ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, návrhy interiérů a nábytkářský průmysl.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP 2015.

 
Verze ARCHline.XP® 2015

Příjemnější na práci, na pohled, ale i také na dotek. 
Stropy všech variací. Geolokace. Integrace Google Maps a Google earth. 2D fotografie na 3D modely.
Energetika. Výkazy ...

 
Evoluce uživatelského prostředí graduje
Verze 2015 představuje nové propracované uživatelské prostředí, plně podřízené uživatelskému komfortu. Vše je najednou po ruce. Vyhledávání je otázkou okamžiku. Vlastní vytvoření palety pracovních nástrojů vám umožní pracovat pouze s nástroji, které potřebujete. Vylepšena byla i paleta pro dotykové ovládání. Uživatelské prostředí stavebního projektování a návrhu interiérů bylo sloučeno.

Efektivita práce však potřebuje také plné využití nových technologií. Do nové verze byla přidána podpora DirectX 11, která s sebou přináší řadu vylepšení - využívá výkon moderních vícejádrových procesorů a pro pracovní okna poskytuje reálnější grafiku s velkou úrovní detailů. Vizuální styly byly také rozšířeny. Vliv osvětlení je možné sledovat i v pracovních pohledových oknech.
A nové funkce a nástroje?

Stropy na všechny způsoby
Pro verzi 2015 byly vyvinuty zcela nové nástroje pro konstrukce stropů. Využití naleznou jak u stavebních projektantů, tak u interiérových designérů. Pomocí parametrických funkcí můžete vytvořit snad všechny druhy stropů.
 
Geolokace, Integrace Google Maps a Google Earth
Integrace do Google Maps+Earth vám pomůže vyhledat geolokaci, načíst terén a pomocí integrace do Google Earth zobrazit 3D model.
 
Elektro příslušenství
Elektro příslušenství s okótováním vzdáleností, výšek, popiskami a výkazy.
 
Model místnosti z fotografie
Další novou funkcí je konverze fotografie na 3D model budovy nebo místnosti.
 
Nové výkazy
Výkazy podle otvorových prvků ČSN 01 3420 jsme doplnili o zdi, střechy, desky, objekty, sloupy a nosníky.
 
Komunikace s okolím
Pro zlepšení kompatibility s moderními CAD/BIM aplikacemi je možnost předávat model také ve formátu luxology modo. ARCHline.XP 2015 je kompatibililní s novým formátem SketchUp 2015. Nový KMZ import. Nová verze také komunikuje s Libre Office Calc.
 

A nyní seznam nejdůležitějších novinek:

Kazetové stropy s osvětlením, ventilací, ostřikovači a dalšími detaily.


 

Podhledy s osvětlením.
 
Uživatelské prostředí - nový styl palety nástrojů
Jak jste si již určitě všimli, u názvu software se objevila nová specifikace - BIM (Building/Interior/Manufacture) tedy stavební projektování, návrhy interiérů a výroba nábytku. Podle těchto specifikací jsou nyní rozděleny konstrukční nástroje a sloučeny v jednom uživatelském rozhraní.

Pracovní nástroje mají nyní nový moderní vizuální styl stejně jako Návrhové centrum.
Výhody:
 • Příkazy nástrojů jsou k dispozici i po zadání příkazu, což umožní rychlejší přístup pro spuštění dalšího příkazu.
 • Pořadí kategorií nástrojů můžete změnit.
 • Vyhledávací políčko umožní vyhledat příkazy jménem.
 • Často používané příkazy můžete uspořádat do vlastních kategorií: nabídky Oblíbené.
 • Styl zobrazení nástrojů můžete měnit: seznam nebo ikony.
 • Nová grafická nápověda pro snazší pochopení příkazů.
                      
 
 
 
 
Stropy stavebních konstrukcí
Strop je zcela nový nástroj, který vám umožní vytvořit kombinované (polomontované), ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce (na dřevěné a dřevěné trámové stropy máme již nástroj deska). Součásti konstrukce mohou být nosníky, vložky, panely, desky, profilované plechy ... Databázi součástí můžete doplnit i o své vlastní 3D objekty.

Tento nástroj je velmi důležitý pro správné zobrazování konstrukcí v řezech.
 
         

    
 
 
 
 
Stropy pro interiérový design
Strop v ARCHline.XP je vlastně hostitelský prvek. To znamená, že je schopný hostit ve své konstrukci různé prvky rozmístěné podle zadaných pravidel.

Stropy pro interiérový design jsou dvojího typu:
1. Rovné stropy (podhledy s osvětlením a jinými prvky různých tras a výšek)
2. Kazetové stropy (nosný rošt se svítidly, ventilacemi, ostřikovači ... ).

Strop můžete vytvořit třemi způsoby:
1. Vymezit obrys stropu graficky,
2. Kliknutím uvnitř místnosti a
3. Automaticky ve všech místnostech v jednom kroku (one click design).

Strop se zobrazí s lištami podél obvodu a s prvky zadanými v nastaveních.
 
 
 
 
 
Integrace Google Maps:   Geolokace + 3D Terén + 3D Mapa
Google Maps Integrace vám umožní obousměrné propojení mezi ARCHline.XP a Google Maps + Google Earth. Získáte tak GPS souřadnice stavby, 3D model terénu a přesné umístění projektu ve 3D kyberprostoru.

Pozvěte své zákazníky do kouzelného světa virtuální reality.
Zašlete jim 3D model budoucí stavby, aby si jej prohlédli v reálném prostředí. V Google Earth můžete stavbou také procházet.

Vlastnosti:
- nastavení lokace projektu na základě reálných souřadnic
- import 2D map pro váš projekt
- import 3D terénu od společnosti Google
- export 3D modelu do aplikace Google Earth a vizualizaci v reálném 3D prostředí
            
 
 
 
  
Fotografie místností na 3D modely
Další novou funkcí je konverze fotografie místnosti na 3D model.

Vytvoří se skutečný model se zdmi, podlahou a stropem.

I zde můžete "vyčistit" texturu od rušivých elementů a doplnit model o interiérové prvky nového návrhu.
 
 
 
 
 
Světla a světelné efekty, IES
Díky novému rozhraní s DirectX 11 jsou světla a světelné zdroje zobrazeny ve 3D s věrným světelným efektem, což umožní lepší kvalitu prezentace 3D modelu. Osvětlení můžete umístit z knihovny pomocí Modeláře místností, panelu nástrojů nebo Návrhového centra.
Knihovnu je možné rozšířit o objekty staženými z internetu. Pokud název objektu obsahuje slovo jako “lamp”, “spot” nebo “chandelier” je mu automaticky přiřazen světelný zdroj a je uložen do adresáře osvětlení. Umístění zdroje světla můžete modifikovat v novém prohlížeči, případně přiřadit nový.
Světelné zdroje mohou být bodové, lineární a plošné. Mohou být však zadány i souborem IES (Illuminating Engineering Society), který popisuje distribuci světla z osvětlovacího tělesa, takže nemusíte nic nastavovat. Tyto soubory naleznete na stránkách výrobce. Osvětlení 3D modelu je tak přesnější.
Osvětlení můžete také umístit s novými nástroji pro tvorbu stropů a podhledů.
 
 
 
  
Elektro příslušenství
Elektro příslušenství je zcela přepracováno a obohaceno o nové příkazy:
 • Elektro prvky jsou v samostatné knihovně a dostupné i z Návrhového centra
 • Umístění je možné pomocí metody Drag&Drop.
 • Nový editor umožní variace a kombinace vypínačů a zásuvek
 • Automatické umístění na zeď pomocí chytrých vzdáleností
 • Kótování zdí rozšířeno o elektro příslušenství
 • Nové výškové kótování pro všechny vypínače a zásuvky na plánu
 • Výkazy vypínačů a zásuvek do XLS souboru
 
 
 
  
Smart distance pro otvorové prvky
Chytré vzdálenosti (Smart distance) rozšířily svoji inteligenci o otvorové prvky.
 
 
 
 
 
Zobrazení několika podlaží současně
Při projektování a úpravách je nutné odkázat se na některé reference (vrcholy, hrany, vzdálenosti...), které nejsou na aktivním podlaží. Nová funkce vám umožní zobrazit v půdoryse aktuálního podlaží i další vybraná podlaží vícepodlažní budovy. S výhodou se můžete při práci odkazovat na prvky rozmístěné v různých podlažích, aniž byste se museli mezi nimi přepínat.
 
 
 
 
Spojení stavebních materiálů v řezu
V nové verzi naleznete řešení pro napojení materiálů stavebních konstrukcí. Můžete ovlivnit napojení konstrukčních materiálů mezi zdmi - deskami - střechami - dokončovacími pracemi - objekty...  a dalšími konstrukcemi

Tato funkce je velmi důležitá pro vykreslování řezů, například pro spojení tepelné izolace zeď-střecha-strop..
 
 
 
 
  
Popisy výškových úrovní v řezu
Vedle samostatných výškových kót, máme novou volbu. která automaticky umístí název podlaží a jeho výškovou úroveň.
 
 
 
 
  
Nářezové plány
Pro výrobce nábytku byl připojen nepostradatelný nástroj pro tvorbu nářezových plánu. Po výběru nábytku se zobrazí rozměry a schémata jednotlivých částí.
 
 
 
 
Výkazy
Výkazy otvorových prvků ČSN 01 3420 jsme doplnili o zdi, střechy, desky, objekty, sloupy a nosníky.
Pro uživatelé věrnostního programu je toto rozšíření zdarma.
 
 
 
 
Nový vývoj správy vnitřních prostor a zón
Správa místností a zón byla rozšířena o další funkce potřebné pro energetické vyhodnocení. Všechna tato data jsou nyní předávána i v souborech IFC.

Nové vlastnosti:
 • Automatická tvorba legendy místností (one click design)
  Příkaz vytvoří místnosti ve všech oblastech uzavřených zdmi v jednom kroku a vytvoří celkový seznam všech místností. Místnosti, které mají shodné vlastnosti, můžete modifikovat společně.
 • Barevná schémata místností
  Nyní můžete vytvářet různá barevné schémata i podle typu místností a zón.
 • Druh místnosti. Nový parametr pro určení účelu místností.
   
 
 
 
 
KMZ export/import
KMZ soubor je soubor formátu Google Earth vyvinutý společností Google. Pomocí tohoto souboru můžete publikovat ARCHline.XP 3D model v Google Earth.
Google Earth a Google Maps mohou načíst KMZ soubory přímo. Soubory KMZ vytvořené v ARCHline.XP obsahují severní směr a přesnou geolokaci 3D modelu, která souhlasí s lokací v Google Earth.
Vlastnosti:
 • Přímý export snímků 2D půdorysu do Google Earth
 • Uložení snímků 2D půdorysu do KMZ souboru
 • Přímý export 3D modelu do Google Earth
 • Uložení 3D modelu do KMZ souboru
 • Import KMZ souborů
 • ARCHline.XP 2015 umožní importovat 3D objekty uložené ve formátu KMZ, např. z 3D Warehouse.
 
 
 
 
Green building XML, gbXML
ARCHline.XP nyní poskytuje novou možnost přímého propojení na analytické programy pomocí Green Building XML. Tento formát je standardem pro předávání dat z programů pro stavební projektování a různými analytickými nástroji (Ecotec, EnergyPlus...).
 
Po zadání tepelně technických parametrů konstrukcí můžete předávat model budovy se všemi potřebnými informacemi do aplikací pro posouzení energetické náročnosti, bez nutnosti dalších kroků.

Analýzu pro optimální návrh projektu můžete vytvořit v kterékoliv fázi návrhu.
 
 
 
 
 
Modo
ARCHline.XP ® 2015 nabízí nativní přenos do programu Modo. Modo je 3D modelovací, animační a renderovací software. Tento software byl použit i při výrobě celovečerních filmů, jako Stealth, Ant Bully, Iron Man, Wall*E.

Další informace o software naleznete na stránce http://www.thefoundry.co.uk/products/modo/
 
Další vylepšení
 • ARCHline.XP Showroom byl přepracován a získal nový vzhled a ovládání.
  Tato virtuální knihovna propojená s ARCHline.XP obsahuje různé modely a materiály předních světových výrobců. Nový prohlížeč umožní výběr celé kolekce podle typu výrobku, výrobce nebo produktové řady
 • Informace o projektu (název, lokace, datum,  investor, projektant ...) mohou být součástí souboru projektu. Informace jsou propojeny s razítkem výkresu.
 • Nový nástroj 3D tvar. Tento nástroj vám pomůže vytvořit 3D tělesa pomocí profilů zadaných z hlavních směrů (X, Y a Z).
 • Zrychlení automatické zálohy. Větší bezpečnost.
 • Nový vizualizační styl: průhledné povrchy. Zobrazují vnitřní objemy spolu s celým modelem
 • Nové volby pro zobrazení obložkových dveří a šambrán ve 2D
 • Nová schémata v průvodci dveří a oken. Zešikmené otvorové prvky.
 • Zadávání tepelně technických vlastností konstrukcí
 • Katalog pro používání kolekce RAKO 2015
 • Kompatibilita s formátem AutoCAD 2015
... a několik dalších drobností

 

 

 


Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2015