ARCHline.XP je softwarové řešení vysoké kvality pro stavební a architektonické projektování, návrhy interiérů a nábytkářský průmysl.

Nová verze ARCHline.XP 2014 vám pomůže lépe komunikovat se svými klienty a pracovat efektivněji. Skutečný návrh se skutečnými výrobky již není snem.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP 2014.

 
Verze ARCHline.XP® 2014

Skutečný návrh se skutečnými výrobky, nový rendering, nové
výkazy, variantní systém energetických požadavků
 
Nové prvky uživatelského prostředí
Nové uživatelské rozhraní, které se začalo rozvíjet v minulé verzi, vzbudilo velký ohlas. Rozhraní sleduje vývoj nových IT technologií a nové požadavky v oblasti projektování pomocí počítače (64bit systém, podpora vícejádrových procesorů, podpora Windows 8.1, dotykové displeje apod.).
Nové ovládání podporuje i provoz ARCHline.XP na tabletech s Windows 8.1, se všemi funkcemi, které poskytuje rozhraní ARCHline.XP provozované na běžných počítačích. Nejedná se o pouhé prohlížení 3D modelů nebo vizualizací, ale o skutečné projektování a návrhy.
Nové uživatelské prostředí obdrželo také nový rendering s novými pokročilými funkcemi.
Zcela nová je správa knihovních prvků, materiálů, šablon ...
Pro vylepšení a zefektivnění práce je zde nová možnost pro použití více monitorů.
 
Nové stavební a umělecké nástroje
V nové verzi však máme také zcela nové možnosti vykazování, nové funkce pro tvorbu liniových konstrukcí, fasádní variantní systém, rozšíření kreslení podle ČSN...
Naprosto nový nástroj je pro tvorbu osvětlovacích těles složených z několika světelných zdrojů, tedy různé podhledy s osvětlením, rampy, ...
Nový průvodce tvorby balustrád, plotů, ohrad, schodišťových zábradlí apod. 
Nový průvodce pokládky obkladovým stylem, složený z několika různých typů obkladů.
 
Komunikace s okolím
Pro zlepšení kompatibility s moderními CAD/BIM aplikacemi je možnost předávat model budovy také ve formátu IFC.
Kompatibilita s formátem SketchUp 2013 a s novou verzí knihovny 3D Warehouse.
Prohlížeč s možností tisku ARCHline.XP Reader, který můžete poskytnout i svým zákazníkům.

 

A nyní seznam hlavních novinek:

Inspirováno skutečnou konstrukcí. Použit byl nový průvodce balustrád.
 
 

 
Nový progresivní rendering, postprocesní funkce, šablony
Rozhraní ARCHline.XP Render nabízí připravené šablony pro rychlé nastavení kvality výsledného obrázku. Obrázek je renderován novou metodou postupného (progresivního) renderingu, která vám umožní představit si výsledek již v počáteční fázi výpočtu a na základě toho se rozhodnout, zda rendering dokončit, upravit nebo zrušit.
I v této fázi, kdy vykreslení renderingu není stále dokončeno, je možné obrázek zvětšit nebo přesunout a zkontrolovat i ty nejmenší detaily. Je-li nutné, můžete rendering kdykoliv zrušit, provést zásadní změny a spustit další rendering bez nutnosti zavření renderu.
 
Postprocesní funkce jsou velmi užitečné, neboť vám umožní provádět změny v obrázku i v průběhu výpočtu renderingu. Je možné tak jemně doladit vlastnosti, jako jas, kontrast a mnohé další, aniž byste museli obrázek uložit a otevřít jej pomocí dalšího nástroje pro úpravu obrázků.
 
 
 
 
 
Vývoj uživatelského prostředí pokračuje
Velmi příznivý ohlas vzbudilo nové moderní rozhraní minulé verze. ARCHline.XP 2014 pokračuje ve vylepšení tohoto uživatelského rozhraní.
Výrazně se vylepšily funkce pro správu prvků v knihovnách. Seznam je přehlednější a načítání rychlejší.
Funkce vyhledávání prochází celou ARCHline.XP databázi prvků.
Ve složce Oblíbené můžete umístit nejčastěji používané prvky.
Vybraný prvek je zobrazen v novém kvalitním obrázku s vysokým rozlišením.
Nové Návrhové centrum integruje stromové struktury Navigátoru projektu - Správce projektu, Šablony a Zóny.
 
 
 
 
 
 
Když jeden monitor nestačí
Pro vylepšení a zefektivnění práce je zde nová možnost pro použití více monitorů,.
Kterékoliv okno (2D výkres, 3D model řez, tisková sestava ...)  může být zobrazeno na samostatném monitoru, respektive umístěno mimo pracovní plochu vlastního programu.

 

 

3D Warehouse - nový importní modul pro novou verzí knihovny
Nekonečná knihovna různých objektů 3D Warehouse byla změněna. Pro stahování objektů z této nové knihovny byl vytvořen nový importní modul.

Nyní je možné umístit do projektu i objekty z nové knihovny 3D Warehouse.
 
 
 
 
Tabulky z Excelu
K možnosti kopírování tabulek z ARCHline.XP do MS-Excel přibyla nová funkce - kopírování tabulek opačným směrem - z Excelu do ARCHline.XP.
Pro kopírování vybraných buněk můžete použít techniku Uchop a vlož (Drag and Drop).
Tuto techniku použití myši používáte zcela automaticky při přesouvání nebo kopírování textů případně souborů. Nyní ji můžete využít i pro kopírování tabulek z Excelu do výkresu ARCHline.XP.
 
 
 
 
 
Nové označení a zadávání otvorových prvků podle ČSN
Počet, rozmístění a obsah popisných bublin je sloučen do jednoho návrhového okna.

Popisné bubliny se používají jako odkazy pro otvorové prvky k jiným výrobkům (klempířským, zámečnickým ...) a jsou svázány s otvorovým prvkem (při přemístění, kopírování apod.).

Značení otevírání sleduje automaticky směr otevírání symbolu dveří (levé, pravé).

U oken je možné vyvolat automatické značení typu otevírání (sklápěcí, vyklápěcí, kyvné. otočné ...)
 
 
 
 
Vícenásobný odkaz
Vícenásobný odkaz je nová funkce, která vám pomůže vytvořit odkazy s větší kontrolou a flexibilitou.
Vícenásobný odkaz se skládá z textového popisku a několika odkazových čar, lomených čar nebo křivek zakončených značkou.
K jedné popisce můžete přidat libovolný počet odkazů.


 
 
 
 
 
Výkaz řezů otvorových prvků
Můžete vytvořit grafickou tabulku řezů otvorových prvků s parametry a umístit jej na výkres. Obrázky je možné rozkreslit, kótovat a doplnit detaily.
 
 
 
 
Pokládka skutečných katalogových stylů
Nové šablony pokládky umožní jedním kliknutím přidat na zeď nebo na jinou plochu komplexní obkladový styl, složený z několika různých typů obkladů. Pokud byste chtěli vyzkoušet jiný obkladový styl, kliknutím můžete změnit pokládku celé místnosti nebo postupně měnit styl na každé zdi zvlášť, a takto testovat jejich efekt.
Vytvořte obkladový vzor vybraného výrobce a uložit jej jako styl. Tyto styly mohou být použity v rámci projektu nebo uložené do stylů budou dostupné i v jiných projektech.
 
 
 
 
 
Světelné rampy, lišty, podhledy
Návrh osvětlovacích těles složených z několika světelných zdrojů.
Průvodce tvorby profilovaných podhledů s přímým a nepřímým světlem, světelných lišt, světelných ramp a osvětlení prostorů pomocí skupiny světel.
Do těles je možné zabudovat jak plošné tak i bodové osvětlení.
 
 
 
 
Materiály - variantní systém
Pomocí nové funkce zástupných materiálů je možné změnit celý koncept návrhu.
Zástupné materiály jsou materiály, jejichž vzhled se mění v závislosti na skutečné barvě nebo textury, s kterou jsou konkrétně spojeny a zobrazeny. Můžete snadno porovnávat rozdílná řešení pro stejnou budovu nebo místnost jednoduchým přiřazením různých povrchových úprav a nátěrů, beze změny 3D modelu.
Tento barevný variantní systém je velmi důležitý při procesu úprav návrhu architektonického a interiérového konceptu, kdy je zapotřebí použít nové druhy materiálů a barev.


 

 

 

Balustrády, ploty, zábradlí, ohrady - nový průvodce tvorby se všemi detaily a  okrasnými prvky
Nástroj Balustrády v ARCHline.XP vám umožní ovládat každý aspekt návrhu zábradlí, plotů, ohrad a jiných hraničních konstrukcí.
Balustrády mohou být podél zadané trasy nebo ukotveny na schodišti.
Mezi nové funkce patří nová správa polí a jejich objektů, horizontální zarovnaní prvků uvnitř polí profilem, sekundární skladba prvků uvnitř pole, oddělovače polí, individuální prvky jako rámy, dílce, ozdobný vzor ... .
Nové příkazy pro grafickou editaci trasy a rozvitého nákresu rozmístění prvků a madel, včetně připojení dalších tras a změny výškové úrovně.

 

 

Liniové objekty aneb když jsou prvky spolu po zadané trase
Nové funkce pro tvorbu liniových konstrukcí dokáží spravovat prvky trasy podle zadaných pravidel. Je možné přidávat další trasy a zadávat různou výškovou úroveň trasy.

Zajímavým příkladem může být i železniční trať - koleje a vedení jsou trasové profily, ostatní jsou 3D objekty rozmístěné podle pravidel. Při zadání v projetu definujete pouze trasu tratě (např. lomenou čarou), rozmístění prvků generuje program. Vše lze následně modifikovat.

   

 

 

IFC export - Industry Foundation Classes
ARCHline.XP podporuje souborový formát IFC. 3D model je možné exportovat ve formátu IFC (verze IFC2x3-TC1).
Datový model Industry Foundation Classes (IFC) je určen k popisu stavby a stavebních dat.
Je to neutrální platforma, otevřený souborový formát s datovým modelem vyvinutým buildingSMART (dříve Mezinárodní aliancí pro interoperabilitu IAI) s cílem usnadnit kompatibilitu a provázanost v architektuře, inženýrství a stavebním (AEC) průmyslu.
Specifikace IFC je registrována jako oficiální mezinárodní norma ISO 16739. IFC model generovaný ARCHline.XP je způsob, kterým může být architektonická informace 3D modelu předána do dalších aplikací například pro statiku, vzduchotechniku, vytápění, elektro, rozpočty apod.

         

 

 

ARCHline.XP Reader
ARCHline.XP Reader je bezplatná aplikace pro prohlížení a tisk všech typů projektů a výkresů ARCHline.XP.

ARCHline.XP Reader je k dispozici pro všechny uživatele, kteří pracují s projekty nebo výkresy ARCHline.XP.

Tato aplikace je dostupná v 10 jazycích.

ARCHline.XP Reader můžete souběžně provozovat na jednom počítači i s komerční aplikaci ARCHline.XP.          

 

 

Další vylepšení
  • V ARCHline.XP 2014 je představena jedna z nejvyspělejších 3D zobrazovacích metod pro model ve 3D oknech - phongovo stínování
  • Nový zobrazovací režim pro 3D okna Přirozená barva
  • Nový režim pro zobrazení 3D okna - včetně 2D výkresu
  • Nové pravidlo pro rozmístění krokví v generátoru střech - minimální velikost
  • Automatické odstranění terénu pod deskou nebo základy
  • Nové editační příkazy zdi
  • Nový plovoucí panel nástrojů - obsahuje editační příkazy, přístup k atributům, nástroj Smazat prvek a transformační příkazy
  • Možnost vypnutí některých plovoucích panelů pro rozšíření pracovní plochy
  • Při měřítku 1:500 se ve 2D nezobrazují obrysy otvorových prvků
... a několik dalších drobností

 

 

 


Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2014