Dovolte nám, abychom Vám představili nejnovější verzi
ARCHLine.XP® 2007.

Animace nových funkcí můžete zhlédnout zde.

ARCHline.XP® 2007 pokračuje v trendu zvyšování uživatelského pohodlí a zrychlování tvůrčího procesu.
Nové funkce vám umožní rychlejší tvorbu návrhů studií a jejich variant (hmotový koncept) nebo snadnou tvorbu velkých projektů (skeletový systém).
Velký důraz je také kladen na kompatibilitu. Výměna dat je důležitá v případech, kdy se podílíte na velkých projektech a spolupracujete s ostatními projektanty. V těchto případech musíte být schopni načíst a ukládat i soubory nejnovějších formátů a to bez jakékoliv ztráty přenášených dat.
 
Vylepšení uživatelského prostředí

Vylepšení uživatelského prostředí obsahuje:
 • Zlepšení výkonu při zobrazení pomocí dynamického zoomování a přemístění u velkých výkresů ovládané OPENGL oknem. Zvýšená rychlost překreslování 2D okna.
 • Tlačítka pro rychlé přepínání polohovacích příkazů – GRID, SNAP, OSNAP, ORTHO, POLAR.
 • Nové kompatibilní příkazy pro zadání absolutních, relativních a polárních souřadnic.
 • Nová hlavní nabídka programu a struktura pracovních nástrojů.
 • Rozšíření správce skupin nastavení pro všechny prvky – roletová nabídka Nastavení zobrazuje seznam skupin nastavení načtených v projektu.
 • Funkce Opakovat poslední příkaz může být použita pro opakování často vykonávaných příkazů stisknutím klávesy ENTER nebo přes implicitní lokální nabídku.
 

 
Hmotový & architektonický koncept

Možnosti terénu a modelování byly v ARCHline.XP® 2007 rozšířeny o tzv. hmotový koncept. Pomocí této funkce nejprve vytvoříte budovy jako hmotové objekty, které poté můžete převést na stavební plány. ARCHline.XP® 2007 z budov této koncepční studie automaticky vytvoří půdorysy jednotlivých podlaží. Hmotová skica budovy tedy takto definuje pozici obvodových zdi a stropních desek. Její fasády můžete změnit na prosklené zdi nebo na ně umístit otvorové prvky, které se mohou periodicky opakovat v každém podlaží. Vnitřní prostory budovy a její místnosti mohou být následně modifikovány podle potřeby.
Tato funkce vám výrazně usnadní návrhy pro soutěže a architektonické studie
 
 
 
Rozšíření terénu
Funkce terénu v ARCHline.XP® 2007 byly výrazně vylepšeny. Terén obsahuje nové funkce a možnosti nastavení.
 • Různé volby zobrazení terénu. Volitelně můžete zobrazit číslování a hodnoty výškových bodů.
   
 • Nová funkce Zóna:
  Zóna je oblast terénu, která může být plochá, šikmá nebo může kopírovat terén. Pomocí těchto zón můžete získávat informace o velkých plochách. Navíc můžete jejich prostřednictvím terén modifikovat, podobně jak jej měníte použitím plošin.
   
 • Zóny můžete změnit na vícepodlažní hmotové objekty.
 • Takto vytvořené hmoty můžete později modifikovat nebo měnit na budovy.
 • Nové dialogové okno pro získání informací terénu. K výkazům zemních prací můžete přidávat i své vlastní parametry.
 



Dynamická 3D rovina řezu

Tato funkce vám vytvoří pohled s odříznutou částí prostoru 3D modelu. Část, která má být odříznuta je definována rovinou řezu. Rovinu tohoto prostorového řezu můžete libovolně přemístit a otáčet interaktivně v reálném čase pohybem myši. Pro vytvoření tohoto řezu je nutné pracovat v OpenGL okně. 
Nejedná se o pracovní architektonický nástroj, ale o nápaditou prezentaci prostorového modelu. Posun a natočení roviny řezu umožní průhled modelu a všech jeho skrytých částí.
Tuto funkci můžete použít jak v axonometrickém tak perspektivním zobrazení.

 
 

 
 
Zdokonalení kompatibility s AutoCAD výkresy

ARCHLine.XP® 2007 importuje a exportuje data ve formátu DWG — formátem běžně používaným architekty, inženýry, návrháři a vlastně všemi CAD softwarovými aplikacemi.
ARCHLine.XP® 2007 používá poslední knihovnu DWGdirect 2.2, založenou na průmyslovém standardu OpenDWG, který je široce podporován poskytovateli komerčního software a inženýrskou komunitou. ARCHLine.XP® 2007 používá nové ODA knihovny pro interpretaci aktuálního DWG 2007 formátu.
 • zadávání absolutních a relativních souřadnic
  (X,Y - @X,Y)
 • zadávání absolutních a relativních polárních souřadnic
  (R<Fi - @Dr<Fi)
   
 • ARCHLine.XP® 2007 čte, zobrazuje a zapisuje soubory DWG 2007 (formát, který používá i AutoCAD 2008).
   
AutoCAD 2008                      <->                  ARCHline.XP 2007
 


 
 

Značení otevírání otvorových prvků

V dialogovém okně atributů otvorových prvků máte možnost určit typ otevírání jednotlivých křídel.
Tato funkce je velmi užitečná při kreslení velmi podrobných výkresů fasády.
 

Symbol otevírání se zobrazí
 • Na kolmých pohledech
 • V perspektivách i axonometrii
 • Stínovaných pohledech
 • V OpenGL oknech
 
 

Nový správce barevných palet

Barva je parametr každého prvku v ARCHline.XP® 2007. Barvy můžete vybírat z různých barevných palet. Můžete je upravovat, vytvářet své vlastní nebo je načíst z jiných aplikací.
Tabulka barev AutoCAD
Když načtete výkres vytvořený ve formátu DXF/DWG/DWF prvky dodržují nastavení tabulky barev AutoCAD. Jestliže tento výkres modifikujete prvky dodržují index barvy AutoCAD. Výhoda je v tom, že exportovaný výkres se zobrazí ve stejných barvách také v AutoCADu.

Tabulka barev z jiných programů
Různé CAD aplikace obsahují své vlastní tabulky barev.
V ARCHLine.XP® 2007 je možné načíst tabulky barev, které mají formát Adobe nebo AutoCad ColorBook. Tyto soubory mají koncovku .acb a jsou buď v binárním (Adobe) nebo XML (AutoCad) formátu.
 
 

 
Nová vlastnost -  XREF - referenční výkres


Tato funkce vám umožní zobrazit v aktuálním výkrese ARCHline.XP jiný výkres - tzv. referenční výkres. Referenční výkres může být DXF, DWG (soubor AutoCAD) nebo ASC (soubor ARCHline.XP). Referenční výkres je k aktuálnímu výkresu pouze připojen nikoliv zkopírován, tím je zajištěno, že všechny modifikace v referenčním výkresu se zobrazí v aktuálním výkresu. Jako referenci je možné použít například profesní výkresy nebo například detaily a razítka. Používání referenčních výkresů má i další výhody:
- referenční výkres si může do svého výkresu připojit několik uživatelů
- aktualizace referenční ho výkresu se automaticky zobrazí ve všech výkresech, které jej používají jako referenci
- připojené referenční výkresy mohou být i vnořené, to znamená, že můžete připojit referenční výkres, který již obsahuje jiný referenční výkres

 


 
Správce rastrových obrázků


Pro zvětšení efektivity ovládání rastrových obrázků byl vytvořen nový správce rastrových obrázků.

V tomto správci je možné určit status rastrového obrázku, zobrazit jeho vlastnosti a nastavit jeho parametry. Obrázek může být spojen s výkresem jako jeho součást nebo pouze jako reference, zobrazen jako rám nebo průsvitně, ...
 




Příkazové zkratky tzv. aliasy
Mezi uživateli aplikací založených na příkazové řádce je velmi běžné zadávání příkazů pomocí textu. ARCHline.XP® 2007 vám nyní tento rys umožní také.
Jestliže pracujete s textovými příkazy, máte určitě v oblibě příkazové zkratky tzv. aliasy. Pomocí těchto zkratek můžete rychle vyvolat příkazy bez nutnosti jejich vyhledávání ve struktuře nabídek nebo v paletách nástrojů.
 


Pružné použití skupin nastavení parametrů 

V průběhu práce je často zapotřebí změnit vlastnosti různých architektonických nebo kreslících prvků. Například při kreslení půdorysu potřebujete jiné parametry pro obvodové zdi a jiné pro příčky.
ARCHline.XP® 2007 vám umožní uložit nastavení parametrů každého prvku do skupin se specifickým názvem.
 
Názvy těchto skupin nastavení můžete nyní vybrat kliknutím myši z roletové nabídky ve stavové řádce a okamžitě kreslit prvky s přednastavenými parametry

 
 
 

   

Další vylepšení
Jako doplněk k novým rysům ARCHline.XP® 2007 bylo přidáno několik oprav a vylepšení:
 • Instalace podporuje operační systém Microsoft Windows Vista
 • Rendering podporuje zdokonalené vizualizační funkce, včetně výkonného fotorealistického renderingu se supersampling anti-aliasingem (vyhlazování zubatých hran) a zobrazení barevných stínů z poloprůhledných materiálů jako je například mozaikové barevné sklo.
 • Nová verze PDF exportu poskytuje flexibilní výstup, např. průhlednost rastrových obrázků.
 • Zdokonalení zobrazení výkresů s velkými rastrovými obrázky
 • Aproximační čáry OpenGL jsou implicitně nastaveny jako neviditelné.
 • Vylepšeno napojení zdí: spojení paralelních zdí s rozdílnou šířkou.
 • Nastavení parametrů pod jménem je možné použít i u oken prosklených zdí a fasád.

 
 

© ArchiSoft - Stavební software 2007