Pomocí ARCHline.XP® INTERIOR můžete pracovat i na menších projektech obytných prostor jako je kuchyně,
koupelna... , pracovních prostor jako jsou kanceláře, prodejny, lékárny, prezentační místnosti, interiéry bank atd.
Snadno je možné vytvořit celou technickou dokumentaci, případně fotorealistické vizualizace a 3D animace.

 
         
 


Výukové animace

Jak podporuje ARCHline.XP® INTERIOR návrháře interiérů?
 • Interiérový architekti musí také vytvořit model místností. Z tohoto důvodu musí nejprve vytvořit 3D model prostorů, podlaží nebo celé budovy. Pro tyto účely musí použít nástroje ARCHline.XP® jako jsou zeď, podlahovou/stropní desku, případně schodiště nebo střechu (v případě podkrovní místnosti).
   
 • Jak může interiérový architekt začít práci na projektu? V praxi je dostupná jedna z následujících informací pro tvorbu místností:

              1. Půdorys na papírovém dokumentu.
              2. Vlastní skica. Vlastní zaměření místností.
              3. Půdorys v DWG/DXF.

  ARCHline.XP® podporuje všechny tyto možnosti. V prvním případě program převede naskenovaný rastrový obrázek na vektorový výkres ve skutečném měřítku. Pomocí tohoto výkresu návrhář vytvoří model budovy. V druhém případě vytvoří místnosti na základě změřených vzdáleností. Ve třetím případě může být model může být model vytvořen pomocí načteného souboru DWG/DXF.
   
 • Půdorys místnosti není omezen pouze pravoúhlou geometrií. Program vám umožní navrhovat zaoblené nebo skloněné zdi, do kterých je možné umístit niky, dveře, okna nebo pouhé otvory.
   
 • Jakmile máte model hotov, musíte umístit nábytek a zařizovací předměty. ARCHline.XP® INTERIOR poskytuje přímý přístup k největší světové galerii modelů nábytku a dalších 3D objektů - k databázi Google 3D Warehouse. Ta obsahuje každou skupinu nábytku, které jsou nezbytné pro návrh (např..: židle, stoly, zařizovací předměty do kuchyní, obývacích místností, ložnic, koupelnové doplňky atd.). Jestliže knihovna neobsahuje vhodný objekt, může být načten ve formátu 3D Studio/DXF/DWG (jestliže existuje) nebo jej můžete vytvořit v modeláři 3D těles, který je součástí ARCHline.XP®
   
 • Do modelu můžete umístit světla nebo jednoduše přiřadit světelný zdroj zvoleným objektům.
   
 • Můžete použít materiály, barvy a dokonce obrázky na zdi nebo jakékoliv povrchy. Můžete vytvářet jedinečné materiály s texturami a definovat barvy z řady barevnic  - RAL, PANTONE a SIKKENS.
   
 • Pomocí funkce Dlažby a obklady můžete vytvářet mřížované, úhlopříčné nebo jiné speciální vzory, včetně definování spáry mezi nimi. Program vypočítá a vytvoří výkazy nezbytného počtu použitých dlaždic/obkladů a případně i jejich cenu. Vypočítá také počet celých dlaždic/obkladů a počet kusů, a které jsou menší a větší než 50% celých dlaždic/obkladaček. Také podporuje zadání vlastního tvaru dlaždice/obkladu.
   
 • Můžete vytvořit profesionální prezentační dokumenty použitím Tiskových sestav, kde je možné na jednom listu papíru sloučit půdorysné plány, řezy, perspektivy, detaily a fotografie.
   
 • Můžete snadno vytvořit prostorové průchody a průlety.
   
 • Jakmile jsou všechny tyto kroky dokončeny, volitelný modul Rendering vytvoří fotorealistickou vizualizaci. Tento modul obsahuje také raytracing, radiosity, globální osvětlení, atd. Pomocí těchto vlastnosti jsou na obrázku viditelné také zrcadlové efekty, odrazy a lesky.
Jaký typ dokumentů může být vytvořen?
 • Půdorysný plán včetně schématu kladení obkladů/dlažeb a kótování může být vytištěn ve zvoleném měřítku. V tiskové sestavě můžete uspořádat řezy, axonometrické a perspektivní pohledy, barvené nebo vektorové pohledy,
  a volitelně i fotorealistické pohledy.
 • Můžete také tisknout dokumenty ve formátu PDF, takže je můžete zaslat zákazníkům pomocí emailu.
 • Výkazy materiálů jsou vytvořeny ve formátu Excel a Word.

Kterou verzi ARCHline.XP® tedy potřebuje?
 • Pro interiérové návrháře je verze INTERIOR nejlepší volbou, volitelně je možné dokoupit také modul Rendering. 
 • I z verze INTERIOR je možné přejít na vyšší verzi ARCHline.XP® (Nova, Professional) rozdílem ceny.

Jak se ve verzi ARCHline.XP® INTERIOR pracuje ?
 • Podívejte se na výukové animace, které demonstrují průběh návrhu jedné typické situace:


VYTVOŘENÍ MODELU ZE ZAMĚŘENÍ
 

 

1. Začátek práce založený na výkrese zaměření
Když interiérový designér začíná projekt, má obvykle k dispozici dokumentaci stávající nebo plánované budovy.
 
V našem případě použijeme výkres zaměření s poznámkami v papírové podobě. Tento výkres bude naskenován a po jeho načtení do programu provedeme kalibraci. Tím naskenovaný výkres získá skutečné souřadnice - upraví se do měřítka. Vzdálenosti můžeme zkontrolovat pomocí nástrojů pro kótování. 
 
 

 

 

2. Tvorba zdí
Nejprve nakreslíme vnější zdi budovy. Konstrukce vnějších zdí v tomto případě nebudeme potřebovat pro tvorbu podrobného architektonického modelu budovy, ale musíme je použít, aby jsme byli schopni pracovat s vnitřním prostorem. Následně nakreslíme vnitřní zdi.

Všechny požadované interiérové změny jsou uvnitř oblasti označené oranžovými znaky, proto uvnitř této oblasti budeme kreslit zdi přesnými rozměry, mimo tuto oblast postačí kreslit přibližně podle naskenovaného obrázku.

NASTAVENÍ OBRÁZKŮ, ZAMKNUTÍ HLADIN
Obrázek ponecháme jako matný podklad nastavením úrovně průhlednosti. Pro pozdější práci je vhodné uzamknout jeho hladinu. Obrázek je nyní pouze zobrazen, není možné jej editovat.  

 

 

3. Otvorové prvky
V dalším kroku umístíme dveře a okna.
Všechny požadované interiérové změny jsou uvnitř oblasti označené oranžovými znaky, proto uvnitř této oblasti budeme kreslit otvorové prvky přesnými rozměry, mimo tuto oblast postačí kreslit přibližně podle naskenovaného obrázku.

 

 

4. Podlahy
Podlahy a stropy můžete jednoduše vytvořit pomocí nástroje deska. Nejprve vytvoříme "nastavení" s požadovanou výškou a tloušťkou, program je poté umístí podle zadaného obrysu.

 
 
 

 

 

5. Střechy
Nyní využijeme tzv. podlaží. To je charakteristická jednotka ARCHline.XP® s jejíž pomocí můžete vytvářet váš projekt ve vertikálním směru. Stejně tak jako ve skutečnosti, můžeme zde definovat výškovou úroveň podlahy. V našem případě vytvoříme nové podlaží pro střechu.
Když aktivujete podlaží střechy, zobrazí se pouze prázdný výkres, protože zatím na tomto podlaží nejsou umístěny žádné prvky. Pro vytváření střechy podle stávajícího plánu je nutné zobrazit první podlaží. Tímto způsobem máme zobrazena dvě podlaží: jedno, na kterém pracujete a druhé, na které je pouze zobrazeno (a z kterého budeme odměřovat souřadnice).   

Nejprve bude vytvořena pultová střecha nad prostředním obdélníkovým prostorem.
Převezmeme výšky stropu z naskenovaného obrázku.

Protože postačuje jednoduché zobrazení, změníme nastavení střechy. Umístíme krokve tak, že budou napojeny ke spodní ploše střechy. Takto vytvoříme viditelnou konstrukci krovu.

PLOCHÉ STŘECHY
Ve východním a západním bloku budovy jsou ploché střechy, které jednoduše vytvoříme nástrojem deska. Nakonec je upravíme tak, aby přesahovaly zdi.
NÁVRH INTERIÉRU
 

 

 

6. Změna původní dispozice, zdi s atypickým tvarem
Původní dispozice je nakreslena, můžeme přistoupit ke změnám podle požadavků klienta.

Na základě původní dispozice vytvoříme nezbytné úpravy. Přemístíme stávající úložný prostor a příčku dělící původní kuchyň a jídelnu. Obývací pokoj a nová jídelna budou spojeny. Z tohoto důvodu musí být odstraněny stávající posuvné dveře a na tomto místě zůstává pouze otvor.

Můžeme dát novou tvář tradičnímu pojetí vnitřního prostoru pomocí obloukových zdí. Pro realizaci představ nakreslíme na výkrese některé editační čáry. Vytvoříme obloukové zdi.

POROVNÁNÍ RŮZNÝCH VARIANT
Konstrukční změny jsou připraveny. Před vlastní tvorbou vytvoříme srovnávací výkres. Na výkrese jsou automaticky barevně rozlišeny úpravy. Jedná se o samostatný nový výkres. Původní výkres zůstává nezměněn.

ZDI S ATYPICKÝM TVAREM
Severní oblouková zeď má dvojí účel: z obývacího pokoje slouží jako policová skříň,
a směrem z kuchyně jako nový malý úložný prostor.

 

 

7. Dlažba
Funkce Obklady a dlažby můžete použít k návrhu skutečné pokládky, včetně tvorby schémat a výkazů. Tuto funkci můžete také využít k dekoračním účelům nebo přemalování části povrchu.

Vytvoříme dlažbu v obývací místnosti a kuchyni. V obývací části použijeme zjednodušený podlahový povrch (povrch desky s rozdílným materiálem) a v kuchyňské části vytvoříme skutečnou pokládku dlažby.

Pro pokládku můžeme použít firemní prezentaci obkladů a dlažeb z internetu (animace používá prezentaci firmy Zalakeramia). Nebo můžete použít knihovnu obkladů a dlažeb přímo v ARCHline.XP® - např. Lasselsberger s.r.o. .

Další internetové prezentace výrobců obkladů a dlažeb, z kterých si můžete stáhnout materiály naleznete zde:
Berni  |  Bisazza  |  Brix  |  Casa dolce casa  |  Cerdisa  |  Marca Corona  |  Kronos  |  Cerdomus  |  Ceramica Vogue  |  Live Tile  |  Top Cer  |  Sannini impruneta  |  Klinker Sire  |  Tagina  |  Ceramiche Brennero  |  Eder Glass  |  Sicis
 

 

 

8. Kuchyňský kout
Vybavení kuchyně. V tomto případě použijeme objekty z knihovny pomocí Návrhového centra.
Vybereme nábytek z knihovny Objekty – Grassi – Kuchyně a změníme materiál objektů.
 

 

 

9. Barevné návrhy vybarvení zdí
Budeme upravovat zdi jídelny, které jsou přednastaveny se standardním materiálem.
Základní barvu povrchu zdí ponecháme bílou. Na zdech vytvoříme pruhy v různých barvách.

Pro tento účel využijeme funkci, která zobrazí kolmé pohledy zdí jako editační nákresy. Vše co zde vytvoříme se automaticky převezme na povrchy zdí v modelu.

 

 

10. Vybavení interiéru
Obývací prostor je momentálně prázdný.  Vyhledáme zařízení v Google 3D Warehouse a umístíme objekty do modelu.

Google 3D Warehouse™ je volný servis firmy Google, odkud kdokoliv může zdarma stáhnout a používat publikované 3D modely. Google 3D Warehouse™ je nepřetržitě rostoucí databáze modelů, které mohou být použité v projektech ARCHline.XP®. Naleznete zde širokou škálu různých modelů, včetně nábytku, vozidel, lidí, stromů a mnoho dalších ostatních modelů.
 
ARCHline.XP® je integrován s internetovým portálem Google 3D Warehouse™, což znamená, že vybraný model může být přímo vložen do projektu ARCHline.XP®. Při umístění modelu do projektu ARCHline.XP® se automaticky vytvoří 2D symbol a celý model se uloží do požadované knihovny, takže jej můžete později použít v jiném projektu nebo modifikovat.
Všechny modely z Google 3D Warehouse™ vložené do ARCHline.XP® umožní i následné změny materiálů.

 

 

11. Závěsy
Vytvoříme závěsy na oknech v rohu místnosti.

Model závěsu vytvoříme pomocí specifického nástroje ARCHline.XP® INTERIOR.
Tímto nástrojem můžete vytvořit jedinečné tvary vytažením zadaného profilu podél zadané trasy.
 


 

12. Osvětlení
I když světla a lampy nejsou důležité pro osvětlení modelu (můžeme využít nastavení programu), jejich umístění je potřebné pro návrh vnitřního prostoru.
Umístíme světla do hotového modelu.
 
 

 

 

13. Studie oslunění
ARCHline.XP® INTERIOR poskytuje jednoduché řešení pro studie oslunění místností. Zapneme zobrazení stínů, perspektivu nastavíme tak, abychom viděli na rohové okno a pomocí nastavení/animace stínů můžeme sledovat oslunění místnosti během dne, podle zadaného datumu a zeměpisné polohy.
 
 

 

 

14. Obraz na zdi
Pomocí nástroje ARCHline.XP® INTERIOR "Obraz na zdi" můžeme snadno umístit obrazy na zdi. Při umístění budeme pracovat v perspektivě nastavené podél severní zdi v obytné části.

Výhodou této funkce je, že se jedná opět o parametrický nástroj.
 
 
DOKUMENTACE
 

 

 

15. Výkresová dokumentace
Pomocí ARCHline.XP® INTERIOR můžete vytvořit kompletní dokumentaci. Dokumentace může obsahovat různé výkresy a různé sestavy. V našem případě vytvoříme sestavu na listu velikosti A2. Bude zde umístěn půdorys, půdorys s materiály, řez a 3d pohled.
K pohledům můžete připojit tabulky, popisky, nápisy atd..

KÓTOVÁNÍ
Pomocí nástrojů pro kótování můžete okótovat všechny výkresy (délky, velikosti, úhly, výšky atd.). Nástroje pro kótování dodržují normy ČSN.

ŘEZ
Po zadání čáry řezu ARCHline.XP® INTERIOR automaticky vytvoří pohled řezu. Na tomto pohledu můžete také zobrazit dekorační prvky a malbu na zdech. 

PŮDORYSNÝ VÝKRES S TEXTURAMI A MATRIÁLY
Pomocí ARCHline.XP® INTERIOR máte možnost zobrazit 2D půdorysný plán s texturami a materiály, které jsou vidět ve 3D pohledu.
TISK
Jestliže máme dokončeny půdorysné plány, perspektivní pohledy, schématy návrhů vybarvení zdí atd.  můžeme přistoupit k vlastnímu tisku. Můžete tisknout samostatný výkres nebo kompletní tiskovou sestavu. Můžete tisknout přímo na tiskárně nebo vytvořit PDF soubor. Tisk do souboru PDF je velkou výhodou, neboť vám umožní tisk ve větším formátu než dovoluje vaše tiskárna a takto vytvořený soubor můžete poslat přímo zákazníkovy nebo do tiskového studia.

 

                       

 
ARCHline.XP Interior - Výuková učebnice

V této příručce si představíme používání programu ARCHline.XP INTERIOR. Budeme pracovat podle údajů naskenované části půdorysu a vytvoříme projekt návrhu interiéru podle pokynů zákazníka.
 
Každá kapitola začíná popisem úlohy, kterou budeme provádět (1). Po vyzkoušení tipů popsaných v odstavci v šedém rámečku (2) si můžete úlohu sami vyřešit nebo postupovat podle podrobného popisu v kapitole “Krok za krokem” (3).

               

Tato příručka představuje nejčastěji používané nástroje ARCHline.XP® INTERIOR. Většinou jsme postupovali nejjednodušší cestou, zkoušení dalších možností je však také doporučeno. Podrobný popis příkazů naleznete v referenčním manuálu nebo v nápovědě programu (F1).
 
Kompletní příručku si můžete stáhnout zde.


 

© ArchiSoft - Stavební software