výběr objektů. Úprava ve 3D okně byla velmi snadná a u některých nástrojů jednodušší než ve 2D, opět jako Revit. Prezentace výkresů ARCHLine.XP, výběr materiálů, použití hladin/kombinace hladin a 3D prezentace/pohledy jsou blíže stylu ArchiCAD.

Myslím, že uživatelé aplikace Revit nebo ArchiCAD se budou s ARCHLine.XP hned cítit dobře, ale nepocítí přizpůsobitelnost nebo všeobecnost jako v Revit nebo ArchiCAD. Myslím, že ARCHLine.XP by byl většinou ceněn novými BIM uživateli, protože je mnohem jednodušší na ovládání a současně nabízí všechny potřebné nástroje pro dokončení projektu.

Je zde další prostor pro testování. Prvotní nálezy u 2D nástrojů a knihoven/objektů ARCHLine.XP jsou pouze předběžné. Bylo by také užitečné sledovat zbývající videa série "Brána do BIM" pro další pochopení funkcí ARCHLine.XP.UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

PÁS KARET

Toto rozhraní je nyní v aplikacích běžné. V ARCHline.XP se pás karet objevil tento rok. Zjistil jsem jak je snadné jeho používání při navigaci během práce.

PLOVOUCÍ PALETKA
Jakmile vyberte objekty, objeví se plovoucí paletka, podobně jako v ArchiCAD. Možná však byla až příliš zjednodušena, pouze na běžné funkce, jako je přemístění, rotace, zrcadlení (které je skryto v ikoně se šipkou). Líbí se mi, že paletka zůstane vedle místa kliknutí, narozdíl od pohyblivé paletky v ArchiCAD, kterou je někdy těžké najít nebo se nepředvídatelně pohybuje.

ZOBRAZENÍ, CELÁ OBRAZOVKA NEBO DLAŽDICE VS KARTY
Líbila se mi také všestrannost v zobrazování výkresů, řezů, 3D oken apod., ať již jako zobrazení na celou obrazovku, nebo jako dlaždice, což je podobné s Revit, zatímco ArchiCAD nabízí pouze zobrazování na celou obrazovku a správce zobrazení karet, jako je u internetových prohlížečů.

NÁSTROJOVÉ TIPY A KLÁVESOVÉ ZKRATKY
Zjistil jsem, že nástrojové tipy byly znamenité a pro nové uživatele by mohly být nesmírně důležité. ArchiCAD je vůbec nenabízí a spoléhá na tipy ve stavovém řádku, nicméně Revit je nabízí a na rozdíl od statických obrázků v ARCHLine.XP jsou animované.
Ovšem jedna prostá věc, která mi opravdu chyběla, bylo zobrazení klávesových zkratek a to buď okamžitě nebo po chvilkovém umístění kurzoru nad nástroji. Jediným způsobem, jak najít klávesové zkratky, bylo kliknout pravým tlačítkem myši na nástroj a zvolit příkaz Klávesové zkratky, který otevře nové dialogové okno. Je to zpočátku těžkopádné a časově náročné.

EDITACE VE 3D
Úpravy ve okně 3D byly velkolepé, se snadným vyhledáváním a přichytáváním k referenčním bodům, velmi podobné aplikaci Revit a mnohem jednodušší než 3D rozhraní ArchiCAD.VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

SOUBOROVÝ SYSTÉM
Zdá se, že všechno je jednoduše uloženo v jednom souboru, podobně jako v Revit. Dávám přednost tomuto systému, před metodou s připojením knihovny, která je v ArchiCAD, neboť takto nemůžete ztratit knihovní prvky v souborech, na kterých jste dříve pracovali, nebo například při přenosu z desktopu na laptop.

NASTAVENÍ ŠABLONY / NASTAVENÍ PODLAŽÍ
Nejprve jsem strávil čas přesným nastavením podlaží svého souboru. Bohužel v novém souboru se toto nastavení se nepřevzalo, takže jsem ho musel znovu nastavovat. Rozhodně se mi líbila metodika nastavení podlaží, kde můžete globálně nastavit vzájemné napojení desky a zdi. Jakmile si uživatelé na toto rozhraní zvyknou, jednoznačně uspoří čas.
 
Pro zdi lze například automaticky nastavit:
• automatické překrytí hran desek vnější povrchovou úpravou (omítky, venkovní obklad atd.).
Tohle je v Revit poloautomatické a nachází se u nastavení zdí, v ArchiCAD je zcela manuální.
• umožní deskám, aby zeď pokračovala na vyšší podlaží. Obvyklým příkladem je obezdívka, kde cihly by na vnější straně pokračovaly, ale vnitřní rámová konstrukce by byla zakončena dřevěnou podlahou.

To by mělo také teoreticky zrychlit dokončení řezů a detailů.

VÝBĚRY
Líbí se mi, že ARCHLine.XP přijal metodu výběru AutoCAD, kde pokud zadáte výběrový rámeček směrem doprava vyberte všechny objekty, které jsou zcela uvnitř rámečku, a když je zadán směrem doleva, vyberte také ty objekty, které se rámečku pouze dotýkají.

Také výběr prvků, které se vzájemně překrývají, je mnohem jednodušší než u ArchiCAD, neboť ARCHLine.XP zjistí, jaké prvky se zde nacházejí a ty pak můžete snadno vybrat pomocí plovoucí palety. ARCHLine.XP také umožní snadné filtrování výběru, podobné jako v Revit, zde však použijete filtr před výběrem, narozdíl od Revit, kde filtr použijete až po výběru.

KOPÍROVÁNÍ OBJEKTŮ
Kopírování objektů pracovalo dobře a rovněž bylo jednoduché kopírování/přemístění objektů z jednoho podlaží na další. Implementace ArchiCAD je nejlepší, protože pomocí CTRL-C/CTRL-V se objekty automaticky umístí na stejnou pozici. Jak ARCHLine.XP, tak Revit se spoléhají při dokončení této akce na použití dílčích voleb v pásu karet/atributů.

POLOHOVÁNÍ & PODRŽENÍ KLÁVESY SHIFT
To funguje velmi dobře, jako v ArchiCAD, což je mnohem lepší než v Revit, kde je paralelní polohování obtížnější, protože nepodporuje klávesu SHIFT. Zjistil jsem, že tuto funkci používám často, když chci vertikálně/horizontálně zarovnat objekty, které jsou souběžné. Takže, když kreslím čáru, mohu zachovat směr a přitom se odkazovat na objekty, které jsou nad/pod čárou.VŠEOBECNÉ POUŽITÍ - POKRAČOVÁNÍ

AUTOMATICKÉ KÓTOVÁNÍ
Kótovací čáry se automaticky zobrazí pro zdi/dveře/okna, jako v Revit, takže zde můžete jednoduše zadat hodnotu kóty a dveře se podle ní posunou. Kreslení je tak mnohem rychlejší. ArchiCAD v současnosti toto nenabízí.

REFERENČNÍ VÝKRESY
V půdoryse se používají snadno, nicméně reference je poměrně nevýrazná, což by mohlo ztížit její použití u větších projektů, které bývají docela přeplněné. Reference byla také globální volbou, podobně jako u ArchiCAD. Nicméně Revit nabízí pohledové reference, jež vytváří zamknuté detaily na spodních/horních podlažích, které můžete zapnout jako referenci a nechat ji zapnutou, dokud nedokončíte detail.

3D VIZUÁLNÍ STYLY
Styly mi nabídly známé možnosti a byly velmi intuitivní. Nejlepším rysem zde byla schopnost podložit půdorys ve 3D okně, což není lehké vytvořit ani v Revit, ani v ArchiCAD. Je to hezký styl prezentace, ale nejsem si jistý, jak často bych jej používal.
Zjistil jsem, že pohyb 3D dynamického řezu je obtížnější, než volný pohyb. V jiných programech můžete například podržet klávesu Shift, aby se pohled otáčel po 90° krocích, což by bylo mnohem jednodušší. U svého příkladu jsem zkoušel otočit 3D rovinu řezu z vertikální na horizontální pohled o 90°.

TVORBA 3D POHLEDŮ
Tvorba je velmi jednoduchá a oceňuji, že před uložením, můžete sledovat náhled perspektivy v reálném čase. Jedná se o mnohem lepší nástroj než je v Revit, ale v ArchiCAD je jednodušší metoda, která umožní procházet modelem a ukládat libovolný 3D pohled, bez potřeby nastavení kamery.

NEUZAVŘENÝ PROFIL
Jen jedna poznámka k ukončení práce s neuzavřeným profilem. Zde je zapotřebí stisknout klávesu Enter, narozdíl od jednoho nebo dvojitého kliknutí myši. Tento způsob má nepatrnou časovou prodlevu a byl překvapením, neboť je pouze v ARCHline.XP.

DOČASNÉ SKRYTÍ (IZOLOVÁNÍ)
Tuto funkci potřebuji v ARCHline.XP ještě prozkoumat, abych zjistil, jak zvládá izolaci a dočasné skrytí. Jedná se o jednu z nejlepších vlastností v aplikaci Revit, kde máte možnost "Rychle skrýt" HH nebo "Rychle izolovat" HI, abyste mohli rychle pracovat nebo zkontrolovat podrobnosti ve 3D. Následně použijete "Obnovit skryté" HR, abyste se vrátili zpět do původního zobrazení modelu. Jedná se o ohromnou úsporu času ve srovnání s ArchiCAD, který má vlastní metody izolace, ale v konečném důsledku nejsou tak podařené jako implementace v Revit.STAVEBNÍ NÁSTROJE (3D)

ZDI
Bylo by dobré, aby do software byly zabudovány australské kompozitní zdi, neboť stávající typy zdí se patrně vůbec nebudou používat. Vytvoření nového typu zdi bylo shodné s ostatními programy, ale nebylo tak zřejmé jak vytvořit nový styl zkopírováním z podobného typu, a tak jsem místo toho zkopíroval stávající.

Vždy používám kompozitní zdi, ale v ARCHline.XP jsem nemohl vybrat vnější hranu. Video ukazovalo jednoduchý způsob, ale v tomto příkladu používali pouze jednovrstvou zeď. Pro kompozitní zeď jsem mohl vybrat pouze vnitřní hranu, střed nebo vnější hranu zdi, ale ne vnější hranu zdiva. Vždy tvořím zdi na základě vnějších nebo vnitřních rozměrů, nezávisle na stylu konstrukce, takže to bylo zklamaní (pozn. ArchiSoft: lze - kreslí se hranou vnitřní/vnější/střed aktivní vrstvy).
Také při cyklování u zadávání referenční čáry zdi, informační obrys zmizí a je třeba znovu přesunout myš, abyste zkontrolovali, jakou metodu používáte - vnější, střed nebo vnitřní.

DVEŘE/OKNA
Vestavěná knihovna je velmi dobrá a nabízí většinu typů dveří a oken, které bych používal denně. Je to mnohem lepší než zavádění rodin v Revit a pravděpodobně je stejně rozsáhlá jako nabídka ArchiCAD.Zjistil jsem, že použití voleb překladů není tak flexibilní jako v ArchiCAD.Také se mi líbilo, že můžete snadno určit umístění oken/dveří do zdi, levou/pravou hranou nebo středem, cyklickým stisknutím klávesy F5.

STŘECHA
Toto je fenomenální a nejvyšší třída. Nikdy jsem neviděl nic tak přesné a pro tvorbu tak jednoduché. Automatický vygenerovaný komplexní střešní systém vytvoří okamžitě hotovou střechu, včetně konstrukce a tašek. Nástroj nabízí širokou škálu střešních stylů. Na rozdíl od videa jsem však nedokázal donutit zdi, aby se ořezaly střechou, takže jsem je dostal pouze pod nebo nad střechu.

SCHODIŠTĚ & ZÁBRADLÍ
Nástroj Schodiště byl snadno použitelný a opět by byl skvělý pro začínající uživatele, ale nevěděl jsem, jak upravit poměr nástupnice/podstupnice, který nebyl editovatelný. Bylo by hezké mít zde možnost blokace jako u ostatních nastavení. Podle mého názoru by bylo také jednodušší, kdyby byla všechna nastavení odemknuta, jakmile bych se snažil zvětšit nástupnici a byla zablokována, dokud bych neodemkl délku schodiště - takto většinou pracuji při kreslení schodiště. Také se mi u možností schodišť líbila funkce automatického vytvoření otvoru desky nad schodištěm podle podchodné výšky.

Použití nástroje Zábradlí bylo snadnější než nástroj Schodiště a je skvělé, že zábradlí mohou být automaticky zvoleny uvnitř nástroje Schodiště, ale tato implementace byla pouze pro zapnuto/vypnuto, takže jsem nemohl ovládat výšku nebo rozteč sloupků, která je rozhodující pro BCA předpisy. Celkově ve srovnání s Revit a ArchiCAD mi připadal méně rozvinutý. Práce
přes offsety a výšky byla těžkopádná a úprava sloupků z knihoven Zábradlí mi přindala omezující a obtížná.ANOTAČNÍ NÁSTROJE (2D)

ŠRAFOVÁNÍ
Nebylo zde tolik šrafování, ze kterých bych si mohl vybrat, a opět, v Austrálii bych používal jiné styly. Také nebylo intuitivní, jak vytvářet nové styly šrafování nebo upravovat existující. Také se mi nepodařilo aplikovat povrchové šrafy na desky, což běžně používám v aplikaci Revit a ArchiCAD.

KÓTOVÁNÍ
Jedná se o další oblast v níž ARCHLine.XP vyniká - generování všech kót v jednom kroku. Funkce zahrnuje samostatné kóty pro:
• Celou zeď
• Kótování oken a dveří
• Kótování vnitřních zdí.
Podle mého názoru je to nejvyšší třída a mnohem rychlejší metoda než u Revit & ArchiCAD.KNIHOVNY A OBJEKTY

KNIHOVNA MATERIÁLŮ
Velmi uživatelsky přívětivé pro začátečníka, neboť materiály jsou seskupeny podle použití a jsou zobrazeny s velkým náhledem. Zatímco materiály v Revit i ArchiCAD jsou všechny ve velkém seznamu společně a neposkytují dobré náhledy jejich výsledného vzhledu. Implicitní materiály ARCHline.XP se jeví jako praktičtější a mohou být mnohem snadnější na používání pro začínající uživatele CAD software.© Adam Feigl 2018.