ARCHline.XP je nabízen v několika verzích. 
Srovnávací tabulka vám pomůže v orientaci, které funkce a nástroje nejsou přístupny v nižších verzích ARCHline.XP. 

Vysvětlivky:
ANO
  - obsahuje,  -  neobsahuje,  název - pouze tato funkce.

 

Funkce a nástroje ARCHline.XP 2019
BIM Studio
BIM Interior
Professional
BIM Professional
 
Stavební projektování
Návrhy interiérů
výroba nábytku
vizualizace
Stavební projektování
návrhy interiérů
výroba nábytku
BIM projektování
ANO
ANO
ANO
CAD kreslení
ANO
ANO
ANO
Projektování 2D <-> 3D
ANO
ANO
ANO
Zdi, Dveře, Okna
ANO
ANO*
ANO
Stropy a podlahy
ANO
ANO*
ANO
Schodiště, zábradlí a rampy
ANO
ANO*
ANO
Střechy a krovy
ANO
ANO*
ANO
Sloupy, nosníky, profily
ANO
ANO
ANO
Mračna bodů
ANO
ANO
3D modelář
ANO
ANO
Světla
ANO
ANO
Modelář místnosti
ANO
ANO
Interiérové nástroje:
rolety, žaluzie, závěs, obraz na zdi, ubrus, knihovny výrobců, římsy a sokly, elektro příslušenství ...
ANO
ANO
Nábytkový design:
průvodce tvorby skříně
průvodce pracovní desky
ANO
ANO
Nábytkový design:
nábytková sestava
ANO
ANO
Modelovací nástroje:
loft, nábytkové díly
ANO
ANO
Průvodce tvorby kuchyní
ANO
ANO
Okótované rozkreslení součástí skříněk
ANO
ANO
Průvodce tvorby nových
dveří a oken
ANO
ANO
ANO
Mood board (koláže)
ANO
ANO
Slunolam
ANO
ANO
ANO
3D parametrické knihovny,
2D symboly (2D knihovny)
ANO
ANO
ANO
2D kreslení, tabulky, razítka
ANO
ANO
ANO
Projektování po podlažích
ANO
ANO
ANO
Správa a priorita hladin
ANO
ANO
ANO
Import 
Google 3D Warehouse
ANO
ANO
ANO
Export/Import
3D Studio (3DS), Wavefront (OBJ)
ANO
ANO
ANO
Export
Thea Render, Art*lantis, Indigo Render,
Maya, Modo, Cinema 4D, FBX
ANO
ANO
ANO
Export/Import 
SketchUp
ANO
ANO
ANO
Export/Import 
Google Earth
ANO
ANO
Export/Import 
MS Excel
ANO
ANO
ANO
Export/Import 
DXF, DWG, DWF, IFC, PDF
ANO
ANO
ANO
Přímé propojení s BIM knihovnami
ANO
ANO
ANO
Převod DGN v7, VFK, SHP
ANO
ANO
Import a kalibrace bitmap
ANO
ANO
ANO
Legendy účelu místností
pouze plochy a popisy
ANO
ANO
BIM parametry
ANO
ANO
ANO
Výkazy (MS-Excel)
ANO
ANO
ANO
Výkazové tabulky
ANO
ANO
Fotorealistické vizualizace
a prezentace
ANO
ANO
Nástroje pro 3D zobrazení **
Rendering
ANO
ANO
Animace AVI, MOV
ANO
ANO
Terén a urbanizmus
ANO
Dynamický 3D řez
ANO
ANO
ANO
Řez
ANO
ANO
ANO
Xref - externí reference
ANO
Porovnávání výkresů
ANO
ANO
Obklady a dlažby
ANO
ANO
Vektorizace map
ANO
Kalibrace naskenovaných plánů
ANO
ANO
Síťová verze
ANO
Skupinová práce
ANO
Fotogrammetrie
ANO
Zaměřování stávajících stavů
ANO
Fotomontáž
ANO
3D model interiéru z fotografie
ANO
ANO
Propojení s ARCHline.XP LIVE
ANO
ANO
Vícenásobné spuštění programu
ANO
ANO
On-line nápověda
ANO
ANO
ANO
Vlastní klávesové zkratky,
palety nástrojů
ANO
ANO
ANO
Víceuživatelské přizpůsobení nastavení
ANO
ANO
ANO
Příručka v elektronické podobě
ANO
ANO
ANO
 

* Verze Interior obsahuje pouze hlavní stavební příkazy. Seznam stavebních příkazů :

Zeď - Spojitá zeď, Oblouková zeď, Zeď z DXF/DWG výkresu
Dveře/ Okno - Dveře/okno na zdi graficky, Dveře/okno dvěma body, Prosklená zeď, Rohové okno
Deska - Deska polygonem, Deska výběrem zdí, Šikmá deska třemi body, Šikmá deska referenční čarou
Střecha - Automatická střecha, Střešní rovina, Střešní rovina třemi body, Vytažená střecha, Střešní vikýř
Schodiště - Schodiště z knihovny, Schodiště jednotlivými stupni
Zábradlí - Zábradlí na schodišti, Zábradlí podél lomené čáry

 
** Vysvětlivky grafického znázornění 3D zobrazení:

     drátěný model
     bez skrytých hran
     bez skrytých hran se stíny
     bez skrytých hran s materiály a stíny
     rendering