Přinášíme přehled nejdůležitějších novinek a změn v nové verzi ARCHline.XP. Update na Patch7 je (jak už se stalo zvykem) ZDARMA! 
  1. Novinky:

 
1.1. Nové 3D knihovny:
Koupelny, Krby, Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Světla, Okna jednodílná/dvojdílná a dveře s oknem 
 
 
1.2. Nové 2D knihovny:
Stromy půdorys, Rostliny půdorys, Stromy bokorys, Rostliny bokorys,
 
        
1.3. Deska - tvorba otvoru na více deskách současně
Funkce pro zadání otvorů v deskách byla rozšířena o možnost výběru dalších desek, které budou obsahovat otvor stejných rozměrů.
Obrys otvoru nyní může splývat s obrysem desky (pro vykrojení) nebo může procházet přes obrys desky (pro ořezání).
1.4. Otovorové prvky

- Pro kopírování otvorových prvků na další podlaží (horní/spodní) můžete nyní využít novou funkci "Kopírovat a vložit", kterou naleznete v rozbalovací nabídce (P_klik) u otvorových prvků.

- U rohových oken naleznete novou ikonu pro vypnutí zobrazení okna ve 3D ( stejnou jako u standardních oken). Tato funkce je vhodná pro zobrazení průběžných oken přes několik podlaží.
  ->

 

 

2. Změny:

2.1. Všeobecné změny

- Zlepšení správy automatické zálohy
- Zapnutí/Vypnutí mřížky, polohování, obnovy 3D a relativní souřadnice je nyní součást projektu a nastavení těchto přepínačů se ukládá spolu s projektem
- Jednotka a Automatická přitažlivost je nyní součást projektu a jejich nastavení se ukládá spolu s projektem
- Nastavení a velikost Návrhového centra se ukládá při skončení programu
- Nastavení omezení počtu 3D ploch pro zobrazení prostorového modelu. Menší počet zvýší rychlost zobrazení 3D modelu
- Údaje pro výkazy místností rozšířeny o automatické zohlednění plochy sloupů a schodišť, včetně započítání plochy pode dveřmi
- V náhledovém okně Open GL můžete nastavit barvu pozadí
- Dvojklik rolovacího kolečka myši odpovídá příkazu "Zobrazit vše"
- Stisk mezerníku vyvolává poslední hlavní příkaz
- klávesová zkratka "Alt - S" pro výběr objektů podle typu. Program vybere všechny objekty v závislosti na aktivní ikoně  hlavního nástroje
- zadávání hodnot:  -,5 nyní správně odpovídá -0,5 (dříve oddělovací čárka vykazovala hodnotu -5.0)
- pro víceuživatelský režim rozšíření o ukládání vlastních souborů materiálů v základních preferencích

 

2.2. Import - Export DXF/DWG

- Při importu jsou zobrazeny i všechny speciální symboly
- Při exportu možnost oddělení objektů ve zdi do jiných hladin 
- Výběr exportu textu buď jak samostatný nebo jako víceřádkový text

 

2.3. Text

- Popisný text sleduje všechny modifikace objektu s kterým je spojen
 

2.4. Správa hladin

- Seznam hladin můžete nyní seřadit podle abecedy
 

2.5. Zdi

- Upraveno zrcadlení zdí. Při zrcadlení zdí se chybně zrcadlil i směr šrafování, který se musel následně opravit. Nyní při zrcadlení zdí zůstává směr šrafování zachován.

 

2.6. Desky

- U zaoblených hran desek je možné následně modifikovat poloměr zaoblení

2.7. Sloupy

- Pro šrafování sloupů můžete použít i uživatelské definice šrafování.
- Nová volba pro opravu zarovnání sloupu a objektu jako sloupu, deskou/střechou. Je-li volba zapnuta střecha ani deska nezarovnává sloup. Není tedy již nutné např. pro komín vytvářet otvor ve střeše.
 

2.8. Střechy

- Střešní rovina třemi body: výšku můžete definovat pomocí výšky architektonických prvků (zdi, desky, střechy, objekty), které máte již definovány na výkrese. V zadávání příkazu vyberte klíčové slovo "JAKO" a klikněte na požadovaný objekt, dále můžete zvolit SPODNÍ nebo HORNÍ hranu objektu.
- Opravena volba při použití střešního okna: otočení o +90, -90 stupňů.
 

2.9. Šrafování

- U šrafování stínů byla nastavena priorita tak aby byly zobrazeny všechny obrysové čáry objektů i při změně na nižší prioritu.
- Při kótování otvorů bylo možno vypnout šrafování, při šrafování místností, pouze kolem hodnoty šířky, nyní je možnost volby vypnutí šrafování u všech hodnot i značek kót.
 

2.10. Kótování

- Při změně obrysu otvoru v desce kóty sledují modifikaci
- Při kótování otvorů ve zdech všechny kóty sledují změny včetně ostění

- Připojený text sleduje změny při posunu kóty

- Všechny kóty sledují změny při přemístění zdí, oken, změně velikosti zdí

- kóty sledují korektně změny při modifikaci atributů sloupů umístěných ve zdi
 

    

    


2.11. Výkazy
- Zobrazení jednotky objemu v kalkulaci terénu pomocí volby "Nástroje - Kalkulace stavby - Dialogové okno" v políčkách Objem terénu, Přídaný, Odebraný
- Výkazy do MS-Excelu jsou nyní rovněž generovány v MS Office XP
- U výkazů do MS-Word a MS-Excel jsou generovány otvorové prvky stejného typu, ale s jinými parametry separátně

2.12. Tisk
- Při potřebě tisku barevného výkresu pouze jednou barvou např. vše černě, je tato změna barev korektně zobrazena i v náhledovém okně
- V náhledové okně zohledněna změna při změně tisku z "Tisknutélná oblast" na "Celý výkres"  

 © ArchiSoft - Stavební software 2004