ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, návrhy interiérů a nábytkářský průmysl.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP 2016.

 
Verze ARCHline.XP® 2016

- BIM, který pracuje pro vás - IFC, COBie, BIM knihovny, obousměrná komunikace s ostatními programy...
- Nový, vysoce kvalitní a výkonný rendering.  Fotomontáže ...
- Rámové konstrukce, dřevostavby, montované stavby, hrázděné konstrukce...
- Nosníky s otvory, niky, výstupky a výklenky, 3D tisk ...
- Energetika, PENB, NZÚ, výpočty a protokoly ...

- ARCHline.XP 2016 je k dispozici jak 64bit, tak i 32bit verze. 
Bez BIM to již nepůjde !

BIM neboli "Informační modelování stavby" je vysoce efektivní systém speciálně vyvinutý pro stavební projektování. Nezadržitelně se však blíží doba, kdy BIM bude pro zpracování stavebních projektů povinností.

Projekt v programu ARCHline.XP kreslíte pomocí stavebních nástrojů jako je zeď, střecha, schodiště apod. a pracujete s objekty skutečných výrobců. Takto vytvořený projekt je souborem informací, popisující všechny tyto prvky (geometrie, pozice, typ, hmotnost, výrobce, cena...).
Tím je otevřená cesta k dalšímu zpracování (TZB, VZT...) a předávání podkladů pro analýzy a výpočty (statika, energetika...) nebo pro zajištění předpisů, rozpočtování, zprávu budov...
Aby však projekční software byl skutečný BIM, musí podporovat výměnné formáty a standardy BIM, které tyto informace uchovávají a předávají.

Formát IFC

Základním formátem pro data o budovách je IFC.
Nová verze ARCHline.XP nyní podporuje jak export, tak import modelů IFC, což umožní výměnu dat i s ostatními BIM programy.
Přehled certifikovaných programů podporujících IFC naleznete zde:
http://www.buildingsmart-tech.org/certification/ifc-certification-2.0/ifc2x3-cv-v2.0-certification/participants.
Výhodou předávání BIM dat ve formátu IFC je skutečnost, že i v jiném programu jsou zdi také zdi, okna jsou okna, střechy jsou střechy apod. . Předány jsou také všechny produktové informace.

Standard COBie
Dalším důležitým nástrojem BIM je předávání dat pro realizaci a provoz staveb. Nová verze podporuje soubory sdílených parametrů, včetně standardu COBie. Tato data jsou požadovanou součásti dokumentace BIM projektů. Někteří výrobci již poskytují COBie data přímo u svých výrobků nabízených v BIM knihovnách.

Součástí BIM projektování je také přistup k BIM knihovnám, které obsahují různé stavební prvky. Postupně se k tomuto projektu připojují další výrobci: http://bimobject.com/cs/, http://www.nationalbimlibrary.com/

Výhoda BIM projektování není pouze pro stavební projektanty, neboť nyní může převzít BIM model stavby od architekta nebo projekční kanceláře i interiérový designér a vytvořit v ARCHline.XP návrh vnitřních prostor bez nutnosti tvorby dispozice prostoru. 


 
Nový, vysoce kvalitní a výkonný profesionální rendering
Pro tvorbu úchvatných vizualizací poskytuje nyní ARCHline.XP nový prvotřídní Redway3D renderovací engine.
Používání se zjednodušilo, kvalitní rendery je možné vytvořit jedním kliknutím.
Nyní je snadné vytvořit vizualizace skutečných materiálů tkanin, textilií, kůží, ale také tapet, maleb, nátěrů, omítek..., a to v denních nebo nočních scénách.

Nový renderovací engine integruje vysokou úroveň interiérového osvětlení s oblohou a slunečním osvětlením.
Rychlý náhled, vynikající světelné efekty, využití multi-core procesorů, to vše charakterizuje tvorbu fotorealistických obrázků v několika málo minutách. Integrované 2D pozadí a panoramatické HDR snímky poskytují realistické pozadí. Rovněž můžete použít své vlastní fotografie a HDR pozadí (tzv sférické panorama).
 
 
 
 
360 panorama pro vaše chytré telefony nebo tablety
Panorama 360 je aplikace pro demonstraci projektu s renderingem v reálném čase
 
 
 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla, Průkaz energetické náročnosti budovy, Nová Zelená úsporám
Nová verze nabízí řešení pro předávání dat k energetickým analýzám. Údaje o budově z ARCHline.XP můžete nyní načíst i do software od firmy DEKSOFT Energetika, pro výpočet a posouzení energetické náročnosti.
 
Výpočty a výkazy jsou podle ČSN příp. STN. Software vytváří protokoly, PENB i Novou zelenou úsporám.
Více podrobností naleznete na https://stavebni-fyzika.cz/programy/energetika

Export pro energetické výpočty z ARCHline.XP je nyní zdarma pro všechny uživatele nové verze.
Software DEKSOFT Energetika stojí 1000,- Kč (66EUR) - bez DPH.
 
 
 
 
Rámové konstrukce, Dřevostavby, Montované stavby
Zájem o nízkoenergetické a pasivní stavby s sebou přináší také zvyšující se oblibu dřevěných rámových konstrukcí. ARCHline.XP reaguje na tento trend a v nové verzi obohatil projektování i o tuto možnost.

Nejedná se však o žádný samostatný doplněk, který musíte po změně dispozice použít znovu, ale jak již je v ARCHline.XP zvykem - důvtipný nástroj, plně reagující na všechny změny.
Konstrukce nastavujete pomocí pravidel rozmístění. Můžete použít i vlastní průřez trámu.

Rámová konstrukce je parametrickou součástí nástroje Zeď, takže po zadání pravidel, kreslíte přímo zdi.
Vložíte-li do zdi okno/dveře, automaticky se vytvoří části konstrukce, náležící těmto prvkům (jsou-li zapnuty) - např. překlad, parapet, práh, stojky, zkrácené sloupky apod. Modifikace otvorového prvku automaticky aktualizuje celou rámovou konstrukci.

Program generuje nákresy konstrukce pro kótování a popisky. Trámová konstrukce má i své výkazy.

Nastavení můžete uložit do stylů a použít je i v jiných projektech, nebo je sdílet s ostatními projektanty.
     
 
 
 
 
Hrázděné konstrukce
Samostatnou kapitolou jsou hrázděné konstrukce, ať již tradiční nebo moderní skeletové, s velkoplošným prosolením. Nová verze rozšířila nástroj Zeď i o tuto možnost. Vše je pouze v nastavení parametrů konstrukce. Tradiční hrázděné konstrukce spíše rozšiřují nástroje ARCHline.XP pro rekonstrukce, ale moderní skeletové jsou v současnosti velmi populární.
 
 
 
 
Zimní zahrady, skleníky...
Nová verze umožní také projektování speciálních konstrukcí jako jsou skleníky a zimní zahrady. Díky těmto funkcím je v ARCHline.XP možné vytvořit nejen pohledovou - architektonickou část, ale také konstrukční výkresy a výkazy.
 
 
 
 
Obloukové nosníky, nosníky a sloupy s otvory, montážní lišty, panely s prostupy ...
Obloukové nosníky jsou běžně používány jako designový a konstrukční prvek. Nová funkce vám umožní vytvořit konstrukci klenutých stropů a podloubí. Obloukový nosník můžete zadat jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru.

Nosníky a sloupy je nyní možné vytvořit s otvory, výklenky nebo výstupky. Použití těchto nových funkcí vám umožní větší kontrolu nad  dřevěnou nebo železobetonovou konstrukcí.
 
 
 
 
Nika ve zdi
Zcela novým speciálním nástrojem je nika. Nika ve zdi se chová podobně jako otvorové prvky, když je umístíte do zdi. Můžete upravit její profil, výškovou úroveň, texturu a vzdáleností od konců zdi.

 
 
 
 
Výstupky a výklenky ve zdech, deskách, sloupech a nosnících
Výstupek nebo výklenek je prostorový prvek umístěný na zeď, desku, sloup nebo nosník.

Je možné upravit obrys, měnit hloubku vybrání nebo výstupku, případně vytvořit otvor. Modifikovat můžete také materiál.


 
 
 
 
Pokládka předdefinovaných vzorů
Pokládka obkladů a dlažeb je rozšířena o nové, nejčastěji používané vzory.
 
 
 
 
Rampy s příčným profilem
Konstrukce ramp byla zjednodušena a obohacena o novou funkci. Nyní je možné definovat i její příčný profil. Profily vybíráte z knihovny profilů, nebo si vytvoříte své vlastní. Použité profily je samozřejmě možné i následně libovolně upravit.
 
 
 
 
 
Rozšíření a nový vzhled knihovny Showroom
Virtuální knihovna Showroom byla zcela přestavěna. Online úložiště obsahuje vysoce kvalitní materiály a 3D modely od předních výrobců a známých firem. Nový prohlížeč zobrazuje a umožňuje vybrat na jedné stránce celou kolekci výrobce, typ produktu a skupinu výrobků.
 
 
 
 
Štítky
Štítek je výkonný nástroj pro správu textů, které budou místěny na výkres jako popisky k prvkům. Zobrazují texty s vybranými parametry prvku. Tyto speciální popisky jsou asociativní, takže se zobrazené hodnoty aktualizují při změně prvku, se kterým jsou spojeny.


 
 
 
 
Fotomontáž - nové grafické řešení, propojení s novým renderingem
Nový modul pro fotomontáž vám umožní zakomponovat 3D model do fotografie skutečného prostředí stavby.
Nejprve je nutné pro 3D pohled nastavit stejnou perspektivu, jako je na fotografii. Nová metoda používá pro toto nastavení shodu hran 3D modelu a odpovídajících míst na fotografii, takže není třeba zadávat přesné vzdálenosti.
Vlastní retuš provádíte vymezením oblasti pomocí polygonu. Části 3D modelu, které překrývají na fotografii např. stávající budovy se odstraní a vznikne nová fotografie s 3D modelem.
 
 
 
 
3D tisk
ARCHline.XP podporuje 3D tisk.
3D model je nyní možné exportovat i ve formátu .STL (stereolitografie). Tento formát je široce používán pro 3D tisk a automatizovanou výrobu různých součástí, dílů a modelů. STL soubory popisují pouze povrchovou geometrii 3D objektu, bez popisu barvy nebo textury.
 

 
 
 
 
 
Thea Render CZ
ARCHline.XP poskytuje pro předávání dat do renderovacích programů mnoho nativních formátů. Ovšem nejlepší poměr cena/výkon bezkonkurenčně nabízí software Thea Render. Proto také ARCHline.XP má nejlépe řešen převod 3D modelu právě do tohoto programu.
Jestli tedy potřebujete opravdu vysoce propracované vizualizace, určitě si tento software vyzkoušejte, budete překvapeni jeho výkonem a možnostmi.

Velké plus tohoto programu je podpora CUDA architektury. V programu je pojmenována jako Presto Engine. První náhledy jednoduchých scén jsou do 2 sekund, složitější scény se vám zobrazí již do 20ti sekund. Pak samozřejmě dochází k detailnějšímu přepočítávání. Ovšem i tento náhled je plně postačující, abyste se rozhodli, zda v renderování pokračovat, nebo jej zrušit a scénu upravit.
O vysokém výkonu tohoto renderu svědčí i skutečnost, že ho můžete použít jako integrovanou aplikaci v programech jako např. 3dsmax, Cinema4D, apod.

Materiály Thea Render naleznete nyní i v ARCHline.XP Showroom. Thea Render je nabízen i v českém jazyce.
 
 
 
 
Další vylepšení
  • Nový styl Návrhového centra a vyhledávání podle značek.
  • Nové pohledové 3D zobrazení - Rámová konstrukce.
  • DirectX 11 zobrazuje zrcadlení v reálném čase.
  • Bump mapování pro použití na barevných materiálech
  • Tisk PDF - šířky okrajů lze individuálně nastavit
  • Prosklená zeď - nové vlastnosti rámu.
  • Řez - nastavení hloubky řezu
  • Katalog pro používání kolekce RAKO 2016
... a několik dalších drobností

 

 

 


Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, březen 2016