Studijní projekt rodinného domu pro ARCHline.XP® 2011. 

Autorský projekt rodinného domu - prováděcí dokumentace
Pro snadné pochopení filozofie projektování v programu ARCHline.XP® 2011 je připraven projekt reálné stavby rodinného domu. Výkresy projektu jsou ve formě prováděcí dokumentace, kreslené podle ČSN.
 
V tomto projektu můžete prozkoumat způsoby zadání jednotlivých podlaží, vztahy umístěných objektů a provázanost 2D-3D-ŘEZ-TISK.

Řezy a tiskové sestavy jsou vytvořeny již podle nové metody.
 
 
  
Tento projekt slouží pouze pro studijní účely a je chráněn autorským zákonem !

Prvky vytvořené v tomto projektu (nosníky, výztuže, překlady...), však můžete volně použít pro své projekty v programu ARCHline.XP !

Soubor s autorským projektem rodinného domu si můžete stáhnout z diskusního fóra a vyzkoušet si jej.
Tento soubor je možné otevřít i ve zkušební verzi ARCHline.XP 2011.
 

 

 
 
Koordinační situace
 
 
 
Půdorys základů
 
 
 
Půdorys 1.NP
 
 
 
Strop 1.NP
 
 
 
Půdorys 2.NP
 
 
 
Půdorys krovu
 
 
 
 
Řezy jsou vytvořeny podle nové metody ucelené koncepce zadávání konstrukcí. Všimněte si, že 2D jsou pouze popisky, razítko a kóty.
Hranice hmota - vzduch je vytvořena až na tiskové sestavě. Ta je bohužel zatím jediným nedostatkem, který se musí obejít lomenou čarou, ale je možné si alespoň částečně pomoci offsetem.
V řezu je pomocí 2D lomené čáry vytvořen obrys ramene schodiště a komína, které jsou "mimo záběr" pohledu řezu, a proto se musí doplnit ručně.

S každým prvkem můžete pracovat i v řezu - editace se převede do 2D i do Tiskové sestavy !

Když budete zkoumat řezy, můžete pomocí příkazu lokální nabídky Zobrazit - Vyhledat tento prvek ve 2D, najít objekt v patřičném půdorysném výkresu.


 

Co se týče výkresu skladby konstrukcí, ten je generován z řezů, příkazem Tisková sestava - Kopírovat část výkresu. Takže, když změníte skladbu, můžete na tiskové sestavě pomocí příkazu pro obnovu výkresu aktualizovat obrázek skladby - není kreslen 2D nástroji !  

Skladby jsou tvořeny materiály, které popisují hmotu prvku. Například:
 

 

 
Nástroj Střecha - jednotlivé vrstvy střech


 
Nástroj Legenda místností - Povrchy - Šablony úprav povrchů místností - Strop
 
 
 
Nástroj Legenda místností - Povrchy - Šablony úprav povrchů místností - Podlaha

Nástroj Deska - jednotlivé vrstvy desky. Nosníky a vložky jako Konstrukce nosníků, jež je integrovanou součástí desky
   
 
 

 

Zde na diskusním fóru si můžete stáhnout soubor s projektem
a zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, které Vám rádi zodpovíme.

 
© ArchiSoft - Stavební software, 2011