Vektorizací se v programu ARCHline.XP rozumí převod rastrových (bitmapových) dokumentů na vektorový výkres. Výhodou vektorizace v ARCHline.XP je, že výsledný vektorový výkres je ve skutečných souřadnicích.

 

 
ARCHline.XP automaticky rozpozná čáry na rastrovém obrázku a provede jejich převod na lomené čáry (polyline).

 
   
Předlohou může být jakýkoliv B/W rastrový obrázek. Lomené čáry se mohou vytvořit buď jako středové (uvnitř černých pixelů) nebo obrysové (kolem černých pixelů). Stupeň rozlišení vektorizace (počet vrcholů lomené čáry) nastavujete pomocí tolerance. 
Výhodou použití v ARCHline.XP Professional/Nova je možnost, využít takto zvektorizovaný obrázek jako podklad pro následné projektování (výpočty skutečných ploch, délek, převod lomených čar na zdi atd.). Jednoduše řečeno z papírových podkladů můžete vytvořit plnohodnotný CAD výkres a to ve skutečném měřítku. Vektorizace nalezne své uplatnění zejména při překreslování starých papírových výkresů jako např. půdorysů, katastrálních map, liniových schémat atd. Automatickou vektorizací bitmapových podkladů tak odpadá zdlouhavé překreslování papírových předloh pro následné využití v CAD programech. 
                   

© ArchiSoft - Stavební software 2007