1. Nové funkce:

1.1. Dekorace
- návrhy kladení obkladů a dlažeb s výkazyPodrobnosti
1.2. Vektorizace naskenovaných předloh
- AVect 1.1Podrobnosti

  
 
1.3. Nový rendering
- rozšíření na engine LightWorks s technikou Ray Traysing (pouze pro zákazníky s platnou subskripcí, při koupi běžného upgrade - bez subskripce, není tato funkce přístupná)Podrobnosti

1.4.  Interaktivní editace pomocí lokálních ikon

- Pro zjednodušení práce má nyní uživatel k dispozici nástrojové palety, které popisují modifikační a editační možnosti vybraného objektu. Ikony nástrojů, které se vztahují pouze na vybraný objekt vyvoláte kliknutím na požadovaný objekt. Na obrázku jsou jako příklad nástroje pro editaci vrcholu střechy, střešního okna a struktury krovu.

1.5. Nastavení parametrů stavby

- Tato nová funkce Vám umožní vytvořit podmínky pro stanovení limitujících hodnot plochy a objemu vytvářené budovy: počet podlaží, zastavěná plocha, výška hřebene, celkový objem budovy atd.
Program neustále kontroluje zadané maximální hodnoty podmínek a upozorňuje na vzniklé odchylky.
- Můžete si vytvořit i své vlastní podmínky.

 

1.6. Legenda účelu místností, úpravy povrchů a specifikace podlah

Při tvorbě projektu můžete jednotlivým místnostem budovy zadat podrobný popis úprav povrchů a specifikaci podlah podle jejich účelu, včetně napojení na ceny materiálů a stavebních prací. Nejedná se však o pouhou tvorbu tabulek, ale o skutečnou tvorbu skladby spojenou s její vizualizací v 3D modelu.
V jednotlivých místnostech můžete také definovat vrstvy se zanedbatelnou tloušťkou, ale s vysokými náklady jako například čištění nebo hlazení.
Všechna tato nastavení mají dosah na celou stavbu, takže pouhým kliknutím myši můžete změnit povrchové úpravy například na stěnách ve všech koupelnách budovy, včetně skladby podlah. Samozřejmostí jsou nové propočty ocenění stavby.

1.7. Rozpočet - Kalkulace nákladů

Nová funkce umožní sestavit stavební rozpočet s pomocí databáze stavebních prací (HSV, PSV a materiálů), která obsahuje cca 100.000 položek (kompletní databáze s aktualizací 2x ročně je za příplatek). Pro sestavení rozpočtu můžete využít každého objektu v projektu a jeho charakteristické veličiny (objem, plochy, délky, výšky ...) Ocenění umožní vkládání uživatelských položek do databáze, možnost editace položek (cen, popisu), kopírování položek z databáze v MS-Excel atd. Výsledný rozpočet je přímo exportován do MS-Excel.
 

1.8. Schodiště

Zcela nové unikátní zadávání a modifikace
- knihovna předdefinovaných schodišť byla rozšířena na 24 schodišť základních typů
- nastavení zohledňuje DIN standardy
- konstrukční metoda byla přepracována od základů. Schodiště může umístit na výkres definicí základních parametrů (délka, šířka, úhel ramene) graficky pomocí kurzoru myši.
- Stupně můžete navrhnout jako závislost podle ergonomického vzorce 2v+h, můžete určit které prvky schodiště budou mít na sebe vliv, a  které budou na výpočtu nezávislé, můžete určit interval (min./max.)
- hodnoty můžete kdykoliv modifikovat a změnit tak celý návrh již usazeného schodiště.

Tvorba  otvoru nad schodištěm
- Nová funkce pro tvorbu otvoru ve stropu nad schodištěm podle podchodné výšky
 

1.9. Objekty - Katalog produktů

- ARCHline.XP2005 nabízí možnost používat katalogy produktů různých výrobců.
Pro vytvoření katalogu podporuje program databázový systém MS-Access. 
Katalog může používat s knihovnami dveří,oken a objektů.

Samostatný typ katalogu můžete použít
i v dekoracích.

 

1.10. Dekorace - Katalog obkladů a dlažeb našich výrobců

- Pouze uživatelé s platnou subskripcí obdrží kompletní katalog RAKO Rakovník, včetně nastavených textur pro vizualizaci.

- Tento katalog je dostupný pouze pro uživatele subskripce
 

1.11. Tisk - Tisková sestava

- Tisková sestava je nyní součást projektu a je zobrazena ve zvláštním okně na pracovní ploše. Zároveň je možné vytvořit více tiskových sestav v rámci jednoho projektu -více samostatných oken.
- V nové verzi se změnilo i zastoupení jednotlivých výkresů v okně návrhového centra, takže je možné pomocí drag&drop přemístit požadované výkresy/podlaží přímo na plochu tiskové sestavy. Samozřejmě dál zůstává možnost uložit tiskovou sestavu jako samostatný soubor - *.pef.
 

1.12. Textury - přímá tvorba textur pomocí drag&drop z průzkumníka windows

- Při změně obrysu otvoru v desce kóty sledují modifikaci
 

1.13.  Otvorové prvky

- 2D zobrazení - Nová funkce pro ošetření zobrazení 2D symbolů vlastních 3D objektů (dveří/oken) v různých měřítcích (1:20, 1:50, 1:100 ...)

- Okno od rohu zdi - Pomocí nové funkce Zrcadlit je možné odměřit numerickou vzdálenost i z opačné strany zdi

- Referenční čára - speciální funkce pro české prostředí, nastavení zobrazení 2D symbolů dveří a oken podle starých norem ČSN

- Výška parapetu - je možné zadat výšku nejen od počátku zdi, ale i od počátku aktuálního podlaží


- Střešní okno v řezu - parametry pro nastavení zarovnání spodního a horního napojení se střechou
 

        

1.14. 3D modelZjednodušení 3D modelu
- Nová funkce umožní zrychlení zobrazení složitých 3D modelů pro vizualizaci
- při importu 3DS modelu můžete definovat měřítko i jednotlivě ve směrech X,Y, a Z
 Umístit 3D model do fotografie
- Nová funkce pro rychlé umístění modelu do fotografie, která využívá okno Open GL pro jednoduché doladění nastavení. Máte-li přesně nastaven model do fotografie po spuštění renderingu se automaticky spustí Image editor s oběma obrázky (originál bez modelu a s modelem) pro vymazaní nepotřebných hran.

    

1.15. Deska
- Základy
- nový nástroj pro samostatnou tvorbu základů
- Skloněná deska
- nový nástroj pro tvorbu skloněné desky zadanou úhlem sklonu nebo třemi výškovými body
- Kopírování otvoru
- nová funkce pro tvorbu vícenásobné kopie otvoru desky

1.16. Střecha
- Pozednice -
další parametrický prvek do generátoru -
- Otevřené/uzavřené kupole - nový nástroj

1.17.  Kótování
- značení výškových kót
- nová funkce pro tvorbu uživatelských tvarů značek výškových kót

- 3D kóty - nová funkce pro tvorbu uživatelských tvarů značek výškových kót

 

 

1.18.  Světla
- Nová funkce pro správu a nastavení skupiny světel současně (intenzita, min/max hodnoty, trasování ...)

1.19.  Barvy vektorové kresby - končí omezení 256 barev
 funkce umožní zrychlení zobrazení složitých 3D modelů pro vizualizaci

1.20.  3D model - zjednodušení modelu
- Nová funkce umožní zrychlení zobrazení složitých 3D modelů pro vizualizaci

1.21. Kalibrace předlohy - Nová funkce pro rychlou kalibraci předlohy a půdorysného plánu vytvářené stavby. Zadáte pouze dva vztažné body a jejich umístění na předloze. Předloha se zkalibruje podle souřadnic výkresu modelu

1.22. Rendering - Nový příkaz v dialogovém okně fotorealistického zobrazení umožní uložit rendering přímo do souboru (bez předchozího nastavení, jako tomu bylo v dřívějších verzích)

1.23. ALServer 2.0 - Nová verze Archline.XP serveru pro síťové verze

 

   

    


 

2. Změny:

2.1.  AutoCADovská správa hladin - další zvýšení kompatibility s AutoCADem
- atributy všech prků ARCHLine.XP® mohou být definovány podle módu AutoCADovské správy hladin (priority hladin).

2.2. Materiály - změny v dialogovém okně zadávání vlastností
- Nyní stačit vytvořit vlastnosti pouze jedné složky 3D zobrazení např. šrafování ve 3D a všechny atributy tohoto materiálu si můžete zkopírovat na další složky tedy na šrafování 2D ploch a šrafování v řezu. 


2.3. Propojení s MS Excel

Vyhledání objektu v ARCHline.XP
- z kalkulací nebo výkazů výměr v MS-Excel můžete přímo vyhledávat objekty v ARCHline.XP podle svých ID, kliknutím na políčko v tabulce.

 
    
Kalkulace nákladů
- Nová funkce pro spojení s rozpočtovými ceníky. Definujete pouze která políčka se mají převést pro kalkulaci nákladů a pak již stačí pouze pomocí drag&drop přenést patřičný řádek z ceníku na objekt v ARCHline.XP. Automaticky se zobrazí dialogové okno pro stanovení podmínek.
Celkové kalkulace můžete zobrazit zpětně
opět v MS-Excelu.

2.4. Ukládání souborů - zrychlení a přenositelnost
- ve verzi ARCHline.XP 2005 se ukládá projekt jako binární soubor se všemi bitmapami a materiály. Jedná se o jeden zapouzdřený soubor. Rychlost otevírání/ukládání se zvýšila o 50%.  

2.5. Ukládání knihoven - přenositelnost
- ve verzi ARCHline.XP 2005 si můžete uložit do OLI knihoven uživatelské objekty.  

2.6. Preference
- Open GL priorita pro generování modelu přímo v OpenGL okně místo drátěného modelu
- nastavení složek pro ukládání souborů, knihoven, materiálů samostatně. Důležité pro síťové verze
- nastavení barvy a průhlednosti lokálních ikon

2.7. Místnost
- Zaměřená místnost, místnost uvnitř zdí nebo plocha zadaná polygonem může být rozdělena do obdélníků, trojúhelníků nebo kruhových úsečí pro následnou kalkulaci výměr nebo vytvoření podmínek pro ověření skutečných zadání

2.8. Zeď
- nový status pro zobrazení parametrů a výkazů - nová, stávající a bouraná zeď
- nová možnost T napojení - v místě styku zdí, jsou napojeny kolmo jedna ke druhé (i ve 3D zobrazení)
- nová možnost zadání výšky zdi výška podlaží,
výhoda - změníte výšku podlaží automaticky se změní i výšky zdí
      

2.9. Terén
- V atributech terénu je možné zadat rozlišení oblouku, křivek vrstevnic pro zpřesnění/zjednodušení zobrazení a výpočtů
- Plocha - Tloušťka pracovní plochy - funkce pro výpočet kubatury staveniště
- oříznutí obvodu terénu - pro 3D/2D modifikace ve vybraném obrysu terénu
- kalkulace - výkazy výměr rozděleny na cesty a samotný terén

2.10. Podlaží  - vložit podlaží mezi stávající podlaží s novými podmínkami

2.11. Skupiny
- Plovoucí nabídky rozšířeny o příkazy pro editaci 2D skupin a skupin dekorací
- atributy skupiny mohou být použity pro všechny objekty skupiny

2.12. Kótování
- atributy rozšířeny pro SIA standard 1, 0.5 a 0.1 zaokrouhlení
- modifikace textu přes dialogové okno Aktuální text

2.13. Šrafování - možnost modifikace atributů rámečku šrafování

2.14. Text - možnost umístit informační text objektu jako tabulku

2.15. Hladiny - program uchovává názvy vrstev při kopírování objektů mezi výkresy

2.16. Materiály - modifikace zobrazení ve 3D na cylindrických plochách
 

 

 

 © ArchiSoft - Stavební software 2005