ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, návrhy interiérů a nábytkářský průmysl.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP 2018.

 
BIM model jako organický celek, detailní výkresy, nové BIM knihovny
ARCHline.XP 2018 je naprosto přelomová verze, nabízí totiž zcela nový přístup k projektování. Budova je nyní živý organismus se vzájemnou provázaností podlaží-konstrukce-objekty-stavební materiály. Prvky můžete kreslit s inteligentním vztahem k ostatním konstrukcím a podlažím. Usazení konstrukcí a napojení stavebních materiálů je automatizováno. Tento systém poskytuje zcela nové možnosti, nepředstavitelně usnadní a zrychlí projektování, odpadá pracné dokreslování řezů, automaticky upraví výkresy při koncepčních změnách:

- usazení a výška prvků může být řízena usazením navazujících prvků (např. zdi/sloupy-stropy)
- konstrukční prvky reagují na změnu konstrukční výšky podlaží
- vše je správně napojeno a umístěno ve své výškové úrovni
- objekty v místnosti se upraví podle změny výšky podlahy
- zdi a sloupy mohou automaticky odříznout skladbu podlahy
- jednotlivé vrstvy zdi (např. zateplení) mohou být vázány na ostatní výškové parametry nebo konstrukce
- napojení nebo odečtení stavebních materiálu je automatizováno
a takto bychom mohli pokračovat.   

Ke všem výškovým parametrům můžete připojit i doplňkovou hodnotu (i zápornou) - např. pro přesah/zapuštění. 

Vedle této výjimečné a přelomové vlastnosti nová verze přináší i nové stavební a interiérové nástroje. Popis těch nejdůležitějších naleznete v následujícím přehledu:
 
 
 
 
Pás karet - nový prvek uživatelského rozhraní
Pás karet poskytuje paletu nástrojů potřebných pro práci s projektem. Nástroje jsou seskupeny do logických skupin umístěných v kartách. Místo tradiční vertikální nabídky příkazů se zobrazí horizontální karta s nástroji vedle sebe.

Můžete si také vytvořit vlastní karty nebo rozhraní přepnout na vzhled starších verzí. Doporučujeme však vyzkoušet si tento pás alespoň týden. Brzy zjistíte, že toto rozhraní je přehlednější, přístupnější a navíc obsahuje i stručnou nápovědu.

 
 
 
 
Paleta Rychlý přístup - nový prvek uživatelského rozhraní
Nová paleta Rychlý přístup Vám umožní poskládat vaše nejpoužívanější nástroje do přehledné skupiny. Vše je ihned k dispozici. Skladbu palety můžete libovolně měnit. Paleta je umístěna vedle hlavní nabídky pod titulkovým pruhem.
I tento nový prvek rozhraní poskytuje stručnou nápovědu příkazů.
 
 
 
 
Inteligentní napojení stavebních konstrukcí
Jedná se o zcela nový systém, který výrazně zjednoduší projektování. Inteligenci napojení je možné nastavit globálně pro každé podlaží a/nebo individuálně pro jednotlivé konstrukce. Výhodou takto nastavených prvků je jejich automatické usazení a napojení. Samozřejmě, vše je možné editovat.
Skladby podlah je možné nastavit přímo ve stropních konstrukcích.

Příklad z učebnice ukazuje rychlý náčrt pěti půdorysů: 
Základy: kreslíme pásy a základovou desku (viz níže popis další funkce)
1. NP: obvodové, nosné a vnitřní zdivo, otvorové prvky, schodiště
Strop 1.NP: obrysy stropních konstrukcí (obsahuje nosníky a vložky)
2.NP: obvodové a vnitřní zdivo, otvorové prvky
Krov: obrys střechy (nástroj vytvoří krov automaticky) a střešní okna

Vše se správně výškově usadilo (i přesahy izolačních vrstev) a průniky materiálů se automaticky upravily. Řez bez jakékoliv úpravy vypadá takto:
 
 
 
 
 
Automatické odečtení objemu
Jestliže konstrukce (zdi, sloupy) mají průnik s logickou jednotkou jako je např. skladba podlahy dojde k jejímu automatickému odečtení. Tímto dopadá zadávání obrysů jednotlivých ploch. Tato vlastnost je pro řezy nepostradatelná.
 
 
 
 
 
 

Například na základovou desku je nyní možné přidat vrstvy skladby podlahy. Zdi 1NP ji automaticky odříznou. Ovšem tuto vlastnost je možné využít i pro spodní vrstvy základové desky, kdy základové pásy například odečtou vrstvu zhutněného podsypu (viz obrázek níže). Dříve se musel pro každou plochu zhutněného podsypu definovat samostatný obrys (viz učebnice).
 
 
 
 
 
Překlady
K dispozici je nová knihovna překladů Heluz, Porotherm, Ytong. Překlady jsou nyní parametrická příslušenství otvorových prvků.

Pro správné zobrazení řezů je samozřejmě důležité přesné zobrazení detailů a napojení stavebních materiálů.
Je možné připojit i izolace, roletu, vodicí lišty rolety, žaluzii,... Vše je svázáno s otvorovým prvkem a správné vykreslení v řezu se vytváří automaticky.
 
 
 
 
Dřevostavby - nové možnosti skladeb konstrukcí
Skladby rámových konstrukcí jsou rozšířeny o další sady vnitřních sloupků. Na obrázku je příklad skladby sendvičové vnější zdi Rigips.

OSB, sádrovláknité desky nebo v našem případě RigiStabil, je možné také vykazovat. 
 
 
 
Zateplování fasád
Kdo by tento problém neznal ?

Dodatečné připojení izolačních vrstev je těžkopádné a někdy i zrádné. ARCHline.XP 2018 řeší tento úkol naprosto elegantně.

Nástroj pro zateplování sám vyhledá správnou pozici izolace na obvodových zdech. Kliknutím můžete označit zdi, které zatepleny nebudou. Nakonec nastavíte šířku izolační vrstvy (případně přidáte i další vrstvy) a program ji automaticky vytvoří ve všech potřebných zdech.

Samozřejmě, vše je možné následně editovat.
 
 
 
 
Profilace jednotlivých vrstev zdi
V ARCHline můžete změnit tvar (čelní profil) zdi libovolným polygonem.
Ve verzi 2018 mohou být stejné principy použity i na jednotlivé vrstvy zdi.

 
 
 
 
 
Mračna bodů
Mračna bodů se vytváří pomocí laserových skenerů pro zachycení skutečných rozměrů prostředí. ARCHline.XP 2018 importuje všeobecně používané formáty bodových mračen. Mračno bodů může být zobrazeno jako 3D model. Současně se vytvoří ve 2D půdorysném okně jeho pohled shora. Model můžete i oříznout.
 
 
 
 
Dynamické porovnání výkresů
Funkce pro porovnávaní výkresů porovná aktuální výkres s předchozí fází a barevně odliší změny.
Výsledkem je třetí – komparační výkres, který zobrazí změny mezi oběma fázemi podle přiřazených barev.

Dynamické porovnání znamená automatickou aktualizaci komparačního výkresu.

 
 
 
 
 
Nové mezinárodní knihovny BIM objektů: BIMOBJECT, CADENAS, SYNCRONIA
BIMObject, Cadenas, Syncronia jsou knihovny objektů, které obsahují BIM modely produktů předních výrobců.
Výše uvedené katalogy obsahují desetitisíce prvků. Objekty z těchto knihoven můžete stahovat ve formátech Revit RFA, SketchUp SKP a 3DS. Program automaticky vytvoří nativní prvky ARCHline.XP.

BIM parametry uložené v RFA formátu jsou také zkopírovány do nově vytvořeného prvku ARCHline.XP.

Přístup k těmto knihovnám plně využijí jak projektanti tak interiéroví designéři.

 
 
 
 
 
VFK, DGN - katastrální mapa ve výměnných formátech katastru
Na internetových stránkách ČÚZK jsou zveřejněny soubory s obsahem katastrální mapy po katastrálních územích s měsíční aktualizací. Pomocí doplňujícího software můžete zkonvertovat do ARCHline.XP data katastrálních map ve formátu VFK - ISKN. Software umí načíst také soubory DGN V7.
 
 
 
 
 
Kolmé pohledy
Nové kolmé pohledy umožní jedním kliknutím vytvořit hlavní kolmý pohled: Severní pohled, Jižní pohled, Východní pohled a Západní pohled.

Můžete si také vytvořit svůj vlastní kolmý pohled z libovolného směru.

Kliknutím na značku kolmého pohledu v půdorysu zobrazíte aktuální geometrii, kterou lze upravit pomocí manipulačních bodů. Můžete také zapnout technické stínování.

Kolmé pohledy jsou vektorové výkresy, takže se mohou  modifikovat jako kterýkoli jiný 2D výkres.
 
 
 
 
 
 
Tažení potrubí podél trasy
Vytažení profilu podél trasy bylo rozšířeno o možnost svislých a nakloněných úseků.

Můžete například použít obdélníkový profil s vertikální sekcí 500 mm, další segment odklon 80 stupňů, atd.
 
 
 
 
Editace půdorysného symbolu schodiště
2D symbol schodiště můžete libovolně upravovat. Symbol může obsahovat také texty, kóty, popisky atd. Vzhled 2D symbolu je možné kdykoliv vrátit do původního zobrazení. Úpravy nemají vliv na 3D model.
 
 
 
 
 
Svítící text
Svítící text se často používá pro dekorativní osvětlení.
Pomocí tohoto nového příkazu můžeme snadno umístit svítící prostorový text na libovolnou plochu. Obsah i parametry textu lze kdykoliv změnit.

Příkaz je možné použít pro vnější nebo vnitřní osvětlení a podsvícení s libovolnou barvou a jasem.
 
 
 
 
 
Rendering bodových světel na bázi IES
V ARCHline 2018 je lineární distribuce intenzity světelného kužele bodového světla nahrazena přesným IES vyzařováním světla.

IES vyzařování světla poskytuje distribuci fyzikálních fotometrických dat, jinými slovy zobrazuje realistický model vyzařování světla.
 
 
 
 
 
Nové parametry světel
Do atributů světel byly přidány nové parametry.

- Montážní výška
- Výška středu/zdroje světla.
- Umístění montáže: strop, stěna, stůl, stojan
- Typ montáže: zavěšený, upevněný na povrchu
- Typ světla: kompaktní zářivka, žárovka, LED...
- Stmívatelné: Ano/Ne, nastavení úrovně stmívání
- Výkon: hodnota spotřeby energie
- Světelný tok: hodnota světelného výkonu
- Výrobce
- Parametry BIM.

Výkres osvětlení - stejně jako u vypínačů můžete nyní jedním kliknutím okótovat rozmístění nástěnných světel.

       
 
 
 
 
Zapuštění bodových světel
V ARCHline.XP 2018 můžete zapustit bodová světla do stropu/podhledu a vyříznout otvor kolem nich. Zapuštění můžete nastavit na nové kartě v dialogovém okně Rovného stropu. Program vytvoří podle zvoleného profilu ve stropu otvor . Skupiny světel lze společně zapnout a vypnout a jejich jas lze nastavit společně.
 
 
 
 
 
Nový Návrhový mód pro úpravu objektů
Návrhový mód umožní upravit vybraný objekt v samostatném projektu. Po spuštění tohoto příkazu je vybraný objekt rozložen na komponenty, které mohou být upraveny, odstraněny nebo jim lze individuálně přiřadit nový materiál. Upravený objekt můžete uložit jako nový objekt / dveře / okno nebo jím přepsat stávající. Následně je režim návrhu ukončen.

Hlavní funkcí Návrhového módu je opravit chyby objektů stažených z internetu. Také objekty uložené v Návrhovém centru, mohou být touto funkcí snadno upraveny.
 
 
 
 
 
Vylepšení tvorby kolmých pohledů
Kolmé pohledy na všechny zdi místnosti můžete vytvořit jedním kliknutím uvnitř místností. K dispozici jsou různé vizuální styly, které můžete také kombinovat.

Kolmý pohled je propojen s návrhem a sleduje jeho změny.
Tyto pohledy můžete doplnit kótami, popiskami, odkazy apod.

Pohledy jsou vlastně výkresy, které můžete také upravovat. Můžete zrušit propojení s návrhem a doplnit nebo smazat potřebné části.

 
 
 
 
Zobrazení půdorysu ve 3D
Příkaz zkopíruje zobrazení půdorysného výkresu do 3D okna. V ARCHline.XP 2018 je nyní možné půdorys zobrazený ve 3D okně přemístit.

 
 
 
 
 
Styly k dispozici přímo ze Správce atributů, nový systém správy stylů
Přednastavené atributy prvku můžete uložit do tzv. stylu.
Jestliže často pracujete se stejným nastavením prvku (např. tloušťka zdi, výška zdi, skladba konstrukce, barva a tloušťka čáry, obkladové materiály, apod.), mohou být styly velmi užitečný způsob, jak uchovat tato nastavení a vyvolat je kdykoliv později.
 
V nové verzi jakmile spustíte příkaz pro tvorbu prvku, tak se ve Správci atributů zobrazí seznam uložených stylů, kde kliknutím na jeho názvu tento styl aktivujete. Prvek, který nakreslíte se vytvoří s vlastnostmi nového stylu. Díky tomuto řešení můžete rychle přepínat mezi styly, například když kreslíte nosnou zeď, poté příčku a znovu nosnou zeď.

Spolu se změnou prostředí, se vytvořil i nový systém pro správu stylů.

 
 
 
 
 
Zdokonalení týmové práce
Týmová práce umožňuje několika uživatelům pracovat na stejném projektu současně.

ARCHline.XP podporuje týmovou práci. To znamená, že projekt je možné rozdělit a členové týmu mohou pracovat na samostatných částech stejného projektu. Manager projektu jako správce vytvoří centrální model a členové týmu mohou simultánně provádět změny návrhu na lokální kopii, podle svých přístupových práv.
 
 
 
 
Netisknutelná oblast
Pomocí lomené čáry vytvoříte ohraničení Netisknutelné oblasti. Prvky uvnitř této oblastí nebudou vytištěny. Oblast je označena průsvitnou šedou barvou a její obrys je možné modifikovat.
Ideální pro rychlé vyjmutí prvků z tisku, bez nutnosti manipulace s hladinami !
 
 
 
 
Další vylepšení
  • Nové dialogové okno Snadné spuštění.
  • Nová správa tiskové fronty.
  • Můžete odeslat přímou zpětnou vazbu o všech problémech, ke kterým došlo během používání softwaru.
  • Text jako ovládací značka u symbolů.
  • Optimalizace ovládacích značek, která řeší nesnadný výběr značek umístěných blízko sebe.
  • Schéma pokládky s barevnými obklady nebo obrysovými čarami.
  • Parametr složitosti modelu v Návrhovém centru, filtrování objektů podle složitosti.
  • 4K škálovatelné uživatelské rozhraní
  • Katalog pro používání kolekce RAKO 2018
... a několik dalších zajímavých funkcí

 

 

 


Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2018