V následujícím přehledu naleznete nové funkce, nástroje a vylepšení software ARCHline.XP® 2010.

Nová verze ARCHline.XP 2010  je opravdu výjimečná jak pro architekty (nové volné tvary, opláštění fasád, prosklené stěny, zavěšené stěny, klenby, stanové konstrukce, světla ...), tak pro stavební projektanty (nové vikýře, vrstvy u střech, podélný profil komunikace, příčný profil komunikace, nové tabulky...).

(srpen 2010)

 
ARCHline.XP 2010 Release 2 rozšiřuje schopnosti a funkce předcházející verze ARCHline.XP 2010 Release 1

Tento odstavec popisuje vylepšení a nové rysy ARCHline.XP 2010 Release 2.
Kompletní popis naleznete zde, který slouží také jako dodatek uživatelské příručky.


Všechny nové aktualizace jsou pro uživatele verze 2010 zdarma.
 
 

 
ARCHline.XP 2010 Release 2,
dodatek uživatelské příručky.

Níže můžete zhlédnout animace popisující nové funkce. Kliknutím na tlačítko šipky spustíte animace.

Kliknutím na tlačítko spustíte animaci v režimu zobrazení na celou obrazovku. Zde můžete nastavit i vyšší rozlišení přehrávání animace.
V závislosti na rychlosti vašeho připojení, by mohlo načítání animací trvat delší dobu, buďte prosím trpělivý a užijte si obsah.

 

 

Modul Interiér
ARCHline.XP® 2010 R2 slučuje všechny interiérové nástroje do jednoho modulu. Interiérový modul obsahuje následující nástroje:
1. Obraz na zdi
2. Závěs
3. Římská roleta
4. Ubrus
5. Knihovny výrobců
6. Průvodce tvorby skříně
Modul Interiér je součástí verzí ARCHline.XP 2010 R2 Interior, Nova a Professional. Modul je dostupný také pro ostatní verze software jako volitelný modul.

 

 

Průvodce tvorby skříně
ARCHline.XP® 2010 R2 přináší nový nástroj pro modelování skříní (šatní, kuchyňské, kancelářské, knihovní ...) a jejich součástí. Nový průvodce vám pomůže sestavit požadovaný nábytek během několika minut. Skříně můžete umístit na výkres a současně uložit do knihovny objektů.


 
 

 

Knihovny výrobců
Nástroj Knihovny výrobců v ARCHline.XP je stále se rozšiřující databáze objektů.
Pomocí tohoto nástroje máte přístup k databázím výrobců sanity, vytápění a vzduchotechniky. Objekty můžete volně používat ve vašem návrhu.
 
 

 

Římská roleta
Průvodce tvorby římské rolety je skvělý nástroj pro tvorbu římských rolet, pouhým nastavením několika jednoduchých parametrů.
Pro vytvoření římské rolety postačí vybrat otvorový prvek. Software rozpozná velikost otvorového prvku a zobrazí průvodce římské rolety. Navrhne standardní parametry, které upravíte. Potvrzením nastavení se automaticky vytvoří římská roleta v místě otvorového prvku.

 

3D objekt z fotografie
Použitím nástroje 3D objekt z fotografie budete moci využít části fotografií jako povrchy pro skutečné 3D objekty.
 
Způsob vytvoření objektu z fotografie se skládá ze čtyř kroků:
1. Načtení fotografie
2. Definice ortogonálního povrchu
3. Uložení ortogonálního obrázku jako materiál
4. Definice objektu s tímto materiálem na jeho povrchu

 

Procházení hladin
Nástroj Procházení hladin vám pomůže procházet existující hladiny jednoho výkresu. Klíčovým bodem použití nástroje Procházení hladin je usnadnění zapnutí a vypnutí zobrazení hladin za současného sledování účinku na samotném výkrese. Seznam v nástroji Procházení hladin zobrazuje názvy hladin a v závorce udává počet prvků každé hladiny.

Všechny nástroje pro ovládání hladin byly sloučeny do jedné palety - Hladina.
Vložit 3D model do fotografie - nová metoda
Funkce ARCHline.XP® Add-On – Vložit 3D Model do fotografie vám umožní zaměřit perspektivu fotografie, která zobrazuje prostředí. Nastavení perspektivy vytvoříte pomocí prostorové obálky, jejíž parametry zadáte. Toto nastavení bude použito také pro model.

ARCHline XP nyní pro vložení 3D modelu do fotografie obsahuje novou odhadní metodu. Tato nová metoda je rychlejší a snadno srozumitelná .
 
Další vylepšení
  • Nové ovládací značky pro usnadnění práce
  • Příkazové tipy pro výuku použití nástrojů
  • Vylepšení nástroje střecha - editace vrstev, zobrazení automatické tvorby krovu podle ČSN
  • Světelné zdroje - Intenzita útlumu
  • Vylepšen výběr světelných zdrojů, export a ovládání
  • Nové typy zdrojů světla mohou být také exportovány do Artlantis
  • Nový nástroj Text - Najít a nahradit
  • Nová funkce - Legenda materiálů, vytvoří tabulku hmot s názvy a šrafováním
  • Legenda místností - kritérium pro seřazení sloupců legendy (např. podle čísel místnosti)
...a mnohem více!

Podrobný popis naleznete v dodatcích manuálu ARCHline.XP 2010 Release 2. Stáhněte si novou verzi a získejte výhody tohoto upgrade!
 
 
 

 

V následujícím přehledu naleznete nové funkce, nástroje a vylepšení ARCHline.XP® 2010.

Nová verze ARCHline.XP 2010  je opravdu výjimečná jak pro architekty (nové volné tvary, opláštění fasád, prosklené stěny, zavěšené stěny, klenby, stanové konstrukce, světla ...), tak pro stavební projektanty (nové vikýře, vrstvy u střech, podélný profil komunikace, příčný profil komunikace, nové tabulky...).
Česká verze ARCHline.XP 2010 bude v prodeji od května 2010.

(duben 2010)

 
Zjednodušení a spousta nových funkcí.
Nová verze ARCHline.XP® 2010 rozšiřuje technologický základ zobrazení - DirectX o další prvky. K dispozici je nová paleta NaviBar pro snadnější manipulaci s výkresy a prostorovými modely v oknech aplikace.
 
ARCHline.XP® 2010 zavádí zcela nový nástroj pro modelování ploch volných tvarů, kde se prolíná kombinace prostého modelování s parametrickým zadáváním detailů (např. záhyby na záclonách, natažení lan, konstrukční profily jednotlivých komponent ...).
Vlastní 3D modelování bylo zjednodušeno používáním ovládacích značek.

 
ARCHline.XP 2010 Release 1,
dodatek uživatelské příručky.
 

Přehled nových funkcí je doplněn o animace:
 
Vylepšení rozhraní
Technologický základ pro zobrazení DirectX - obsažený již v dřívější verzi ARCHline.XP - je v nové verzi vylepšen. Prostorové náhledy prvků (zdi, desky, dveře okna, ...), náhledy profilů, výkresů a prakticky každý dynamický obsah je nyní možné zobrazit v reálném čase.
Výkresy a 3D modely můžete v náhledovém okénku posunovat a otáčet.

Perspektivní pohledy je nyní možné nastavit a ovládat mnohem snadněji. Novou možností je ukládání a organizace nastavených pohledů.

Prvky obsahující mnoho vlastností - jako jsou zdi nebo desky - dostaly nové a pohodlnější okno atributů. Tato okna jsou tak flexibilní, že je můžete dokonce uspořádat podle svých potřeb.
 
... a ještě mnohem více, seznam nových vlastností rozhraní pokračuje! Vyzkoušejte si sami, jak je snadné pracovat s ARCHline.XP 2010 !
 

 

 

    
 
Nástroj Plocha volného tvaru v ARCHline.XP 2010 je sofistikovaný způsob pro tvorbu přirozených, organických tvarů. Nastavení podrobných parametrů plochy volného tvaru a návrh je jedinečný. Vytvořte pozoruhodné 3D plochy a překvapte své klienty.
 
ARCHline.XP® 2010 nyní zavádí nový nástroj pro modelování ploch volných tvarů, který může být použit pro tvorbu architektonických konstrukcí, jako jsou střechy tvořené zborcenou plochou, opláštění fasád, prosklené stěny, zavěšené stěny, klenby nebo stanové konstrukce, sluneční clony, ale také pro tvorbu textilií při návrhu interiéru jako jsou závěsy, záclony nebo ubrusy.

Vzhled plochy volného tvaru je založen na svém nákresu. Pro tvorbu plochy volného tvaru musíte tedy nejprve zadat nákres. Později, pro vytvoření topologických změn (vložení nebo smazání vrcholu, vyříznutí otvoru, atd.) musíte editovat nákres plochy. Implicitně se nákres zobrazí jako rovná plocha v 3D prostoru. Tu můžete deformovat mnoha způsoby: zafixováním nebo přemístěním vrcholů nebo hran, přidáním řídících křivek nebo nechat působit gravitaci.
Plochu volného tvaru můžete zobrazit jako architektonickou konstrukci, když k různým typům hran přiřadíte profily. Rozdílné profily je možné přiřadit obrysových hranám, řídícím křivkám, síti rastru a lanům.
Plochy volných tvarů mohou mít dva různé fyzikální modely: Membránu a Textilii. Membrány se vždy napínají mezi zafixovanými body, textilie mohou mít záhyby. Typické nastavení fyzického modelu pro Membránu je stanová konstrukce a pro Textilii ubrus.

Lana, obrysové hrany a řídící křivky můžete napínat každý zvlášť, což bude mít vliv na výsledný tvar volné plochy

Podívejte se jak je jednoduché v ARCHline.XP vytvořit takovéto prvky.
 

 

 

Střešní vikýř
.

 
 
Pomocí nástroje Střešní vikýř můžete vytvářet detailní konstrukce střešních vikýřů. Nemusíte navrhovat veškeré detaily, pouze nastavujete parametry.
Po nastavení parametrů, můžete vikýř umístit na konstrukci střechy v jednom kroku.

 

 

Vícevrstvá rovina střechy
Při návrhu střešní konstrukce jsou k dispozici nové možnosti. Můžete vytvářet podrobnější a složitější střešní konstrukce. Do střešní konstrukce můžete přidat vrstvy.
 

 

Import terénu z Google Earth
Propracované propojení mezi ARCHline.XP a Google Earth je rozšířeno. Nyní můžete importovat také terénní data z Google, která pak můžete ovládat a upravovat jako vlastní terén přímo v ARCHline.XP 2010!

 
 

 

 

Příčný a podélný profil komunikace
Nástroj pro tvorbu komunikací byl rozšířen o nové funkce, včetně příčného a podélného profilu komunikace.
Na základě vrcholových bodů můžete navrhovat a upravovat trasu komunikace a její profil.

Nákresy je možné umístit na výkres a okótovat.
 

 

 

Nová generace tvorby osvětlení
Manipulace se světelnými zdroji je ve verzi ARCHline.XP 2010 zcela odlišná, než v předchozích verzích. Odstranění předchozích omezení nabízí ARCHline.XP 2010 novou generaci reálného přístupu k tvorbě světel. Nemusíte přemýšlet o různých složitých vztazích mezi nastaveními. Vše co potřebujete znát, je jaký typ osvětlení si přejete použít: žárovku, zářivku, kompaktní zářivku, halogenovou žárovku, LED nebo jiné. Dokonce si můžete nastavit své vlastní světelné zdroje s plnou kontrolou nad jejich nastavením.
 
Unikátní možností v ARCHline.XP však na rozdíl od jiných návrhových softwarů je, že můžete  studovat jednoduché efekty umělého osvětlení v prostoru v reálném čase. Můžete se zaměřit na nejdůležitější proces návrhu a nemusíte přemýšlet nad technickými detaily
.

 
 

 

 

Heliodon
Heliodon je nástroj, který vytváří vhodný geometrický vztah mezi přesným architektonickým modelem a reprezentací slunce. Tím, že umožní nastavení pro deklinaci slunce (roční období), rotaci země (denní doba) a polohu stavby (zeměpisná šířka), může heliodon simulovat průnik a stíny pro každou kombinaci polohy stavby a času. Výsledkem je skutečné zobrazení slunečních zákonitostí při podmínkách jasné oblohy.
Heliodon poskytuje účinný nástroj pro vizualizaci a výpočet slunečních efektů na okně, budově nebo staveništi.

 
 
 

 

 

Snímek - rastrový obrázek s manipulačními body vektorové předlohy
Snímek je speciální typ rastrového obrázku, který zachycuje pohled 3D okna a zachovává pozici manipulačních bodů. Snímek vytvořený z 3D pohledu je umístěn do 2D výkresu, přesně na správné místo a ve správném měřítku. Tento proces je automatický.

Vzhledem k této nové vlastnosti je možné na tomto rastrovém obrázku přesně měřit vzdálenosti a úhly, a je snadné jej okótovat.

Snímek vám umožní vytvořit atraktivní, barevnou dokumentaci kolmých pohledů a půdorysů.


 
 

 

 

3D objekty z fotografie
V ARCHline.XP 2010 existuje způsob, jak vytvořit detailní 3D modely s fotorealistickými texturami!
 
Pomocí jedné nebo více fotografií stejného objektu, můžeme vytvořit 3D model v několika krocích! Konverze perspektivy na kolmý pohled vytvoří materiály, které se umístí na 3D model.

 
 

 

 

3D modelování
Díky novému vývoji je 3D modelář v ARCHline.XP 2010 mnohem dokonalejší.
Software uchovává původní odečtené části, které můžete později ovládat, editovat a transformovat jako jednotlivé prvky, volně jako nikdy předtím!
Vytažené profily mohou být dodatečně editovány a změny jsou ihned zobrazeny ve 3D.
Vyzkoušejte si jak je snadné editovat 3D tělesa s vylepšeným  3D modelářem.

 
 

 

 

Průvodce tvorbou závěsů
Představujeme zcela novou funkci. ARCHline.XP 2010 přináší revoluční nástroj v navrhování přirozených a realistických 3D závěsech! V ARCHline.XP 2010 můžete vytvořit dokonale realistické závěsy a záclony jen v několika krocích !
Už jste někdy snili o návrhu přirozených, zvlněných a dvoustranných závěsech? Váš sen se splnil! Podívejte se jak je jednoduché vytvořit takový prvek v ARCHline.XP!.

 
 

 

 

Průvodce tvorbou ubrusů
Další revoluční nástroj pro tvorbu realistických prvků tentokráte ubrusů. V ARCHline.XP 2010 již není návrh realistického ubrusu složitá práce. Jednoduché rozhraní průvodce ubrusu vám pomůže při tvorbě složitých tvarů v několika málo krocích. Jestliže si přejete ovládat podrobnosti vzhledu ubrusu, máte všechny nástroje k dispozici.
Podívejte se jak je jednoduché vytvořit takový prvek v ARCHline.XP!.

 
 

 

 

3D textilie
Vedle nástrojů pro tvorbu závěsů a záclon, máte možnost v ARCHline.XP 2010 navrhnout jakoukoliv 3d textilii. Tento unikátní nástroj mezi ostatními návrhovými programy dokáže zadat tzv. nákres textilie a později jej upravovat volně v 3D prostoru. Kraje můžete zavěsit na existující křivky, můžete ji zavěsit za vrcholy a zadat sílu prověšení.

 
 

 

 

Dávkový rendering
ARCHline.XP 2010 nyní umožňuje optimalizovat zbytečné časové prodlevy v průběhu produktivní práce, když se chystáte vytvářet pozoruhodné renderované obrázky. Pomůže posunout zdrojově náročný rendering na vhodnější dobu.
Pomocí funkce dávkový rendering můžete v ARCHline.XP 2010 sestavit seznam nastavených pohledů z různých projektů, dokonce si můžete zvolit více nastavení pro jeden přednastavený pohled ze seznamu. Rendering pohledů ze seznamu může být spuštěn později.
Nemusíte již více vyhledávat a načítat různé projekty s uloženými pohledy! Software vytvoří fotorealistické obrázky uložených a nastavených pohledů podle seznamu.

 
 

 

Zde na diskusním fóru můžete zadávat své případné dotazy, nebo náměty, či návrhy, rádi Vám je zodpovíme.
© ArchiSoft - Stavební software, duben 2010