ARCHline.XP poskytuje konkurenční softwarové řešení pro architekturu, stavební projekci a návrh interiéru spojující CAD a vizualizační funkce v jednom softwarovém balíku.

V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější funkce, nástroje a vylepšení nové verze software ARCHline.XP® 2012.
 

 
Verze ARCHline.XP® 2012

Představujeme novou generaci nástrojů pro stavební projektování, architekturu a interiérový design
!

Při vývoji nové verze ARCHline.XP 2012 bylo hlavním cílem zajistit jednoduché pracovní prostředí a snadné pracovní postupy, nejen pro zkušené uživatele, ale rovněž pro uživatele, kteří s navrhováním pomocí počítače začínají. Nové funkce usnadní nejen každodenní práci, ale pomohou také porozumět ovládání nástrojům, jež se tak často nepoužívají a na jejich ovládání se mohlo již zapomenout.


V minulé verzi jsme se seznámili s novým uceleným systémem zadávání konstrukcí, který významně zjednodušuje stavební projektování. Verze ARCHline.XP 2012 tento systém rozšiřuje o nový způsob zadávání souřadnic, rozměrů a vzdáleností pomocí dynamické tabulky. Další novinkou jsou vodící linky pro vyhledávání konstrukčních referencí na výkrese. Zcela převratným nástrojem je však určitě modifikace vzájemných vzdáleností vybraných prvků.

Konstrukční nástroj komplexních střech a krovů, uvedený v minulé verzi, je nyní schopen vyřešit celý skladebný systém (jednoplášťové, dvouplášťové ... ) v jednom kroku. Automatický návrh konstrukce se rozšířil o další prvky jako jsou pomocné krokve, kontralatě ... , ale také o pokládku střešních tašek. Tato funkce vytvoří pokládku se všemi zákonitostmi rozmístění skutečných střešních tašek na konstrukci krovu!
Tímto nástrojem ARCHline.XP začíná zcela novou generací nástrojů pro projektování staveb pomocí počítače. 

Verze Interior pro návrh interiérů představuje naprosto nový "umělecký" nástroj typu "vše v jednom" - Modelář místností. Tento nástroj  výrazně urychluje a zjednodušuje návrh interiéru. Nástroj přebírá z projektu prostorovou geometrii místnosti a umožní v samostatném okně inteligentní umístění interiérového prvku.


A nyní již podrobně:

 
ARCHline.XP 2012,
dodatek uživatelské příručky.
Dynamické zadávání souřadnic, délek, směrů. Vodící linky 2D/3D


Jakmile program očekává zadání souřadnic, zobrazí se pomocné hlášení, které vám napoví, co vlastně program od vás očekává a dynamická tabulka pro určení délky, směru nebo souřadnice.
Zde můžete rychle specifikovat požadované hodnoty.
 
Další novinkou jsou vodící linky. Ty slouží jako reference souřadnic vybraného bodu (koncový bod, prostřední bod, kolmý bod, střed ...).

Vodící linky je možné vyvolat jak ve 2D,
tak i ve 3D, kde se k referenčnímu bodu přidá i reference Z-ové souřadnice zvoleného bodu.


 
Dynamické zadání a vodící linky, tak doplňují již známé konstrukční pomůcky jako jsou pracovní rovina a rastr.
 
 
 
 
 
Inteligentní vzdálenost
Tento nový nástroj naprosto mění tradiční systém pro modifikaci pozice prvků v závislosti na jejich vzdálenostech.

Jakmile vyberete určitý prvek, stane se referencí pro další vybrané prvky a zobrazí se směrová kóta s aktuální vzdáleností mezi nimi. Přepsáním hodnoty této kóty měníte vzájemné pozice.

Jednoduchý příklad se nabízí při kreslení zdí:
- nyní stačí nakreslit letmou skicu prvního nápadu půdorysné dispozice
, kdy si naprosto neděláte starosti ani s délkou zdí ani s jejich skutečným rozmístěním. Jediné co musíte dodržet je, aby byly spojeny. Pak již stačí vybírat požadované zdi a měnit jejich délky/vzdálenosti přepsáním hodnoty, která se dynamicky zobrazuje. Napojení zdí se automaticky upravuje. 
 


                         
 
 
 
 
Fasádní systém - montované obklady, zavěšené fasády
Ke slunečním clonám a roletám z minulé verze přibyly další fasádními prvky.

Návrh montovaných obkladů a zavěšených fasád disponuje neskutečnou univerzálností tvarů a materiálů. Dokonce je možné vytvořit několik vrstev z různých prvků, které se mohou i překrývat.

I když se celý fasádní systém chová jako celek, je možné s každým jednotlivým prvkem manipulovat samostatně (modifikovat, otáčet, přemístit, rušit ...).

Umístění systému automaticky reaguje na modifikace reference, z které přebírá plochu.
To má nespornou výhodu v případech, kdy je zapotřebí upravit otvorové prvky na zdi - upraví se také otvory v systému.


Nejedná se však o pouhý vizualizační prvek, ale o skutečný konstrukční nástroj s kusovníkem a výkazy !
    
 
 
 
 
 
Nové funkce generátoru střešních konstrukcí
Komplexní tvary střech v ARCHline.XP nejsou pouze spojené střešní roviny, ale skutečné konstrukce střešního pláště a napojených prvků krovu jako jsou krokve, kleštiny, pozednice, vaznice...
Ve verzi 2012 můžeme přidávat další objekty - nejen přímé součásti krovu jako jsou pomocné krokve, kontralatě ..., ale i navazující prvky jako například SM rošt, profily, sádrokartonové desky apod. Ovšem naprosto ojedinělou funkcí je pokrytí střechy skutečnou krytinou !
Samozřejmě vše opět automaticky reaguje na modifikace geometrie střechy!

 
Všechna nastavení (střešní plášť, navazující prvky krovu, konstrukční objekty, krytinu) je možné uložit pod specifickým názvem a nechat si tak vytvořit celou (a tedy skutečnou) konstrukci střechy pouhým zadáním půdorysného tvaru.Podívejte se na některá základní nastavení, která jsou již vytvořena v programu (kliknutím na obrázek zvětšíte pohled):  
Bez izolace
Dvouplášťová
Dvouplášťová se stropem
ROCKWOOL Airrock ND
 
 
 
 
Pokládka střešní krytiny
Další významnou novinkou v generátoru střech je návrh pokládky střešní krytiny.

Z knihovny můžete vybírat skutečné tvary střešních tašek, které budou rozmístěny na střešní rovinu. Navrhnout je možné i pokládku hřebene, nároží, úžlabí a okapové hrany. Rozmístění je realizováno jako ve skutečnosti - podle rozmístění latí, k dispozici jsou i další pomocné parametry.

Každou tašku můžete měnit. Takže je možné změnit vybrané standardní typy tašek například za protisněhové.
 
   
 
 
 
 
Rozšíření podpory kreslení podle ČSN
Úpravu doznalo také kreslení podle našich norem.
- rozšířeny byly popisky o nové parametry kruhové popisky
- odkazové bubliny otvorových prvků mají parametry pro velikost a tvar bubliny
- odkazové bubliny otvorových prvků mohou obsahovat v první řádce text
- výšková kóta má nové parametry pro kótování podle ČSN ISO 129-1
- půdorysný symbol schodiště byl rozšířen o nový typ podporující ČSN
 
         
 
 
 
 
Modelář místností
Pomocí modeláře místností můžete vybrat místnost a převzít celou její geometrii.

Zobrazí se návrhový systém s editačním pohledem a panelem interiérových nástrojů - světla, lišty, obklady, dlažby, závěsy, rolety, nábytek ...

Práce při návrhu interiéru je velmi intuitivní a snadná, což je cílem tohoto nástroje - přímo se zákazníkem rychle vytvořit ideu návrhu, rozmístit nábytek a pak se pohodlně věnovat tomu nejdůležitějšímu: materiálům, barvám a osvětlení.Celý design se převezme do projektu, kde můžete pracovat na detailech, dokumentaci a ocenění.
         
 
 
 
 
Jeden návrh - nekonečný počet variací
Pomocí nových funkcí pro správu materiálu můžete ve vašem projektu použít jakoukoliv texturu přímo z internetové stránky výrobce . 
Jedním kliknutím je můžete přidat do seznamu preferovaných položek a od té doby je požívat ve všech vašich projektech.

Do materiálových charakteristik bylo přidáno několik nových schémat, které výrazně usnadnily nastavení vlastního materiálu pro realistickou vizualizaci objektu. Takže pokud nemáte zájem o podrobné nastavení fyzikálních vlastnosti, necháte program, aby je nastavil za vás.
         
 
 
 
 
Pokládka obkladů a dlažeb
Pokládka obkladů a dlažeb byla rozšířena i o nové funkce dostupné v modeláři místností.
 
         
 
 
 
 
Průvodce tvorby skříně
Snažíte se najít chybějící nábytek na webu? Vytvořte si svůj vlastní nábytek. Průvodce tvorby skříně vám umožní vytvářet skříně pravidelných a nepravidelných tvarů.

Tvorba skříní byla rozšířena o nové tvary: rohové, rohové obloukové a tzv. uživatelské tvary.
Nastavením uživatelského tvaru můžete navrhovat nepravidelné tvary skříní výběrem profilu, který popisuje její čelní tvar.
 
         
 
 
 
 
Pracovní deska
Pomocí nástroje Pracovní deska můžete rychle navrhnout jednotlivé pracovní desky na jedné nebo na několika skřínkách. Nástroj Pracovní deska vám umožní přizpůsobit podrobná nastavení a přidat nebo zrušit otvory. Všechna nastavení jsou přehledně uspořádána v jednom dialogovém okně.

 
         
 
 
 
 
Průvodce tvorbou otvorového prvku
Konstrukční nástroj pro návrh dveří byl zjednodušen a rozšířen. Zatím bylo možno navrhnout pouze jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře. Nyní máte k dispozici schémata, která obohacují návrh o nadsvětlík, výkladec, boční panely, obloukové dveře ...

Zcela nové je použití profilů pro různé ozdobné a funkční detaily
- vlysy křídel a hran panelů
- jednotlivé částí zárubně a rámů
- prosklení a jejich hrany
- rustikální prolisy


Zcela nový je však Průvodce tvorby oken.


Narozdíl od jiných modelovacích programů, si prvky z průvodců ARCHline.XP uchovávají parametrické nastavení konstrukce.

Výsledkem
není tedy prostý 3D model, ale parametrický prvek jehož nastavení můžete kdykoliv změnit přepsáním požadované hodnoty.
 
 
 
 
DirectX - pokročilé zobrazení
Dělicí čára mezi podlažími v módu DirectX byla odstraněna.

Vzhled průběžné plochy fasády lze i v pohledovém okně nyní zobrazit realisticky, bez rušivých elementů.
 
         
 
 
 
 
Automatické kótování zdí
Automatické kótování zdí nyní také přebírá dodatečně vložené vnitřní zdi.

Také nové otvorové prvky ve zdi automaticky aktualizují související kóty.
 
         
 
 
 
 
Automatické izolace
Při kreslení izolací vícevrstvých konstrukcí (zdi, desky, střechy) je velkým pomocníkem automatické nastavení vykreslení izolace, kdy stačí zadat šířku vrstvy a šrafování izolace se automaticky přizpůsobí. Toto automatické nastavení je možné použít jak ve 2D/3D tak i v řezech.

Nyní je možné toto automatické přizpůsobení izolace použít i v obloukových zdech. Šrafování izolace sleduje zakřivení zdi.
 
         
 
 
 
 
Inteligentní umístění objektů
Když umístíte objekt v blízkosti zdi, ARCHline.XP může automaticky natočit objekt tak, aby byl rovnoběžný se zdí.
Pro zapnutí této funkce klikněte na příkaz Zeď, který naleznete v dodatkových příkazech při umístění objektů.
 
 
 
 
 
Horizontální správa podlaží
Horizontální správa podlaží vám umožní ovládat vertikální 3D konstrukci vaší budovy rozdělenou na jednotlivá podlaží v horizontálním režimu. Tato metoda vám poskytne spravovat podlaží jako kdyby se jednalo o výkresy umístěné vedle sebe, tedy způsobem kreslení, který se používá v některých 2D CAD programech a nebo např. v AutoCADu.
I když je obsah jednotlivých podlaží zobrazen vedle sebe, prvky si stále zachovávají svou původní pozici ve 3D, neboť se jedná o virtuální rozmístění nikoliv fyzické.
Horizontální správa podlaží přichází s několika užitečnými nástroji, které vám pomohou upravit obsah výkresů a přepsat spojení mezi prvky a jejich podlažími.
         
 
 
 
 
Navigátor projektu - šablony nastavení
Navigátor projektu obsahuje informace o projektu a jeho výkresech.
Novou funkcí v Navigátoru projektu je správa nastavení nástrojů a preferencí.
Nyní je možné kopírovat mezi projekty nejen všechna nastavení, ale i dílčí nastavení (například jedné zdi) a preference.

 

 
         
 
 
 
 
Materiálové textury jako 2D výplně
Šrafování a výplně 2D prvků mohou být nyní zobrazeny v půdorysném výkrese také materiálovými texturami !
Vedle vzoru, barvy nebo barevného přechodu tak máme nový výrazový prvek.

Tato funkce otevírá netušené možnosti prezentace a eliminuje jinak pracnou manipulaci s rastrovými obrázky.
 
         
 
 
 
 

 

 

Další vylepšení
 • Pro návrh interiéru je k dispozici nástroj pro rychlé zadání běžných tvarů místnosti
 • Výrazné zrychlení grafického překreslování velkých projektů. Instancing
 • Při návrhu vlastního otvorového prvku je možné určit profil (rozdílný od obrysu prvku) pro vyříznutí otvoru ve zdi nebo ve střeše
 • Výška střechy může být definována novými konstrukčními body. Tato výška se týká většiny evropských stavebních zákonů.
 • Přejmenované názvy řezů, tiskových sestav a pohledových oken jsou zachovány i po zavření a přemístění do složky Skryté
 • V Návrhovém centru se zobrazují i řádkové seznamy a 2D symboly 3D objektů
 • Nové dialogové okno při spuštění programu umožní výběr posledních projektů, vzorových příkladů a aktualizací programu
 • Nová ovládací značka pro rychlý přístup k lokální nabídce příkazů u každého prvku
 • Tisková fronta - vytvoří seznam tisků a umožní hromadný tisk dokumentů
 • XREF - externí reference rozšířena o ASC formát (ARCHline.XP výkresy)
 • Rastrový obrázek může být oříznut
 • Uživatelská tvorba popisku místností
 • Nové atributy hladin - tisk, popis
 • Nové zástupné znaky v hodnotě kóty, např. pro jednotku, stupeň, index atd.
 • Nové zobrazení modelu ve 3D - stupně šedi
 • Nová internetová sbírka sdílených uživatelských projektů, objektů, materiálů ...,  dostupná pře rozhraní programu
...a mnohem více!

 

Zároveň s novou verzí Vám nabízíme i nové typy školení - workshopy, které jsou určeny pro všechny uživatele ARCHline.XP od úplných začátečníků po zkušené uživatele. Tyto workshopy obsahují:

školení pro tvorbu interiérů:
školení pro architekty a stavební projektanty


Budete-li mít zájem zjistit více informací o software, neváhejte nás kontaktovat.
 
 

Zde na diskusním fóru můžete zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, rádi Vám je zodpovíme.


 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, březen 2012