V následujícím přehledu naleznete nové funkce, nástroje a vylepšení ARCHline.XP® 2009.

Poslední verzí ARCHline.XP 2009 je Relesase 2 Build 236. Číslo své verze si můžete zkontrolovat pomocí příkazu Nápověda - Uživatel. Jestliže nemáte poslední verzi, stáhněte si ji z internetu (viz emailový zpravodaj). Všechny nové aktualizace jsou pro uživatele verze 2009 zdarma.

(srpen 2009)

 
Release 2 nepředstavuje zcela novou verzi ARCHline.XP (číslo verze zůstává 2009).
Je zaměřena na menší změny, jako jsou opravy chyb a dodavatelská podpora aktualizací.

Tento odstavec popisuje vylepšení a nové rysy ARCHline.XP ® 2009 R2.
Kompletní popis naleznete zde, který slouží také jako dodatek uživatelské příručky.


ARCHline.XP 2009 Release 2,
dodatek uživatelské příručky.

 
Nový rendering: multithreading, global illumination, radiosity, bump mapping ....
Ve verzi ARCHline.XP 2009 Release 2 je obsažen nový, vysoce kvalitní LightWorks 8.0 renderingový engine, obsahující technologie ray-tracing a globální osvětlení. Fotorealistický engine dovoluje, aby se renderovaly scény, které vypadají jako forografie, s vysokou úrovní realizmu, která doposud nebyla možná. Některé z nových rysů: 
-Podpora multithreading, takže rendering používá tolik jader kolik jich váš procesor má.
-Realistické slunce - zadání slunce sleduje geografickou pozici.
-Globální osvětlení představuje skutečnou světelnou situaci. Poskytuje schopnost simulovat trasu, v které jsou scény reálného světa osvětleny jak přímými světly tak nepřímými difúzními světly. Počítá množství světel distribuovaných z každého povrchu na každý další povrch. Tato metoda je také vhodná pro výpočet přejímání barev (color bleeding).
 
           
Rendering bez globálního osvětlení                             Rendering s globálním osvětlení

-Bump mapování: přidává více realizmu do obrázků bez nutnosti přidání další geometrie.
 
           
Rendering bez Bump mapování                             Rendering s Bump mapováním

-Interiérové a exteriérové šablony pro rozdílné světelné podmínky.
Tyto příklady jsou vytvořeny užitím Globálního osvětlení:.
 
           
 
Obklady a dlažby
V ARCHline.XP® 2009 byly přepracovány dekorační nástroje pro tvorbu obkladů a dlažeb.

- nové uživatelsky přívětivé rozhraní. Rozhraní tohoto modulu bylo integrováno do struktury palety Pracovní nástroje, které poskytuje rychlou navigaci mezi sofistikovanými nástroji obkladů a dlažeb.

- správce složitých vzorů. Použitím nového zadání obkladových vzorů, můžete snadno vytvářet unikátní obkladové vzory a umístit je později jako obkladovou jednotku. Jednotka může obsahovat obklady různých vzorů. textur a profilů.


Dlažba na terénu
Obklady a dlažby byly rozšířeny o pokládku na terénu. Můžete snadno vytvářet dlažbu na rampách, peších zónách, chodnících nebo na dalších vnějších plochách.
 
 
Nastavení výkresu
V ARCHline.XP® 2009 Release 2 bylo vylepšeno skutečné zobrazení výkresu v souladu s tiskem.
Toto nastavení ovlivňuje šířku čar a faktor měřítka čárkovaných, tečkovaných a jiných uživatelských typů čar. Čáry budete mít zobrazeny ve 2D okně stejně tak, jak budou vytištěny v daném měřítku tisku na tiskárně.

 
 
 
Spojení 2D půdorysného výkresu s 3D modelem
Použitím tohoto nového rysu můžete zobrazit váš 2D půdorysný plán v 3D modelovém prostoru. Součásti půdorysného výkresu (prosté vektorové entity jako čáry, polygony, oblouky, kóty) jsou zobrazeny společně s vaším 3D modelem. Tímto způsobem můžete zobrazit importovaná načtená data, jako jsou DXF/DWG soubory nebo načtené soubory s náčrtky, společně s nově vytvářeným modelem budovy obsahující zdi, okna, dveře, sloupy a další objekty.

Obrázek představuje část importovaného DWG souboru a nově vytvářený 3D model.
 
 
Vysoké rozlišení ve 3D DirectX oknech
ARCHline.XP 2009 R2 vylepšil kvalitu tisku pro 3D model. Nová verze 2009 R2 release vykreslí vaši scénu ve vysokém rozlišení do dočasné vyrovnávací paměti a z ní přímo posílá bitmapová data do tiskárny. Tímto způsobem je kvalita tisku 3D obrázku výrazně lepší a srovnatelná s kvalitou vektorového tisku.
 
Legenda místností - Zobrazení objemu místnosti jako tělesa ve 3D
Vypočtený objem legendy místností může být zobrazen jako 3D těleso. Tato vlastnost usnadní kontrolu vypočtené hodnoty objemu.
 
Řez - vymezení oblasti, řez nulové hloubky
V ARCHline.XP 2009 R2 můžete v pohledu řezu vymezit horizontálně a vertikálně viditelnou oblast, místo zobrazení celého modelu, umístěného na pohledové straně čáry řezu. Můžete rovněž zadat řezy nulové hloubky, kde jsou zobrazeny pouze části modelu, které leží v rovině čáry řezu; model za čárou řezu není v tomto pohledu zobrazen
 
Externí reference - přemístění XREF
XREF dovoluje více uživatelům pracovat na jednotlivých součástech projektu. XREF může být aktualizována, přidána nebo nepřipojena k projektu. Nová funkce Přemístit externí referenci umožní pohodlně přesunout XREF na výkrese podle uživatelských potřeb
 
Kótování - rozšíření správce nastavení
Všeobecné nastavení kótování bylo rozdělena do více nastavení podle různých typů kótování. Pomohou vám vytvořit důmyslnější nastavení atributů pro následující typy kótování.
 
DWG/DXF - rozšíření exportu
Nová volba v dialogovém okně DXF/DWG export - Převod barvy: Vypnout, Černobílá, Stupně šedi.
 
Uživatelské rozhraní - rozšíření nastavení zobrazení
V dialogovém okně Vytvořit 3D model můžete nastavit maximální počet zobrazených ploch ve 3D okně.
 
Zeď - rozšíření 2D zobrazení
- V dialogovém okně Atributy zdi je možné nastavit výšku řezu pro 2D zobrazení šikmé zdi
- Po umístění editačního nákresu zdi na výkres (např. při profilaci), je zvolená strana zdi zobrazena značkou jak na půdorysném symbolu zdi, tak i na jeho nákresu zdi.
 
Tisková sestava - rozšíření obnovy a importu PEF souboru
- Obnovit výkres: Místo obnovy celé tiskové sestavy v jednom kroku, je tu teď nová možnost obnovit pouze jeden výkres
- V nabídce programu Tisková sestava přibyl nový příkaz pro otevření .pef souborů (tisková sestava) z předchozích verzí ARCHline.XP: Tisková sestava – Připojit výkres – Import tiskové sestavy.
 
Studentská verze
ARCHline.XP® 2009 Student Release 2 umožní tisk až do A0.


© ArchiSoft - Stavební software, srpen 2009

 

V následujícím přehledu naleznete nové funkce, nástroje a vylepšení ARCHline.XP® 2009 R1.

Všechny nové aktualizace jsou pro uživatele verze 2009 zdarma.

(květen 2009)

 
 
Rychlejší, jednoduší a opět další rozšíření funkcí.
Nová verze ARCHline.XP® 2009 nabízí uživateli pro zobrazení výkresů a pohledů odlišný technologický základ než měli předchozí verze. Nově ARCHline.XP® podporuje technologii Microsoft - DirectX. Díky této podpoře je zobrazování jak ve 2D tak i ve 3D rychlejší a pohotovější.
Spolu s podporou DirectX poskytuje ARCHline.XP® 2009 nové vizuální efekty a rozšíření nastavení zobrazování.

Ovládání programu je výrazně zjednodušeno díky novému systému ovládacích značek.

Rozšířena byla i podpora knihovních prvků, jednak správou v Návrhovém centru, tak podporou internetových objektů. Integrována do programu byla knihovna Google 3D Warehouse.

Tiskové sestavy byly výrazně přepracovány a nabízí pro své výkresy zcela dynamický tisk. Aktualizace je platná i pro detaily a výřezy, dodatečně je možné obrys výkresu libovolně měnit.

 
ARCHline.XP 2009 Release 1,
dodatek uživatelské příručky.
 

Přehled nových funkcí je doplněn o animace:

 
 
DirectX ve 3D
ARCHline.XP® 2009 pomocí DirectX může využít efektivně schopnost grafické karty, což je nejdůležitější zařízení pro zobrazení. Grafický procesor je schopen převzít náročné úkoly na výpočetní výkon, což dosud zatěžovalo hlavní procesor. Tím se otevřel prostor pro výrazné zrychlení práce na velkých a složitých projektech.

Nový typ zobrazení poskytuje i nové funkce:
- vyhlazení hran (antialiasing) výkresů,
- několik stupňů rozlišení textur v pohledech,
- nové vizuální efekty (např. rentgen - průhlednost),
atd.

Nové funkce Průlet a Průchod
Obsah 3D pohledu si v ARCHline.XP® 2009 můžete zobrazit pomocí nových nástrojů - Průchod a Průlet. Tyto nové funkce vám pomohou pro realistické předvedení modelu.
Můžete procházet budovou jako ve skutečnosti. Nastavení perspektiv se tímto výrazně zjednodušilo. Ve spojení
s touto funkcí můžete použít i editaci a měnit různé prvky ve virtuálním modelu, tak jako byste stáli ve skutečném prostoru.

V případě průchodu - tak jako ve skutečnosti, výška bodu pohledu pozorovatele se nemění a vy se procházíte se na pevné horizontální rovině.

V případě průletu - se bod pohledu diváka mění jako by prolétával modelem. Pomocí této funkce můžete zdolávat různé výškové úrovně (například při chůzi na schodišti).

Při použití funkcí Průchod a Průlet, pohyb myší určuje pohled a směr průchodu. Jestliže přemístíte myš směrem k sobě, podívá se pozorovatel nahoru. Jestliže se chcete podívat doleva nebo doprava, přemístíte myš doleva nebo doprava. Pro vlastní pohyb a jeho rychlost používáte klávesnici.
 

 

 

DirectX ve 2D
DirectX technologie je k dispozici také pro zobrazení ve 2D okně, kde je nyní podstatně rychlejší přesun nebo zoomování výkresů. Také zlepšuje kvalitu zobrazení.

 
 

 

 

Zcela dynamický tisk
Nové rozšíření tiskové sestavy v ARCHline.XP® 2009 zajistí pohodlné a pružné úpravy při vkládání výkresů detailů v různých měřítcích.
Po umístění výkresu do tiskové sestavy je možné libovolně upravit ohraničení. Například v průběhu práce je zapotřebí rozšířit obsah výkresu na tiskové sestavě nebo naopak je nutné jej oříznout. Tuto situaci je nyní možné lehce zvládnout pomocí nových funkcí tiskové sestavy.
Další změnou je aktualizace pouze vybraného výkresu. Což je vhodné u náročných projektů a složitých tiskových sestav. Pomocí této funkce ušetříte čas, který by byl potřebný pro aktualizaci všech výkresů. Samozřejmě toto platí pouze při vypnuté automatické aktualizaci všech výkresů.
 

 

 

Ovládací značky
Ovládací značky v ARCHline.XP® 2009 jsou interaktivní nástroje pracovního prostředí, které pomáhají při modifikaci prvků bez nutnosti vyvolání příkazů z nabídek nebo
z pracovních nástrojů.
Kliknutím na prvek zobrazíte ovládací značky a kliknutím na značku zobrazíte nabídku dalších příkazů vztahujících se k typu zvolené ovládací značky
 
 

 

 

Google 3D Warehouse
Google 3D Warehouse™ je volný servis firmy Google, odkud kdokoliv může zdarma stáhnout a používat publikované 3D modely. Google 3D Warehouse™ je nepřetržitě rostoucí databáze modelů, které mohou být použité v projektech ARCHline.XP®. Naleznete zde širokou škálu různých modelů, včetně budov, nábytku, vozidel, lidí, stromů a mnoho dalších ostatních modelů.

Od verze ARCHline.XP® 2009 je snadné používat tuto databázi. Jakmile skončíte projekční práce pomocí zdí, desek, otvorových prvků, schodišť atd., můžete pomocí modelů 3D Warehouse™ ve vašem projektu snadno zařídit například interiéry bytů. ARCHline.XP® 2009 je totiž integrován s internetovým portálem Google 3D Warehouse™. Touto integrací se rozumí, že vybraný model může být přímo vložen do projektu ARCHline.XP® a tedy i do knihovny objektů ARCHline.XP®.
V praxi to znamená, že se spojíte přes internet s databází Google 3D Warehouse™ a jednoduše si stáhnete požadované modely, například nábytku. Při umístění modelu do projektu ARCHline.XP® se automaticky vytvoří 2D symbol a celý model se uloží do požadované knihovny, takže jej můžete později použít v jiném projektu nebo modifikovat.
Všechny modely z Google 3D Warehouse™ vložené do ARCHline.XP® umožní i následné změny materiálů.

 

 

Hladiny
V nové verzi je možnost sloučit požadované hladiny do skupin a spravovat je společně.
Tato funkce je zvláště výhodná při importu DXF/DWG souborů.

 
 
 

 

 

Příhradový nosník
V konstrukčních nástrojích ARCHline.XP® 2009 je nový prvek - příhradový nosník.
V architektuře a pozemním stavitelství je příhradový nosník zpravidla konstrukce zahrnující jednu nebo více trojúhelníkových soustav konstruovaných pruty (pásnice, svislice, diagonály) jejichž konce jsou spojeny v bodech označovaných jako styčníky.
ARCHline.XP® 2009 spravuje příhradové nosníky, kde všechny pruty a styčníky leží na 2D rovině . Nosník můžete umístit jak ve 2D, tak i ve 3D, určením počátečního a koncového bodu.

Konstrukci je možné spravovat jako celek nebo ji rozložit na jednotlivé části.

 

 

Otvorové prvky v prosklené stěně/zavěšené fasádě
V nové verzi ARCHline.XP® 2009 můžete snadněji připravit komplexní prosklené konstrukce, prosklené stěny. Po vytvoření hlavních konstrukčních prvků stěny, můžete vložit bez jakýkoliv omezení, libovolný prvek z knihovny otvorových prvků. Prosklená stěna upraví podle otvorového prvku své konstrukční díly
 
 

 

 

Vytažení 2D entit
V ARCHline.XP® 2009 je nová možnost vytvářet z lineárních prvků ve 3D okně prostorové objekty.
Touto funkci můžete modelovat nezbytné prvky projektu
v koncepční fázi rychleji a snadněji. Navíc je tuto metodu možné použít pro tvorbu plošných přirozených prvků, které jsou důležité pro detailní a efektní vizualizace. Například u tvorby závěsu nakreslíte pouze křivkou 2D tvar zavěšení a zadáte délku závěsu pro vytažení 2D tvaru. Nakonec nastavíte materiálové charakteristiky.
 
 

 

 

Nová paleta Náhled
Ve verzi ARCHline.XP® 2009 můžete snadno a jednoduše spravovat výkresy projektu pomocí nové nástrojové palety Náhled.

Kromě náhledu na výkres je možné pomocí této palety přepínat mezi jednotlivými výkresy.
 

 

 

Návrhové centrum
Návrhové centrum v ARCHline.XP® 2009 poskytuje pružnější a jednoduchý způsob pro správu knihoven objektů a materiálů.
Obecně je v Návrhovém centru možné použít metodu Drag & Drop pro uspořádání prvků (kopírování a přemístění). Přímo v návrhovém centru můžete vytvářet nové knihovny nebo je rušit, měnit strukturu adresářů atd.
 

 

 

Správce obnovy výkresu 
ARCHline.XP 2009 poskytuje účinný nástroj pro obnovu předchozích projektů a výkresů těchto projektů na pevném disku počítače.

Tato funkce může být použita pro vyhledávání dřívějších projektů nebo jejich záložních kopií.
 

 

 

Správce hmotového konceptu budovy
V ARCHline.XP® 2009 je možnost určit objem budovy ve vizuální formě. Ve velkých hustě obydlených městech s velkými zastavěnými plochami je důležité maximalizovat zastavěný objem podle předpisů.
V ARCHline.XP® 2009 můžete určit velmi jednoduchou cestou největší dostupný prostor pro stavbu, na základě maximálního objemu, který je v souladu s místními předpisy výstavby (například pro oslunění / zastínění).
 
 

 

 

Uživatelské symboly na koncových bodech  2D entit
V ARCHline.XP® 2009 je možné umístit uživatelské symboly na koncových bodech 2D entit.

Symboly můžete umístit na koncových bodech těchto prvků:

- čára
- lomená čára
- oblouk
- eliptický oblouk
- křivka

 

 

Výměna skupin
ARCHline.XP® 2009 poskytuje výměnu skupin a detailů (i stavebních modulů!) v projektu snadněji a efektivněji. Pomocí této funkce je možné vyměnit všechny stejné typy nebo pouze vybrané za jiný typ pomocí dialogového okna.

V průběhu návrhu se snadno může stát, že je zapotřebí vyměnit dříve navrhnutý objekt (např. zařizovací předměty, konstrukční prvky, detailní pohledy..) nebo celý stavební modul. V tomto případě vám tato funkce poskytne účinnou pomoc.
 

 

 

Obrázek na zdi
Obraz na zdi je dynamický objekt, který může být konfigurován svými parametry v několika krocích. Obraz na zdi je vždy založen na vlastním obrázku, který je doplněn o rám a paspartu. Poté může být umístěn na zvoleném povrchu.
 


 

Přepínání pozice referenční čáry zdi
Příkaz změní pozici referenční čáry zdi bez změny její pozice.
 
.
 

 

 

Vystínované kolmé pohledy
Příkazem vytvoříte specifické pohledy.
 
 
Kolmé pohledy
Tento příkaz vytvoří kolmý pohled na zeď s vyznačenými otvorovými prvky a nákresem obkladů.

 
Další vylepšení

+ Perspektivní pohled definovaný graficky dvěma body

+ Rozšířené volby pro zobrazení tloušťky čáry u otvorů např. na konci zdí

+ 3D zobrazení sloupů je možné potlačit

+ Podpora nejnovějšího formátu SketchUp 7

+ Převzetí platné struktury podlaží do nové budovy

+ Zobrazení severky v půdoryse je možné deaktivovat

+ Interface - dialogové okno Správa hladin má dynamický charakter, může měnit svoji velikost

+ atd
 

© ArchiSoft - Stavební software, květen 2009