Uživatelé ARCHline.XP mají další nespornou výhodu - automatický výpočet tepelných ztrát přímo z projektu ARCHline.XP. Jedná se o volitelný modul k software ARCHline.XP.

ARCHline.XP Energy je nadstavba stavebního CAD/BIM software ARCHline.XP, která řeší energetické výpočty.

ARCHline.XP je software určený jak pro stavební projektování tak pro architektonický design.
ARCHline.XP je skutečná BIM aplikace. To znamená, že návrh projektu se neomezuje pouze na vizuální vyjádření navrhované budovy ve 3D (pohledy, řezy ...), ale obsahuje také data určená pro předávání informací ostatním aplikacím. Proto je zde snadný krůček k výpočtům ve stavební fyzice - například k energetickým výpočtům. Tuto problematiku řeší nadstavba ARCHline.XP Energy.ARCHline.XP Energy
Pro výpočty tepelných ztrát v ARCHline.XP Enregy se všechny potřebné hodnoty se načítají z projektu - názvy a čísla místností, objemy místností, plochy a sklony konstrukcí, orientace vnějších zdí pro zadání přirážky na světovou stranu atd. Výpočty lze provádět po místnostech podle podlaží nebo podle bytů (což je v ARCHline.XP volitelná výpočtová a popisná jednotka) nebo pláštěm budovy.
 

ARCHline.XP Energy nabízí uživateli obsáhlou databázi stavebních materiálů, které se vyskytují na našem i zahraničním trhu a materiály podle ČSN 73 0540. Z těchto materiálů můžete vytvářet vícevrstvé konstrukce, které je možné vyhodnotit z hlediska součinitele prostupu tepla, teplot a průběhu tlaku par. Další knihovny obsahují stavební otvorové prvky. Knihovny jsou modifikovatelné a uživatel si může seznam doplňovat.
 Díky propojení s ARCHline.XP je možné všechny konstrukce z databáze energetického modulu použít přímo při kreslení projektu. Takže jestliže kreslíte například zeď, může již obsahovat všechny potřebné údaje pro energetické výpočty. Existuje zde i zpětná kontrola, to znamená, že při analýze projektu jste upozorněni na prvek místnosti nebo pláště budovy, který nemá přiřazenou žádnou obálkovou konstrukci. Tomuto prvku je možné následně tuto konstrukci doplnit. Do knihoven lze zařadit i teplené mosty nebo vzduchové mezery. Po zadání teplot dojde k výpočtu tepelných ztrát pro každou místnost v jednotlivých podlažích. Pro výpočet energetického hodnocení budovy můžete použít i zadání pomocí pláště budovy.

 
 

 

© ArchiSoft - Stavební software 2009