ARCHline.XP poskytuje konkurenční softwarové řešení pro architekturu, stavební projekci a návrh interiéru spojující CAD a vizualizační funkce v jednom softwarovém balíku.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP® 2013.
 

 
Verze ARCHline.XP® 2013

Nové stavební a umělecké nástroje
, 64bitová rychlost, kontrola energetických požadavků !

Netrpělivě očekávanou novinkou je určitě nová 64bitová verze. Počínaje verzí 2013 je ARCHline.XP nabízen jak 32bitová, tak i 64bitová aplikace. Nová 64bitová verze však dokáže přistupovat k většímu množství paměti a tím výrazně zrychluje nejen samotné kreslení, ale také rendering. 

S vydáním nové 64bitové verze souvisí i nové rychlejší a přehledné pracovní prostředí programu.
Vylepšeno a zdokonaleno bylo použití pracovních oken na pracovní ploše. Nová verze pracovního prostředí podporuje dotykové displeje a zavádí také novou funkci obraz v obraze. 

Další novinkou, která je podřízena rychlosti nové 64bit verzi, je přepis všech knihovních prvků. Zároveň došlo k rozšíření parametrů u otvorových prvků, které volitelně obsahují kliky, překlady, podomítkové roletové boxy, okenice atd.

Pro zlepšení kompatibility s nejnovějšími CAD aplikacemi je možnost načíst a předávat výkresy v novém formátu AutoCAD 2013.
 

 
ARCHline.XP 2013,
dodatek uživatelské příručky.
Stavební projektování:
EPBD II - budoucnost výstavby směřuje k jasnému cíli - k pasivního standardu.
Od 1.1.2013 nabývá účinnosti novela zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) jež transponuje do českého prostředí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU (EPBD II). Dochází k významné změně, která se projeví v rámci celého stavebnictví. Od r. 2018 nebudou přejímány do užívání jiné veřejné novostavby (a od r. 2020 všechny ostatní novostavby), než ty, které splňují kritéria téměř nulových domů. Změna se dotkne každého projektanta a architekta. Už ve fázi studie je nutné počítat s energetickým vyhodnocením stavby.
Prakticky to znamená začít s projektováním nízkoenergetických budov již nyní a osvojit si tento nový postup.
ARCHline.XP nabízí pro tyto účely vyhodnocení potřeby tepla na vytápění a vyhodnocení požadavků na prostup tepla obálkou budovy podle platných českých norem přímo při grafickém návrhu budovy. 
S novým energetickým posouzením budovy souvisí i podpora programu Nová zelená úsporám a podpora zateplování veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí. Kreslící funkce software ARCHline.XP jsou nastaveny přímo podle požadavků a výsledné protokoly porovnávají stávající a navrhovaný stav.

Zcela novým nástrojem je zaměřování střech. Tento nástroj kompletuje nástroje pro zaměřování.

Návrhy interiéru:
Nejen pro interiérové designéry byl vytvořen nový umělecký nástroj pro tvorbu židlí, křesel, sofa, divanů a podobných objektů.
Máme tu nový nástroj pro tvorbu rustikálních dílů nábytku (Loft) a další nový nástroj pro tvorbu čalouněných dílů nábytku. Všechny jednotlivé díly je možné vložit do nového objektu - Nábytkové sestavy.

Nové parametry nalezete i v průvodci tvorby skříně a v průvodci pracovní desky. Osvětlení bylo rozšířeno o LED matice a pásy.A nyní již podrobně:

 

Plnokrevná 64bit verze pro MS Windows a podpora vícejádrových procesorů

Vedle tradiční 32bit verze ARCHline.XP® 2013 je nyní k dispozici i nová 64bit verze, která umožní uživatelům plně využívat prostředky moderních stolních a mobilních počítačů.
 
Výhody 64bit verze
32-bitové verze systému Microsoft Windows mohou přidělit maximálně 2 GB paměti pro každý běžící proces. To znamená, že u velkých projektů a renderingu dochází k velkému omezení a tím výraznému zpomalení práce.
64-bitová verze dokáže přistupovat k většímu množství paměti než
32-bitová a poskytuje tak uživateli vyšší účinnost, což je zvláště vhodné pro ty, kteří pracují s velkými projekty, velkými a složitými 3D modely a spousty světel.
 
 
 
 
Nové uživatelské prostředí
Zvýšení provozní rychlosti pomocí 64bitové verze je nutné podpořit také vhodnými ovládacími nástroji.
ARCHline.XP 2013 přichází s vylepšeným moderním uživatelským rozhraním, které vysoce zvyšuje rychlost, se kterou se můžete pohybovat na výkrese.
Nové rozhraní umožňuje rychlé přepínaní mezi jednotlivými výkresy, bez ohledu na jeho složitost. Rovněž jsou podporována grafická rozhraní OpenGL a DirectX. Vylepšení posunu a zoomování jsou uplatněna v obou platformách.
 
Obraz v obraze je nový nástroj, který přinutí vybrané okno zůstat v popředí nad ostatními kreslícími okny. Tato funkce zvýší přesnost projektování.
Například půdorysný plán můžete mít přes celou obrazovku a řez nebo pohled (nebo obě okna, případně další okna) pro kontrolu v rohu obrazovky. Výhoda -  v oknech můžete pracovat současně !
 
 
 
 
 
Podpora dotykových displejů
Další moderní prvek sledující vývoj IT technologií je nabídkový obrazovkový panel pro podporu dotykových displejů.

Tento panel zobrazuje hlavní nabídky programu jako jsou Kreslení, Modelování atd. Uvnitř nabídek jsou další položky, které slučují prováděcí nástroje.

Obrazovkový nabídkový panel je ekvivalentem nabídek Palety nástrojů použité v dřívějších verzích ARCHline.XP
 
 
 
 
Loft - nový 3D modelovací nástroj
Loft je nový parametrický nástroj, který vytváří 3D těleso několika příčnými profily vytaženými podél trasy. Trasa může být přímá nebo křivka.

Pomocí tohoto nástroje můžete například vytvářet rustikální díly nábytku.
 
 
 
 
Nábytkové díly včetně čalounění - sedáky, opěráky, polštáře ... 
Nábytkové díly je revoluční nástroj pro tvorbu 3D objektů, který umožňuje navrhovat například části čalouněného nábytku jako sedák, loketní opěrka nebo opěrák s texturovaným povrchem.
Nábytkový díl se skládá z horizontální řídící křivky, vertikální řídící křivky a čelního profilu. Řídící křivky a čelní profil určují tvar 3D tělesa.
 
 
 
 
 
Nábytkové sestavy - nástroj pro konstrukci židlí, křesel, sofa, divanů ...
Nábytková sestava je platforma, která integruje flexibilní nástroje pro sestavení nábytku, jež se skládá z více částí a vyžaduje montáž.
 
 
 
 
 
 
Střechy - Zaměřování střešních rovin
Zaměření střechy je požadováno v následujících případech:
- Chcete-li nahradit původní střešní krytinu novou, těžší krytinou
- Prokázání výpočtů pro doložení požadavků podle stavebních předpisů při schvalovacím procesu
- Doporučená výměna příhradových vazníků nebo jiných konstrukčních prvků
ARCHline.XP poskytuje novou sadu příkazů pro podporu zaměření střechy. Je založena na zaměření délek hran střechy, rovnoběžnosti hřebene a okapové hrany (jestliže existuje) a úhlopříček.
Zaměření střechy nabízí dva výstupy
- vytvoření modelu ve 3D s odpovídajícím úhlem sklonu
- horizontální umístění střešních rovin blízko sebe
Zobrazí se všechny měřené délky a vypočítá se plocha. Vytvoří také XML soubor pro export do statických programů.
         
 
 
 
 
Střechy - Editace obrysu vrstvy
Obrys každé vrstvy střechy (izolace, parozábrany …) můžete editovat samostatně graficky ve 2D půdorysném okně.
Vedle všeobecného numerického nastavení horní a spodní meze vrstvy, je nyní možné vytvořit libovolný obrys vrstvy.

         
 
 
 
 
 
 
Střechy - okapový systém (žlaby, svody)
ARCHline.XP podporuje návrh střešních okapových systémů složených ze žlabů a svodů.
Výběrem střechy můžete převzít okapové hrany, podle kterých bude zarovnán žlab nebo zadat trasu žlabu graficky. K nim můžete připojit okapové svody. Trasu i profil žlabu resp. svodu můžete volně editovat.
 
 
 
 
Okna a Dveře - knihovny otvorových prvků
Knihovny dveří a oken byly zcela přepracovány.
Nově je možné ke každému otvorovému prvku připojit jakýkoliv další prvek. Nové dialogové okno dveří a oken obsahuje nové parametry včetně vnitřních/vnějších úchytek a příslušenství, což mohou být například okenice, mříže, zdobení, klapačky, poutce, kování... , ale i komplexní objekty jako například balkónová konstrukce.
 
  

K otvorovým prvkům můžete přidat konstrukční detaily - vytvořit otvor pro roletový box, přidat překlady, vytvořit pomocnou montážní mezeru, připojit nosníky pro dřevostavby atd.

Výhodou takto definovaných prvků je hlavně přenositelnost, to znamená že při kopírování nebo přemístění se spolu s otvorovým prvkem převedou všechny přidané prvky.
 
 
 
 
Balustrády
Uspořádání sloupků balustrády a jejich typ můžete nastavit pro celé schodiště stejně nebo postupně pro každé pole balustrády zvlášť.
Pole balustrády je úsek mezi vrcholy trasy. Vrcholy trasy je možné přidávat a rušit. Sousední pole je možné také sloučit do jednoho pole a ovládat je tak současně. Pole je označeno ikonou . Kliknutím na tuto ikonu otevřete dialogové okno pro editaci zvoleného pole.
Balustrádu můžete doplnit další sekvencí doplňkových sloupků.
Počáteční a koncová vzdálenost mezi vrcholovým sloupkem a prvním sloupkem balustrády může být definována jako symetrická nebo asymetrická.

 
         
 
 
 
 
Terén - změnit výšku všech bodů
Tento příkaz vám umožní v jednom kroku zvednout nebo snížit všechny body terénu, mimo zóny a plošiny. 
        
 
 
 
 
Zjednodušené a rychlé vyhledávání
Vlastnosti vyhledávácího pole se změnily a zjednodušily.
Pro použití Vyhledávací pole, klikněte do políčka označeného jako [Hledání ve všech položkách] a začněte psát název hledané položky (například "třešeň"). Pro zobrazení výsledků hledání již není zapotřebí stisknout klávesu Enter. Jak zadáváte písmena názvu hledané položky, zobrazují se v seznamu výsledky, které odpovídají hledanému názvu nebo tento název obsahují ve svém vlastním názvu. Počet výsledků je zobrazen v titulkovém pruhu.
 
 
 
 
 
Nový správce kategorií
Správce kategorií je výkonný a přehledný správce obsahu knihoven. Obsah zahrnuje všechny prvky knihoven objektů, světel, materiálů, skupin, profilů atd. Správce kategorií má jednotný vzhled a stejné nástroje. Poskytuje rychlejší přístup k prohlížení a editaci obsahu knihovny.
Prvky v knihovnách jsou organizovány do flexibilních virtuálních složek, které nejsou závislé na umístění v adresářovém stromu.
Tento systém virtuálních složek si můžete představit jako seznam všech prvků označených určitou značkou. Tato značka napomáhá popsat prvek a umožní jej vyhledat při prohlížení nebo vyhledávání.
Prvky v této virtuální složky nejsou omezeny na žádné konkrétní místo na pevném disku, jako je tomu v případě tradičních složky, ale může být na libovolném místě.
Správce kategorií poskytuje připojení několika značek jednomu prvku. To znamená, že prvek může splnit více vyhledávacích podmínek současně.
         
 
 
 
 
Zarovnání
Příkaz zarovná a/nebo přemístí vybrané objekty na půdorysném výkrese. Zarovnání je možné použít pouze podél horizontální nebo vertikální osy.
Naleznete pod příkazem nabídky: Editace > Zarovnat
1. Zobrazí se dialogové okno Přemístit se zarovnáním.
2. Vyberte referenční objekt jako horizontální a vertikální osu.
3. Vyberte objekty, které si přejete zarovnat
 
         
 
 
 
 
 
PDF import,  PDF/A export - ISO 19005-1:2005
PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF definovaná v standardech ISO 19005-1:2005. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů.

Specifikace PDF/A-1 byla vydána v roce 2005 a je založena na specifikaci PDF 1.4. PDF/A-1 podporuje dvě úrovně souladu s normou ISO 19005-1:2005:
 • PDF/A-1 Level "A" (PDF/A-1a) - vyžaduje přesnou vizuální reprodukci doplněnou o povinné namapovaní textu na standard Unicode a přesnou deklaraci a popis logické struktury dokumentu (Tagged PDF)
 • PDF/A-1 Level "B" (PDF/A-1b) - vyžaduje přesnou vizuální reprodukci, ale ne informace o struktuře nebo sémantické informace
 
         
 
 
 
 
ARCHline View
ARCHline View je bezplatná aplikace pro iPhone, iPad, Android mobily a tablety.
Pomocí několika kliknutí nahrajete vizualizace nebo výkresy ze svého počítače do vlastní sekce v ARCHline View, kde je můžete sdílet se svými klienty. Výkresy mohou být k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
Více informací naleznete zde.

 

 
         
 
 
 
 
Autodesk® FBX®: Autodesk® 3ds Max® a Autodesk® Maya®
ARCHline.XP podporuje souborový formát Autodesk® FBX®.
Tento formát poskytuje věrnější přenos exportovaných dat do několika softwarových balíků firmy Autodesk, jako například: Autodesk® 3ds Max® a Autodesk® Maya®.
 
         
 
 
 
 
Indigo renderer
ARCHline.XP podporuje nativní renderovací formát Indigo render. Indigo Render je další zástupce tzv. „unbiased“ renderů. Jedná se o přesný, fyzikálně založený render poskytující vysoce kvalitní realistické výstupy.
 
Více informací:
http://www.indigorenderer.com/
. 

 

 

Další vylepšení
 • Nové nástroje pro tvorbu stínících prvků Markýza a Slunečník
 • Použitím volby Uživatelský profil v průvodci tvorby pracovní desky můžete vytvořit svůj vlastní obrys pracovní desky
 • Průvodce tvorby skříně má nový parametr, který umožní nastavit tloušťku horní desky korpusu (půdy) samostatně
 • Výrazné zrychlení výpočtu vektorového zobrazení bez neviditelných hran. Nový algoritmus výpočtu
 • Asymetrická střecha: Rozdílná výšková úroveň okapové hrany, krokve i vaznice sledujíc tyto změny
 • Deska: nový příkaz rozdělí desku podle zadané hranice na dvě desky shodných parametrů
 • Příkaz Offset je zjednodušen, již se nezobrazuje dialogové okno, příkazy offsetu můžete zadávat interaktivně přímo na pracovní ploše
 • Volby editace trasy se rozšířily o zadání hladkého vrcholu
 • Volby editace obdélníku a lomené čáry se rozšířily o volbu Zaoblit vše
 • Výběr překrývajících se prvků pomocí cyklické nabídky
 • DWG - v jednom kroku můžete exportovat všechna podlaží půdorysného okna do série DWG souborů
 • Skrýt a izolovat objekty - nová volba pro zobrazení objektů
 • Legenda místností – Výpis legendy místností. Příkaz byl rozšířen o nové detaily
 • Obklady a dlažby – výstup do MS-Excel. Příkaz byl rozšířen o nové detaily
... a mnohem více!

 

Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2013