V následujícím přehledu naleznete nové funkce, nástroje a vylepšení software ARCHline.XP® 2011. 

 
Projektování bez kompromisů.
Verze ARCHline.XP® 2011

Nová metoda - ucelený systém zadávání konstrukcí.
ARCHline.XP 2011 přichází se zcela novou metodou kreslení výkresů. Jedná se o metodu, kdy se zobrazují v půdorysu a řezu správně nejen konstrukce samotné, ale také jejich skladby a jejich vzájemná napojení (stropy, zdi, podlahy) a to bez nutnosti dokreslování nebo doplněním dodatečných konstrukcí (např. několik desek nad sebou), či jiné obcházení vlastního zobrazení.

ARCHline.XP 2011 kompletuje tento systém novým nástrojem pro tvorbu střech.
Doposud byla například možnost volné editace jednotlivých vrstev pouze u zdí a desek. Nyní i střechy obsahují vrstvy, které lze vymezit. Každou vrstvu je možné editovat samostatně. Určením napojení vrstev zeď - deska - střecha je nyní možné řešit a správně zobrazovat i složité skladby, jak ve 2D, tak ve 3D, ale i v řezech a to ve vzájemném propojení všech výkresů.

Uceleným systémem zadávání konstrukcí se otevřela možnost automatické obnovy řezů také ve fázi prováděcí dokumentace, přímo v okně řezu, které reaguje na změny v projektu,  což je nespornou výhodou při vlastním projektování. Dokreslení některých detailů do okna řezu je však i nadále možné.
 
Projekt je nyní kompletně zpracován s důrazem na automatické vykreslení detailů v řezu (bez nutnosti dodatečného dokreslování, i když v některých případech to asi nebude možné zcela zaručit). Co však odpadá, je neřest většiny kreslících programů pro projektování - zkopírování okna řezu do 2D a zde jej teprve dopracovávat.

Pro lepší pochopení nové metody jsme připravili projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu, kde je například vysvětleno napojení skladby střecha-strop, podlaha-strop-zdi.

 
ARCHline.XP 2011,
dodatek uživatelské příručky.

 

Přehled nových funkcí:
 
Vylepšení rozhraní
Při vývoji ARCHline.XP 2011 bylo cílem vytvořit uživatelské prostředí, které bude snadno použitelné nejen pro zkušené uživatele, ale rovněž také pro začátečníky v oblasti počítačového navrhování. Nové funkce uživatelského prostředí urychlí každodenní práci a pomohou pochopit i zacházení s nepožívanými nástroji.

Rozhraní je modernizováno a zavádí nové nástroje: Návrhové centrum, Vyhledávač, Kurzorovou nápovědu a Rychlý výběr.

Výkresy do tiskové sestavy
se zadávají přímo z palety Navigátor. Když přetáhnete název výkresu na tiskovou sestavu, můžete umístit jedno nebo více podlaží v jednom kroku.


Nižší systémové požadavky
.
Notebook s nižší zobrazovací schopností, který nemusí být speciálně vyvinutý pro 3D navrhování a měl dříve problémy s DirectX technologií, je nyní také vhodný pro použití programu. Cílem tohoto vývoje tedy není zvýšení rychlosti, ale širší hardwarová kompatibilita programu.
 
 
 
 
Autorský projekt rodinného domu - prováděcí dokumentace
Pro snadné pochopení filozofie projektování v programu ARCHline.XP® 2011 je připraven projekt reálné stavby rodinného domu. Výkresy projektu jsou ve formě prováděcí dokumentace, kreslené podle ČSN.
 
V tomto projektu můžete prozkoumat způsoby zadání jednotlivých podlaží, vztahy umístěných objektů a provázanost 2D-3D-ŘEZ-TISK.

Řezy a tiskové sestavy jsou vytvořeny již podle nové metody.
 
 
  
Tento projekt slouží pouze pro studijní účely a je chráněn autorským zákonem !
 
 
 
 
 
Nový nástroj pro zadávání střešních konstrukcí
Nástroj Střecha je v ARCHline.XP komplexní nástroj pro tvorbu střech a krovů. V jednom kroku je možné vyřešit celou střešní konstrukci.

Jak se však v průběhu času postupně doplňoval o další funkce, tak se pomalu stávalo zadávání střech nepřehledným a složitým, hlavně pro začínající uživatele. Z tohoto důvodu byl tento nástroj zcela přepracován, zadání se zjednodušilo a přibyly také nové funkce, které podporují kreslení podle ČSN.

V dialogovém okně pro zadávání parametrů se objevila nová ovládací lišta, která přesně kopíruje standardní pracovní postup při zdání střešní konstrukce. Od vlastnosti roviny, její skladby až po zadání konstrukce krovu. 

Je zde i nové informační pole, které poskytuje hlavní údaje o plochách a rozměrech střešních rovin.
 
 
 
 
 
Kreslení automatického krovu podle ČSN
Nový nástroj pro tvorbu střech podporuje automatické vytvoření kleštin a jejich správné zobrazení v půdoryse podle ČSN.
Kleštiny mohou být i jednoduché, umístěny zleva nebo zprava. Všechny prvky krovu automaticky sledují změny sklonu střešních rovin.
     
 
 
 
 
Vrstvy střechy
Střechy obsahují vrstvy, které lze vymezit. Každou vrstvu je možné zadávat samostatně.
 
 
 
 
 
 
Zdi z DXF/DWG výkresu
Nový nástroj pro konverzi výkresů DXF/DWG. Tyto výkresy obsahují pouze 2D entity. Funkce "Zdi z DXF/DWG výkresu" vytvoří z čar skutečné zdi novým a rychlým způsobem. 3D model se vygeneruje automaticky. Nejnovější verze programu načte také výkresy uložené ve formátu AutoCAD 2010.
 
 
 
 
Elektro příslušenství
Nový nástroj pro umístění a návrh elektro příslušenství (vypínače, zásuvky, panely). Zobrazování dodržuje zásady projektování elektroinstalace.

                         
 
 
 
 
Slunolamy
Slunolamy se používají jako stínící prvek nebo jako estetický architektonický prvek. Slunolam je založen na trase. Vlastní konstrukce se skládá z nosníků a lamel. Nosníky jsou konstrukce kolmé na trasu, které mohou být horizontální, vertikální nebo můžete zadat vlastní typ nosníků. Lamely jsou konstrukce paralelní s trasou. Můžete je rotovat kolem své osy a použít jiný typ lamely pro první a poslední pozici. Průřez lamely může být libovolný.
     
 
 
 
 
Interiéry - žaluzie, rolety, závěsy
Nová verze rozšířila nástroje interiérových stínících prvků o horizontální a vertikální žaluzie.
U horizontální žaluzie se opět jedná o jednoduché zadání, kdy stačí vybrat otvorový prvek. Software rozpozná velikost otvorového prvku a zobrazí průvodce. Navrhne standardní parametry, které upravíte. Potvrzením nastavení se automaticky vytvoří stínící prvek. Vertikální žaluzie se zadává obdobně jako závěsy - vymezením oblasti.
 
         
 
 
 
 
Interiéry - pohled na zeď
Tento příkaz vytvoří kolmý pohled na vybranou zeď, společně s vymezenou částí modelu, kterou zadáváte polygonem. Prvky, které se nachází uvnitř prostoru určeného polygonem se zobrazí spolu se zdí. Tento kolmý pohled zdi je umístěn jako obrázek na půdorysný výkres.

Když umístíte pohledy vedle sebe, můžete vytvářet rozvinuté pohledy celé místnosti.
 
 
 
 
Nový "Průvodce tvorby dveří"
Pomocí Průvodce tvorby dveří můžete navrhnout konstrukce dveří v několika krocích. Tento nástroj je navržen tak, aby nabídnul jednoduché, snadno použitelné volby a možnosti, pro tvorbu nových dveří se zárubní.

Vše se vytváří pouhým nastavením hlavních atributů jako jsou kliky, materiály (včetně použití fotografií originálních dveří), profilované zárubně, profilované prahy, přípojné objekty příslušenství a nástrojem Profil pro tvorbu dekoračních prvků na povrchu dveřích a zadání prosklení.
 
 
 
 
 
Editace v dynamickém řezu
Dynamický řez vám umožní zobrazit jakýkoliv příčný řez 3D modelu. Ořízne model rovinou, kterou můžete posouvat, otáčet a sklápět. V tomto módu je však zobrazena pouze část modelu, která je za rovinou řezu. Zatím se však jednalo pouze o druh nápaditého zobrazení modelu.
Vylepšený nástroj nyní nabízí možnost “kliknout za“ rovinu řezu. To vám umožní editovat a měnit prvky i v tomto zobrazení, což může být užitečné při práci v axonometrii, když si přejte editovat interiérové části budovy.
 
 
 
 
 
 
Rotace nosníku
Při zadání nosníku je nyní možné také zadat hodnotu rotace nosníku kolem své podélné osy. Počátek rotace je vybraný referenční bod profilu nosníku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazení 2D symbolu prvku na vybraných podlažích
V dialogovém okně atributů objektů můžete nastavit zobrazení objektu na více podlažích. Kliknutím na tlačítko s třemi tečkami zobrazíte dialogové okno, kde můžete zvolit požadovaná podlaží.
Jestliže zapnete volbu Všechna podlaží, 2D symbol objektu bude zobrazen ve všech podlažích.
 
 
 
 
 
 
 
Dva módy pro 2D zobrazení prvku - dynamický / statický
 
V nové verzi je místo statického 2D symbolu objektu možné také dynamické 2D zobrazení, které zobrazuje skutečný prostorový pohled shora. Mezi těmito dvěma metodami se můžete přepínat v dialogovém okně atributů objektů, sloupů, nosníků a patek.
 
 
 
 
 
 
 
Nové zadání tiskových sestav
Výkresy do tiskové sestavy můžete vkládat přetažením z palety Navigátor projektu.
Při přetažení výkresu na tiskovou sestavu, můžete umístit jedno nebo více podlaží v jednom kroku. Před umístěním na tiskovou sestavu nastavujete jeho měřítko.
 
 
 
 
 
 
 
Nová paleta - Rychlé hledání
Rychlé hledání vám umožní prohledávat v ARCHline.XP příkazy, materiály, objekty, dveře, okna, světla nebo 2D skupiny.
Hledání spustíte zapsáním slova v řádce palety Rychlé hledání. Průběžně se zobrazují výsledky, jejichž názvy se zcela nebo částečně shodují s hledaným výrazem.
 
 
 
 
Návrhové centrum - nové rozhraní
Návrhové centrum pomáhá rychle vyhledat prvky i rozsáhlé databázi. Seznam není založen na adresářové struktuře, software však zachovává jejich řazení v kategoriích.
Jestliže máte pocit, že z velkého množství předmětů není možné najít ten správný za pár sekund, měli byste začít využívat návrhové centrum.
Návrhové centrum v jednom rozhraní nyní zobrazuje a spravuje následující prvky:
- Materiály
- Objekty
- Dveře
- Okna
- Světla
- 2D skupiny
- Nastavení
 
 
 
 
 
Přidat fotografie a poznámky
ARCHline.XP 2011 umožní připojit libovolnému prvku neomezený počet fotografií a komentářů. Ty se zobrazí, když zaměříte kurzorem daný prvek v pohledovém okně.
Zadejte poznámky nebo fotografie o místnosti, bourané zdi nebo jakýkoliv zvláštní detail projektu a sdílejte jej se svými spolupracovníky.

 
 
 
 
 
Pack & Go - Balíček prostředí
Každá verze ARCHline.XP 2011 má novou funkci k zálohování vašeho pracovního prostředí (uživatelsky nastavené nástroje, nabídky, příkazy, klávesové zkratky, nastavení, objekty, materiály atd.), takže může být přeneseno na jakýkoliv jiný počítač. Vše je uloženo v jednom souboru, takže pracovní prostředí může být zkopírováno nebo archivováno jedním klikem.

 
 
 
 
 

 

 

Další vylepšení
  • Nové ovládací značky Smazat a Atributy u každého prvku
  • Shodné hladiny 2D - 3D
  • Kurzorová nápověda - za kurzorem se zobrazují tipy pro možný další postup
  • Nabídka nástrojů palety Reference je pro rychlý výběr umístěna i v paletě Stavový řádek
  • Uložené perspektivní pohledy jsou v seznamu v paletě Stavový řádek
  • Zjednodušení dialogového okna Nastavení perspektivy a možnost změny velikosti dialogového okna
  • Při ukládání projektu je možné smazat nepoužité materiály
  • Nástroj Lomená čára můžete použít jak ve 2D okně ta i ve 3D okně. Lomená čára může obsahovat čáry a nyní také oblouky
  • Nejnovější verze programu importuje a exportuje také výkresy uložené ve formátu AutoCAD 2010
...a mnohem více!

Podrobný popis naleznete v dodatcích manuálu ARCHline.XP 2011.

 

Zde na diskusním fóru můžete zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, rádi Vám je zodpovíme.


 
Zde můžete najít informace o předchozích verzích ARCHline.XP:
 
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2011